10 minuta/e čitanja 10. lip. 2019.
Compass on a stock sheet

Kako usmjeriti budućnost usklađenosti s naglaskom na integritet

10 minuta/e čitanja 10. lip. 2019.
Related topics Usluge revizije Forensics

Prikaži izvore

  • Integrity in the spotlight (pdf)

Primjenom odgovarajućeg pristupa u borbi protiv prijevara i korupcije može se značajno poboljšati razina transparentnosti i učinkovitost poslovanja.

Promjene regulative i trend snažnog poticanja primjene i usvajanja novih tehnologija imaju značajan utjecaj na domenu poslovnog rizika. Pa ipak, prema 15. Istraživanju o prijevarama 2018. koje je društvo EY Global provelo, neetičko ponašanje i dalje je prisutno u velikoj mjeri.

Ispitanici koji su sudjelovali u ovom istraživanju - 2250 izvršnih direktora iz 55 zemalja - smatraju da su prijevara i korupcija među najvećim rizicima koji prijete poslovanju. Iako smo ustanovili da su mnoge tvrtke, sudeći po njihovim programima usklađenosti, dosegle određeni stupanj zrelosti, uočili smo također i nepodudaranje razine svjesnosti i konkretnog postupanja zaposlenika te i dalje primjećujemo slučajeve nepoštivanje etičkih načela, poslovne gubitke i posljedično narušavanje ugleda.

Rezultati istraživanja upućuju na to da su prednosti koje organizacija ima od iskazivanja vlastitog integriteta puno dalekosežnije od pukog izbjegavanja kazni i da zapravo mogu poboljšati poslovanje. Ovo zapravo ima smisla; činiti nešto loše u biti znači propustiti priliku da se napravi nešto dobro.

U međuvremenu, tehnološki napredak - osobito na području umjetne inteligencije, strojnog učenja i automatizacije – može se iskoristiti za korjenite promjene u pravnom poslovanju i usklađenosti. Koju bi to novu ulogu trebao preuzeti voditelj odjela za praćenje usklađenosti kad je vršenje nadzora prepušteno podatkovnoj analitici, a usavršavanje u stvarnom vremenu obavljaju roboti s ugrađenom umjetnom inteligencijom?

Ovo istraživanje upravnim odborima postavlja neka zahtjevna pitanja koja bi trebala pridonijeti kvalitetnijoj i sveobuhvatnijoj raspravi na temu prijevare, korupcije i integriteta.

Prijevara i korupcija

38%

ispitanika tvrdi da su mito/korupcija vrlo čest dio poslovne prakse u njihovim zemljama.

closeup of handcuffs
(Chapter breaker)
1

Poglavlje 1

Prijevara i korupcija

Digitalne promjene u poslovanju i sve složenije zakonodavstvo vezano za privatnost podataka povećavaju rizike od prijevare, korupcije i usklađenosti.

Doba u kojem živimo doba je digitalne transformacije koje nastavlja dovoditi u pitanje načine na koji se vodi svaki pojedini aspekt poslovanja - implikacije u pravnom pogledu, po pitanju usklađenosti poslovanja i interne revizije su značajne.

91 % ispitanika u našem istraživanju tvrdi da će organizacije u kojima su zaposleni tijekom sljedeće dvije godine redovno koristiti napredne tehnologije (kao što su digitalno plaćanje, IoT, robotika i umjetna inteligencija). Međutim, digitalna transformacija stvorila je i neke nove rizike.

Na primjer, otvoreni i povezani poslovni modeli imaju veću šansu da će u nekom trenutku postati izloženi cyber prijetnjama i ucjenjivačkim softverima (eng. ransomware). U posljednje dvije godine cyber napadi postali su vrlo raširena pojava. Između ostalog, dogodio se i svojevrsni globalni ucjenjivački pohod koji je zahvatio preko 45 zemalja. Stoga ne iznenađuje da 37% naših ispitanika vidi cyber napade kao jednu od najvećih prijetnji svojem poslovanju.

Dobra vijest je da se tehnološki napredak - osobito na području umjetne inteligencije, strojnog učenja i automatizacije – može iskoristiti za korjenite promjene u pravnom poslovanju i usklađenosti. Uključivanje forenzičke podatkovne analitike (FDA) u digitalnu strategiju tvrtke omogućava dodatno smanjenje rizika i poboljšava transparentnost poslovanja.

Činjenica da se digitalni otisak samo povećava značajno mijenja cjelokupnu situaciju po pitanju rizika, kako u slučaju pojedinačnih tvrtki, tako i za cijele sektore industrije. Zastarjele metode procjene rizika i politike, procedure i sustavi kontrole mogu za posljedicu imati to da tvrtke ne uspijevaju pomoći svojim zaposlenicima da postupaju u skladu s poslovnim načelima organizacije.

Da stvar bude još gora, takve okolnosti mogu ići na ruku nepoštenim zaposlenicima koji planiraju prijevaru, krađu podataka ili druge nezakonite radnje. Vrlo je važno unaprjeđivati učinkovitost i djelotvornost politika usklađenosti. U protivnom, tvrtka može doći pod povećalo regulatornih tijela i biti podvrgnuta kaznenom progonu.

Prijevara i korupcija

33%

poslovnih čelnika smatra prijevaru i korupciju jednim od najvećih rizika koji prijete njihovom poslovanju; situacija se po ovom pitanju na globalnoj razini nije uopće promijenila od 2012. godine.

Godine 2018., 38% naših ispitanika izjavilo je da su mito i korupcija učestale pojave u poslovnom svijetu u njihovim zemljama te se može zaključiti da se situacija nije nimalo popravila od 2012. godine, kad smo prvi put postavili to pitanje. I dalje se među ispitanicima može uočiti trend da rizik u zemlji iz koje dolaze doživljavaju većim u usporedbi s rizikom prisutnim u njihovom poslovanju, a samo 11% ispitanika vjeruje da je podmićivanje u njihovom poslovnom sektoru nužno da bi se dobio ugovor.

U velikoj su manjini (13% na globalnoj razini) oni koji podmićivanje smatraju opravdanim kako bi se dobio ili zadržao posao. Ovaj postotak raste na 22% ispitanika koji posluju na Bliskom istoku i 29% ispitanika s područja Dalekog istoka. Zabrinjavajuće je da je 18% ispitanika na financijskim pozicijama i 6% voditelja odjela za praćenje usklađenosti odgovorilo da smatra da postoji opravdanje za ovakvu praksu.

Ustanovili smo također i da je u slučaju ispitanika mlađih od 35 godina veća vjerojatnost da će smatrati opravdanom prijevaru ili korupciju počinjenu zato da se ispune financijski ciljevi ili da se osigura preživljavanje kompanije u razdobljima gospodarske krize. Uz to, 1 od 5 mlađih ispitanika opravdava podmićivanje (u usporedbi 1 od 8 ispitanika starijih od 35 godina). Nadalje, pokazalo se i da će oni mlađi od 35 godina vjerojatnije podleći neetičnom ponašanju u usporedbi sa starijim ispitanicima.

Sredstva uložena u provedbu politike usklađivanja poslovanja

66%

voditelja odjela za praćenje usklađenosti smatra da su potrebna veća ulaganja u rad njihovog odjela.

Digitalizacija rada odjela za praćenje usklađenosti

Odjeli za praćenje usklađenosti u mnogim tvrtkama imaju prostora za poboljšanje načina na koji koriste svoje resurse. Program usklađenosti koji intenzivnije iskorištava prednosti podatkovne analitike može učinkovitije upravljati rizicima i povećati transparentnost poslovanja.

Tradicionalni programi osposobljavanja u učionici kao i online programi učenja koštaju i podrazumijevaju i troškove na razini produktivnosti. Štoviše, vrlo često će zaposlenici zaboraviti naučeno puno prije nego što uopće dođu u situaciju da upotrijebe novostečeno znanje.

Primjenom FDA, odjel za praćenje usklađenosti tvrtke s popisa Fortune 100 pruža pojedinačnim zaposlenicima pravovremene i prilagođene smjernice. Podaci dobiveni putem sustava za planiranje resursa, istraživanja, alata za dubinsku analizu pojedinačnih slučajeva i sličnim sredstvima koriste se kako bi se utvrdilo koji će zaposlenici dobiti takvu vrstu smjernica, od koga i u kojem obliku.

Naše iskustvo također govori u prilog tome da većina tvrtki ne vrši podjelu zaposlenika na osnovi čimbenika rizika. Jednak pristup za sve nije najefikasniji, a ni najučinkovitiji način komuniciranja ključnih informacija u vezi usklađenosti.

Iskorištavanje prednosti primjene FDA u postizanju ciljeva koje nadilaze osnovnu razinu upravljanja rizikom može povećati transparentnost poslovanja i radnu učinkovitost. Uz dovoljna ulaganja i potporu čelnih osoba, podaci i tehnologija moći će se na efikasniji način iskoristiti za suzbijanje prijevara i ostalih rizika koji prijete politici usklađenosti, a istovremeno će omogućiti i uvide u poslovanje koji mogu pridonijeti strategiji.

net-fence
(Chapter breaker)
2

Poglavlje 2

Učinkovitost anti-korupcijskih mjera

Broj djelatnika koji su spremni naći opravdanje za neetičko postupanje je prevelik. Je li kazneni progon način da se takvi postupci spriječe i čini li uprava zaista dovoljno?

Vlade diljem svijeta i dalje uvode i provode zakone koji se tiču kaznene odgovornosti pravnih osoba.

Usprkos tome što su u razdoblju od 2012. godine, djelujući prema zakonima čija je svrha borba protiv prijevara, američke državne agencije i britanski ured za suzbijanje prijevara izdali kazne u vrijednosti preko 11 milijardi dolara, 38% čelnih ljudi svjetskih kompanija i dalje vjeruje da mito i korupcija i dalje vladaju poslovnim svijetom.

U posljednje četiri godine uvedeni su novi zakoni koji se strože provode u područjima izvan SAD-a. Međutim, naše nam iskustvo govori da obično treba proći neko vrijeme nakon što novi antikorupcijski zakon stupi na snagu prije nego stigne reakcija iz redova uprave.

Program usklađenosti s antikorupcijskim zakonima nije nešto što se „odrađuje“ i ne bi se trebao provoditi samo onda kad nešto krene po zlu.
Angel Gurría
Glavni tajnik, OECD

93% ispitanika izjavilo je da su viši rukovoditelji predani načelima usklađenosti, dok ih je 95% ustvrdilo da viši rukovoditelji pružaju dobar primjer etičnog ponašanja. Međutim, na konkretna pitanja u vezi provedbe i učinkovitosti programa usklađivanja dali su odgovore koji daju znatno različitu sliku od one koja je vidljiva iz postupaka same organizacije.

  • 97% voditelja odjela za praćenje usklađenosti i 92% voditelja odjela unutarnje revizije koji su sudjelovali u našem istraživanju izjavili su da njihove tvrtke imaju svoju antikorupcijsku politiku i/ili kodeks ponašanja. S druge strane, samo je 77% ispitanika iz odjela prodaje i marketinga tvrdilo isto. To govori da, iako postoje politike na visokoj razini, neki od najvažnijih zaposlenika još uvijek nisu s njima dovoljno upoznati.
  • Na pitanje ima li njihova organizacija, u skladu sa svojim potrebama osmišljen i na riziku temeljen, pristup dubinskoj analizi koji se razlikuje ovisno o zemlji, djelatnosti, ili prirodi aktivnosti kojom se bavi treća strana, 66% djelatnika iz odjela unutarnje revizije, odjela za praćenje usklađenosti i pravnog odjela odgovorili su potvrdno naspram 56% ispitanika zaposlenih u odjelu unutarnje revizije, u odjelu za praćenje usklađenosti i pravnom odjelu (koji bi općenito bili zaduženi za angažiranje treće strane). Još više zabrinjava to što 29% rukovoditelja iz odjela prodaje i marketinga i 20% ostalih djelatnika na menadžerskim pozicijama nisu mogli odgovoriti na to pitanje.

Treća strana

33%

organizacija potaknulo je svoje treće strane na etično ponašanje.

  • Zapazili smo da je uprava često vrlo jasno komunicirala svoje namjere u vezi kažnjavanja neetičnog postupanja te preko tri četvrtine ispitanika tvrdi da zaista postoje jasno određene kazne za slučajeve kršenja takvih propisa. Međutim, samo 57% ispitanika zna za slučajeve u kojima su prekršitelji zaista bili kažnjeni.
  • Više od četvrtine ispitanika izjavilo je da ljudi zaduženi za odnose s trećim stranama nisu obvezni završiti program za edukaciju o prijevarama i rizicima za usklađenost s propisima.
group of chairs
(Chapter breaker)
3

Poglavlje 3

Integritet kao prioritet u radu uprave

U kontekstu eksplozije podataka i pojačane regulative, integritet organizacije postaje najvažniji pokretač etičkog poslovanja.

97% ispitanika uviđa da je bitno da njihova organizacija posluje s integritetom, a „poslovanje s integritetom“ navode kao najpoželjniji opis njihove organizacije.

Zanimljivo je da, iako 43% ispitanika prepoznaje važnost iskazivanja integriteta kako bi se izbjegle kontrole od strane regulatornih tijela i kazne, integritet smatraju i prednošću u poslovanju. Percepcija korisnika i javnosti, uspješno poslovanje, zapošljavanje i zadržavanje zaposlenika smatraju se važnijim prednostima nego što je izbjegavanje kazni i kontrola.

Vezu između integriteta i uspješnog poslovanja potvrđuje i istraživanje koje je proveo Ethisphere Institutes, koje je pokazalo da su tijekom petogodišnjeg razdoblja najetičnije svjetske kompanije poslovale uspješnije od američkih kompanija s najvećom tržišnom vrijednošću za više od 10%.

Međutim, i dalje je primjetna prisutnost prijevara i korupcije, odnosno poslovnih neuspjeha. Rezultati pokazuju nesrazmjer između 97% ispitanika koji vjeruju da je važno da njihova organizacija pokazuje integritet u poslovanju i 13% onih koji i dalje vide podmićivanje kao opravdan način dobivanja ugovora.

Značaj integriteta u poslovnom okruženju koje prolazi kroz fazu promjena samo se povećava dok se istovremeno odjeli za praćenje usklađenosti, regulatorna tijela i agencije koje provode zakone bore kako bi bile ukorak s promjenama koje dolaze. Čelni ljudi u kompanijama trebali bi promicati ideju da zaposlenici sami preuzimaju odgovornost za integritet svojih postupaka.

Moguće objašnjenje za ovaj nesrazmjer jest da je vrlo ili čak u potpunosti nejasno tko je u kompaniji glavna odgovorna osoba koja osigurava da zaposlenici postupaju s integritetom. Ovo je čini se uobičajen slučaj u svim djelatnostima i zemljopisnim područjima.

Pokazalo se da manje od četvrtine ispitanika vjeruje da bi pojedinci trebali biti prvenstveno osobno odgovorni za postupanje s integritetom. Ostali vjeruju da primarnu odgovornost za integritet snose druge skupine u organizaciji kao što je odjel ljudskih resursa, odjel za praćenje usklađenosti, odjel za pravne poslove, viši rukovoditelji i upravni odbor.

Uočili smo također i da je skupina ispitanika koja ne vjeruje da pojedinac treba snositi osobnu odgovornost sklonija nedoličnom postupanju, koje uključuje i podmićivanje u cilju dobivanja ili zadržavanja ugovora. Za ovu skupinu ispitanika također je vjerojatnije i da će produljivati mjesečne rokove za predaju izvještaja ili mijenjati pretpostavke na osnovi kojih se utvrđuju valuacije ili pričuve kako bi se ostvarili financijski ciljevi.

Uspješna organizacija ostaje vjerna svojoj misiji, održava obećanja, poštuje zakone i etičke norme te potiče povjerenje javnosti u sustav slobodnog poduzetništva. Takve tvrtke premošćuju jaz između namjera - sadržanih u izjavama o vrijednostima, kodeksima ponašanja i drugim politikama - i postupanja, imaju provjerene podatke o ponašanju i kulturi u organizaciji, unaprijeđene mjerne podatke i višu razinu odgovornosti.

Closeup of  robot
(Chapter breaker)
4

Poglavlje 4

Budućnost usklađenosti

Poslovni modeli se mijenjaju, a s njima se mora mijenjati i način na koji odjeli za praćenje usklađenosti sprječavaju, otkrivaju i rješavaju slučajeve prijevare i korupcije.

Napori koje uprave nekih tvrtki ulažu u suzbijanje prijevara i korupcije zaostaju za promjenama u poslovanju. Naše nam iskustvo govori da su politike i postupci usklađivanja, uz edukaciju i dosljedno provođenje kazni za kršenje propisa, nužni, ali ne i dovoljni kako bi se ostvarila učinkovita usklađenost.

Pa, kakva je budućnost politika usklađenosti poslovanja?

Tehnološki napredak u području praćenja usklađenosti, kao što je poboljšana podatkovna analiza, u kombinaciji s pristupom usmjerenim na zaposlenika kojemu se daju odgovarajuće smjernice, rezultirat će time da će usklađenost postati glavni pokretač inovativnosti u primjeni forenzičke podatkovne analitike (FDA). Navodimo sljedeće primjere:

  • Sve šira primjena podatkovne analitike kao alata za upravljanje vjerojatno će predstavljati izazov tradicionalnoj nadzornoj ulozi koju je praćenje usklađenosti imalo do sada. Naše istraživanje primjene forenzičke podatkovne analitike provedeno 2018. godine pokazuje da sve više tvrtki koristi napredne tehnologije analitike u svrhu kontinuiranog praćenja.
  • Napredne mogućnosti predviđanja uz pomoć tehnologije „velikih podataka“ omogućavaju korištenje analitike u donošenju odluka u stvarnom vremenu te tako pomažu prepoznati i spriječiti prijevaru, a upravi pružaju mogućnost djelotvornijeg nadzora. Mnoge bi tvrtke imale višestruke koristi od kvalitetnije primjene forenzičke podatkovne analitike, koja može značajno poboljšati učinkovitost i djelotvornost praćenja i izvještavanja, osnažujući tako drugu liniju obrane.
  • Vodeće kompanije koriste tehnologiju umjetne inteligencije umjesto tradicionalnog načina učenja u učionici i online tečajeva te u stvarnom vremenu pružaju individualizirane smjernice na temu rizika.
  • Prva linija obrane uobičajeno je bila odgovornost operativne uprave tvrtke i uključivala je kontrole od strane uprave i mjere unutarnje kontrole. Ulogu voditelja odjela za praćenje usklađenosti trebalo bi promatrati kao u potpunosti rukovoditeljsku poziciju na kojoj leži odgovornost za proaktivnu zaštitu ugleda tvrtke, a ne samo kao pomoć tvrtki da poštuje zakone i propise.

Učinite pravu stvar zato jer je to ono što treba učiniti, a ne zato jer kodeks ponašanja tako nalaže.

Politika usklađenosti treba djelovati u suradnji s politikom poslovanja kako bi se osnažila usklađenost na terenu na način da se dijele uvidi dobiveni putem podatkovne analitike te promiče Program integriteta. Program integriteta sadri četiri temeljna elementa - kulturu, uvide utemeljene na podacima, kontrolu i upravljanje - koji postupke pojedinca usklađuju s ciljevima organizacije. Središnji izazov je utjecati na postupke različitih zaposlenika i trećih strana uslijed snažnog pritiska konkurencije i brzih tehnoloških promjena.

EY Global Fraud Survey 2018

EY Global Fraud Survey 2018 sadrži uvide poslovnih lidera o rizicima i izazovima s kojima se organizacije suočavaju u borbi protiv prijevara i korupcije u doba značajnog tehnološkog napretka.

Preuzmite

Sažetak

Politika usklađivanja ima ulogu na prvoj liniji obrane. Važno je da se stručnjaci za usklađenost uključe u operativne i strateške segmente poslovanja, dijele uvide i promiču kulturu integriteta.