Pravna izjava

  1. O EY-u
  2. Mrežna stranica "EY.com"
  3. Izjava o ograničenju odgovornosti

 

1. O EY-u

EY je vodeća svjetska tvrtka u uslugama revizije, poreza, transakcija i poslovnog savjetovanja. Saznanja i kvalitetne usluge koje pružamo pomažu izgraditi povjerenje u tržišta kapitala i ekonomije u širom svijeta. Razvijamo izvanredne lidere koji udruženo isporučuju obećano svim našim dionicima. Time igramo važnu ulogu u izgradnji boljeg poslovnog okruženja za naše ljude, naše klijente i naše zajednice.

"EY" se u ovoj pravnoj izjavi odnosi na globalnu organizaciju tvrtki članica Ernst & Young Global Limited (dalje u tekstu: EYG), od kojih je svaka zasebna pravna osoba. EYG, tvrtka iz Ujedinjenog Kraljevstva ograničena jamstvom, ne pruža usluge klijentima.

EY mreža podijeljena je na tri područja: Američko, EMEIA i Azijsko-pacifičko područje.

Američko područje
Tvrtke članice EYG-a koje posluju u Sjevernoj, Srednjoj i Južnoj Americi, kao i Ernst & Young (Izrael) Ltd. (dalje u tekstu: Tvrtke američkog područja), zasebne su i neovisne pravne osobe koje su, izravno ili neizravno, članovi tvrtke Ernst & Young Americas LLC.

Ernst & Young Americas LLC je društvo s ograničenom odgovornošću iz Delawarea koje koordinira aktivnosti Tvrtki američkog područja. Ne pruža profesionalne usluge klijentima i ne sudjeluje u angažmanima klijenata. Iako tvrtka Ernst & Young Americas LLC nadgleda provedbu EYG politika u tvrtkama Američkog područja i olakšava njihovu suradnju, ne kontrolira niti upravlja, niti ima bilo kakav vlasnički udio u bilo kojoj Tvrtki američkog područja. Ernst & Young Americas LLC nije zastupnik niti jedne Tvrtke američkog područja niti ima bilo kakvo ovlaštenje zastupati ili obvezivati bilo koju od njih. Nijedna Tvrtka američkog područja nije zastupnik tvrtke Ernst & Young Americas LLC, niti bilo koja od njih može predstavljati ili obvezivati tvrtku Ernst & Young Americas LLC na bilo koji način.

EMEIA
Tvrtke članice EYG-a koje posluju u Europi, na Bliskom Istoku, u Indiji i Africi (dalje u tekstu: EMEIA tvrtke) zasebne su i neovisne pravne osobe i dijelom su, izravno ili neizravno, članice Ernst & Young EMEIA Limited-a.

Ernst & Young EMEIA Limited je tvrtka iz Engleske ograničena jamstvom i glavno je upravljačko društvo u EMEIA regiji za EMEIA tvrtke. Ernst & Young EMEIA Limited ne obavlja nikakve trgovinske ili druge aktivnosti s ciljem ostvarivanja profita i osnivačkim aktima joj je zabranjeno pružanje profesionalnih usluga. U skladu s time, ne sudjeluje u angažmanima klijenata. Nadalje, iako olakšava koordinaciju ovih tvrtki i međusobnu suradnju, Ernst & Young EMEIA Limited ne kontrolira, ne upravlja niti ima bilo kakav vlasnički udio u bilo kojoj EMEIA tvrtki. Ernst & Young EMEIA Limited ne djeluje kao zastupnik niti ima bilo kakvo ovlaštenje da zastupa ili obvezuje bilo koju EMEIA tvrtku, a nijedna EMEIA tvrtka ne djeluje kao zastupnik niti ima bilo kakva ovlaštenja za zastupanje ili obvezivanje Ernst & Young EMEIA Limited-a.

EY Europe SCRL je tvrtka iz Belgije s ograničenom odgovornošću, član je EYG-a i matično društvo određenih EMEIA tvrtki u Europi. Ernst & Young Europe LLP je partnerstvo s ograničenom odgovornošću iz Engleske, član je EYG-a i Ernst & Young EMEIA Limited-a i matično društvo nekih drugih EMEIA tvrtki u Europi. Niti EY Europe SCRL niti Ernst & Young Europe LLP ne pružaju profesionalne usluge niti sudjeluju u angažmanima klijenata. Iako je svaki od njih matično društvo određenih EMEIA tvrtki, niti EY Europe SCRL niti Ernst & Young Europe LLP ne djeluju kao zastupnici niti imaju bilo kakvo ovlaštenje za zastupanje ili obvezivanje bilo koje EMEIA tvrtke ili Ernst & Young EMEIA Limited-a, a niti Ernst & Young EMEIA Limited niti bilo koja EMEIA tvrtka ne djeluju kao zastupnik ili imaju bilo kakvo ovlaštenje za zastupanje ili obvezivanje EY Europe SCRL-a ili Ernst & Young Europe LLP-a.

Azijsko-pacifičko područje 
Tvrtke članice EYG-a koje posluju u azijsko-pacifičkom području (dalje u tekstu: Tvrtke azijsko-pacifičkog područja) zasebne su i neovisne pravne osobe te su, ili će biti, izravno ili neizravno, članice Ernst & Young Asia-Pacific Limited-a.

Ernst & Young Asia-Pacific Limited je tvrtka iz Hong Kong-a ograničena jamstvom i glavno je upravljačko društvo u Tvrtkama azijsko-pacifičkog područja. Ernst & Young Asia-Pacific Limited ne obavlja nikakve trgovinske ili druge djelatnosti s ciljem zarade, a osnivačkim aktima joj je zabranjeno pružanje profesionalnih usluga. U skladu s time, ne sudjeluje u angažmanima klijenata. Nadalje, iako olakšava koordinaciju tih tvrtki i međusobnu suradnju, Ernst & Young Asia-Pacific Limited ne kontrolira, ne upravlja niti ima bilo kakav vlasnički interes u bilo kojoj Tvrtki azijsko-pacifičkog područja. Ernst & Young Asia-Pacific Limited ne djeluje kao zastupnik niti ima bilo kakvo ovlaštenje za zastupanje ili obvezivanje bilo koje Tvrtke azijsko-pacifičkog područja, a niti jedna Tvrtka azijsko-pacifičkog područja ne djeluje kao zastupnik niti ima bilo kakvo ovlaštenje za zastupanje ili obvezivanje tvrtke Ernst & Young Asia-Pacific Limited.


2. Mrežna stranica „ey.com“

Mrežna stranica "ey.com" (dalje u tekstu: Mrežna stranica) sastoji se od globalnog sadržaja koji se odnosi na međunarodno poslovanje i aktivnosti EY-a i sadržaja pojedinih zemalja koji se odnosi na lokalno poslovanje i aktivnosti tvrtke članice..

Globalni sadržaj na Mrežnoj stranici u vlasništvu je i njime upravlja EYGM Limited (dalje u tekstu: EYGM). EYGM je društvo s ograničenom odgovornošću registrirano na Bahamima i član je EYG-a. EYGM je središnje društvo za koordinaciju i ne pruža usluge klijentima.

Relevantne lokalne tvrtke članice vlasnici su i upravljaju lokalnim sadržajem na stranicama pojedinih zemalja.

 

3. Izjava o ograničenju odgovornosti

Korištenjem ove Mrežne stranice pristajete na sljedeće uvjete i odredbe. Informacije na ovoj Mrežnoj stranici imaju za cilj pružanje općih informacija korisnicima o stvarima koje bi ih mogle zanimati. Iako je uložen svaki napor kako bi se objavile trenutne i točne informacije, pogreške su moguće. Nadalje, ova Mrežna stranica može sadržavati poveznice na određene zakone i propise. Zakoni i propisi će se s vremenom mijenjati i trebaju se tumačiti isključivo u svjetlu konkretnih okolnosti.

EY NE PREUZIMA NIKAKVU OBVEZU NI ODGOVORNOST ZA BILO KOJE POGREŠKE ILI PROPUSTE U SADRŽAJU NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI.

Sav sadržaj na Mrežnoj stranici i sve usluge koje se putem nje pružaju, pružaju se "takvi kakvi jesu", bez jamstava o potpunosti, točnosti ili pravodobnosti i bez izjava, jamstava ili drugih ugovornih uvjeta bilo koje vrste, izričitih ili podrazumijevanih. EY ne tvrdi niti jamči da će ova Mrežna stranica, razne usluge koje se pružaju putem ove Mrežne stranice i / ili bilo koje informacije, softver ili drugi materijali preuzeti s ove web stranice, biti točni, trenutni, neprekinuti, bez pogrešaka, bez propusta, bez virusa ili bilo kojih drugih štetnih komponenata.

U NAJVEĆOJ MOGUĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM PRAVOM, EY OTKLANJA BILO KAKVU ODGOVORNOST PREMA VAMA I SVIM DRUGIM OSOBAMA U ODNOSU NA SADRŽAJ NA OVOJ MREŽNOJ STRANICI I SVE USLUGE PRUŽENE PUTEM OVE STRANICE, PREMA BILO KOJEM TUMAČENJU DEFINICIJE NAKNADE ŠTETE KOJA PROIZLAZI IZ  PROTUPRAVNOG POSTUPANJA, UGOVORA, JAMSTVA, OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI NEMARA ILI NA DRUGI NAČIN, A U POGLEDU IZRAVNIH, NEIZRAVNIH, POSLJEDIČNIH, POSEBNIH, KAZNENIH ILI SLIČNIH ODŠTETNIH ZAHTJEVA, ČAK I AKO EY JE BIO UPOZNAT SA, ZNAO ILI JE MORAO ZNATI ZA MOGUĆNOSTI TAKVIH ODŠTETNIH ZAHTJEVA.

Podaci predstavljeni na ovoj Mrežnoj stranici ne smiju se tumačiti kao pravni, porezni, računovodstveni ili bilo koji drugi profesionalni savjeti ili usluge. Prije donošenja bilo kakve odluke trebate zatražiti savjet od EY-a ili drugog profesionalnog savjetnika koji je upoznat s vašom konkretnom činjeničnom situacijom u vezi s određenim poreznim ili drugim pitanjima. Ne bi trebali slati nikakve povjerljive podatke bilo kojoj tvrtki članici EYG-a dok od tvrtke ne dobijete pristanak za obavljanje usluga koje zatražite.


RSS kanali, Podcasting i ažuriranja e-pošte - Uvjeti korištenja
RSS kanali, Podcasting i ažuriranja e-pošte su besplatne usluge koje određene tvrtke članice EY-a nude pojedincima za privatnu, nekomercijalnu upotrebu. EY RSS kanal je sredstvo pomoću kojeg EY nudi naslove članaka, opise i veze u XML obliku pojedincima koji koriste RSS čitače ili agregatore. Podcast je audio program na koji se pojedinci mogu pretplatiti. EY podcaste čini dostupnim pojedincima za njihovu osobnu upotrebu. Agregatori za RSS, podcasting i ažuriranja e-pošte mogu integrirati EY kanale u svoje imenike u korist pojedinaca koji koriste agregator. Svaka druga upotreba je zabranjena, uključujući kopiranje, reprodukciju, ponovno objavljivanje, prijenos ili distribuciju naših kanala ili podcasta na bilo koji način.

EY zadržava pravo u bilo kojem trenutku ukinuti svoje kanale, podcaste i ažuriranja putem e-pošte. Sav sadržaj, slike i logotipi koji se pojavljuju unutar EY RSS kanala, podcastova i ažuriranja e-pošte u vlasništvu su EYGN Limited-a (dalje u tekstu: EYGN) i sva su prava pridržana. EYGN je tvrtka članica EYG-a. EYGN je središnje društvo za koordinaciju i ne pruža usluge klijentima.

Povezivanje
Možete istaknuti poveznicu na ovu Mrežnu stranicu pod uvjetom da takva poveznica ne uključuje:

  • neovlašteno korištenje našeg logotipa;
  • bilo kakve lažne tvrdnje (stvarne ili implicirane) o podupiranju od strane EY-a ili drugom odnosu s EY-om ili lokalnim tvrtkama članicama;
  • uokvirivanje ili ugrađivanje bilo koje stranice naših Mrežnih stranica; ili
  • drugo kršenje naših zaštitnih znakova, autorskih prava i / ili drugih prava intelektualnog vlasništva

EY ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, točnost ili sigurnost bilo kojih mrežnih stranica koje su povezane (putem hiperveze ili na neki drugi način) sa ovom Mrežnom stranicom.

Određene poveznice na ovoj Mrežnoj stranici vode do poslužitelja koje održavaju pojedinci ili organizacije koje ne nadzire EY. EY ne daje nikakve izjave ili jamstva u pogledu točnosti ili bilo kojeg drugog aspekta podataka koji se nalaze na takvim poslužiteljima. Poveznica na mrežnu stranicu treće strane ne smije se tumačiti kao podupiranje te strane ili njenih proizvoda i usluga od EY-a ili kao podupiranje EY-a od te treće strane.

Obavijest o autorskim pravima
Osim ako nije drugačije naznačeno, sav materijal globalnog dijela Mrežnih stranica EY-a zaštićen je autorskim pravima © 2016 EYGM Limited-a, a na mrežnim stranicama pojedinih zemalja lokalni sadržaj zaštićen je autorskim pravima © 2016 relevantnih tvrtki članica. Sva prava pridržana. Nijedan dio materijala na ovoj Mrežnoj stranici, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafički sadržaj i html kod, ne smije se reproducirati ili prenositi u bilo kojem obliku ili na bilo koji način osim uz pisano odobrenje EYGM-a ili vezano uz lokalni sadržaj na mrežnoj stranici pojedine države, pisanog odobrenja odgovarajućih tvrtki članica.

"EY" i stilizirani simbol EY-a registrirani su ili čekaju na registraciju u Uredu za patente i zaštitne znakove Sjedinjenih američkih država ili drugim uredima za zaštitne znakove širom svijeta.

Kodeks upravljanja revizorskim društvima
EY pozdravlja objavljivanje Kodeksa upravljanja revizorskim društvima Ujedinjenog Kraljevstva. Kodeks koji je izdalo Vijeće za financijsko izvještavanje Ujedinjenog Kraljevstva i Institut ovlaštenih računovođa u Engleskoj i Walesu pruža nam priliku da ojačamo povjerenje javnosti u kvalitetu naše organizacije i usluga koje pružamo.