4 minuta/e čitanja 21. svi. 2020.
Brod kontejnera koji plovi prema tamnim olujnim oblacima

COVID-19 - Kako iskovati lanac opskrbe otporan na velike udare

4 minuta/e čitanja 21. svi. 2020.
Related topics COVID-19 Consulting

Usred poremećaja uzrokovanih COVID-om 19, agilni i povezani ekosustavi ključni su za otpornost lanca opskrbe. 

S obzirom na prijetnje koje COVID-19 predstavlja za zdravlje ljudi, tvrtke širom svijeta fokusirale su se na dobrobit svojih zaposlenika potičući ih na poduzimanje mjera poput smanjenja putovanja ili boravka u samoizolaciji kako bi se spriječilo širenje zaraze.

Nedostatak zaposlenika neizbježno prisiljava tvrtke u ključnim industrijama na smanjenje obima poslovanja. Rezultat je ozbiljna prijetnja globalnim lancima opskrbe.

Primjerice, 94% tvrtki s liste Fortune 1000 suočava se s poremećajima u svojim lancima opskrbe kao rezultat COVID-a 19. Međutim, ti poremećaji vjerojatno predstavljaju samo vrh ledenog brijega u smislu ukupnog ekonomskog utjecaja koji će virus ostaviti. U nedavno objavljenom novinskom članku, istraživačka tvrtka Oxford Economics upozorila je na mogućnost smanjenja globalnog ekonomskog rasta za više od trilijun američkih dolara.

Pojava destruktivnih događaja nova su svakodnevnica

Duboko zabrinjavajuća pandemija poput COVID-a 19, samo je jedan od mnogih destruktivnih događaja koji mogu neočekivano pogoditi lance opskrbe, na štetu poslovnih rezultata.

Primjerice, tijekom posljednjih deset godina lanci opskrbe bili su narušeni zbog prirodnih katastrofa, poput zemljotresa u Tokiju 2011. godine koji je zaustavio proizvodnju japanskih proizvođača vozila. Otpornost lanca opskrbe testirana je i terorističkim napadima i građanskim nemirima, poput masovnih prosvjeda u Čileu 2019. godine, koji su doveli do pada proizvodnje u rudnicima bakra u zemlji. Ostale prijetnje lancima opskrbe posljednjih godina uključuju cyber napade velikih razmjera, trgovinske prepreke i dobavljače osnovnih roba koji se mogu naći u problemima.

Prekid lanca opskrbe dugoročni je rizik za poslovanja, osobito u našem visoko globaliziranom dobu u kojem tvrtke obično imaju duge i kompleksne lance opskrbe. Takve lančane strukture u osnovi su slabo pripremljene za suočavanje sa sve većim brojem neplaniranih poremećaja.

Transformacija lanaca opskrbe

Kako tvrtke mogu povećati otpornost svoje opskrbe? U osnovi, trebaju se odmaknuti od krutih, linearnih lanaca opskrbe kako bi radili u agilnim i umreženim ekosustavima usredotočujući se na pet ključnih područja:

  1. Procjena i strategija - potrebno je testirati lanac opskrbe od njegovog početka do kraja kako bi se identificirali mogući kritični scenariji te definirali potencijali odgovori na novonastale situacije.

  2. Izgradnja sposobnosti - ulagati u ključne mogućnosti lanca opskrbe, uključujući vidljivost i nadzor, alternativne poslovne modele, alternativne strategije nabave dobavljača, fleksibilnost mreže i agilno planiranje.

  3. Pametno praćenje - primjenjivati alate za praćenje i izvještavanje o potencijalnim rizicima, kao i sustave ranog upozoravanja na moguće poslovne nedaće koji omogućuju pravovremeno reagiranje na rizike. Ažurno provoditi procjene rizika ponude i potražnje te pratiti cyber sigurnost.  

  4. Poslovni procesi - osmisliti plan B u slučaju pojave razornih događaja koji će obuhvaćati operativne postupke i odgovore na unaprijed definirane izazove prekida lanca opskrbe, poput prirodne katastrofe ili terorističkog napada. Osigurati jasan prijenos ovlasti i tijek odlučivanja te postojanje eksternih i internih komunikacijskih protokola.

  5. Upravljanje velikim krizama - uspostaviti okvir za upravljanje velikim krizama koji ne prihvaća unaprijed definirane odgovore. Ovo bi trebalo biti popraćeno planom izvanrednog upravljanja, potencijalnim operativnim modelom i standardizacijom načina rada u nepredvidivim situacijama.

Nitko ne može predvidjeti potpuni društveni i ekonomski utjecaj koji će ostaviti pandemija COVID-19, kao i kod bilo kojeg drugog događaja s globalnim utjecajem. Ipak, ova situacija je poslužila tvrtkama kao podsjetnik da je rizik neočekivanih razornih događaja sveprisutan i ako žele nastaviti pružati usluge svojim klijentima i zajednicama u vrijeme katastrofe, trebaju biti proaktivni u svom planiranju.

Gore navedeni koraci mogu pomoći tvrtkama kako bi osigurale transformaciju lanaca opskrbe na način koji će im pomoći pri učinkovitom funkcioniranju, čak i kad se nađu pred neočekivanim globalnim situacijama. Ne radi se samo o zaštiti profita, već je agilnost lanaca opskrbe presudna za osiguravanje zdravlja i dobrobiti ljudi širom svijeta.

Sažetak

Tradicionalne strukture opskrbnih lanaca optimizirane su i nisu opremljene za učinkovito nošenje s rastućim brojem neplaniranih poslovnih poremećaja. Kako bi izgradile otporne lance opskrbe, tvrtke se moraju usredotočiti na jačanje svojih sposobnosti koje će im u pomoći pripremiti se, predvidjeti i spremno odgovoriti na buduće nepredvidive događaje.