10. velj. 2023.
businesswoman in office conference room

Koliko ste upoznati sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti?

Autor EY Hrvatska

Konzultantsko-revizorska kompanija

10. velj. 2023.

Učinkoviti programi za prijavljivanje nepravilnosti ne samo da imaju pravnu i etičku dimenziju, već pomažu organizacijama da postanu jače od svojih konkurenata. 

Utravnju 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti donesen zbog potrebe usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađivanja i harmonizacije s Direktivom (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti osoba koje prijavljuju povrede prava Unije od 23. listopada 2019. godine. Zakon propisuje da sve organizacije s više od 50 zaposlenika moraju uspostaviti odgovarajuće mehanizme za podnošenje prijava i zaštitu prijavitelja od mogućih sankcija poslodavca. Ukoliko poslodavac ne primjenjuje adekvatne mjere vezane za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, suočava se s potencijalnim novčanim kaznama u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Stručnjaci tvrtke EY mogu vam pomoći u uspostavi i upravljanju mehanizmima i alatima za prijavljivanje nepravilnosti i prijevara te za prijavu neetičkih praksi, kršenja politika tvrtke, nezakonitih praksi ili znakova drugih zloupotreba.

Postoji nekoliko načina na koje organizacija može osigurati zaštitu zviždača (prijavitelja nepravilnosti):

  • Potrebno je uspostaviti unutarnje kanale za prijavljivanje nepravilnosti i osigurati tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječilo neovlaštenim osobama da pristupe osobnim informacijama vezanim uz prijavitelja.
  • Nužno je omogućiti postupak evidentiranje i obradu prijavljenih nepravilnosti. Taj postupak trebao bi omogućiti ovlaštenoj osobi, u strogo kontroliranom okruženju, uvid u prijavu i prateću dokumentaciju. Organizacija je također obvezana izvršiti arhiviranje i brisanje podataka nakon zakonskog roka.
  • Organizacija je dužna imenovati povjerenika za postupanje s prijavama nepravilnosti, pružiti zaštitu osobi koja prijavljuje nepravilnosti, te ju informirati o svim mogućim pravnim posljedicama.
  • Kako bi se osigurala usklađenost sa Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti potrebno je implementirati interne mehanizme za primanje, procesuiranje i istraživanje prijava te naknadno informiranje uprave i uklanjanje nepravilnosti.
  • Odgovarajući programi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti nisu samo etički izbor i pravna obveza, već imaju i ključnu ulogu u očuvanju transparentnosti, etike i odgovornosti u organizacijama te u društvu općenito

EY ima bogato iskustvo u provedbi postupaka zaštite zviždača koji štite pojedince koji prijave bilo kakav prekršaj unutar svojih organizacija.

Kontaktirajte nas za više informacija.

Sažetak

Odgovarajući programi za zaštitu prijavitelja nepravilnosti nisu samo etički izbor i pravna obveza, već imaju i ključnu ulogu u očuvanju transparentnosti, etike i odgovornosti u organizacijama te u društvu općenito. 

Više o članku

Autor EY Hrvatska

Konzultantsko-revizorska kompanija