Medijsko priopćenje

16. lip. 2020.

Ovaj tjedan stručnjaci raspravljaju o budućnosti korporativnog upravljanja u post COVID-19 svijetu

Kontakt
EY Hrvatska

Konzultantsko-revizorska kompanija

Stručnjaci za korporativno upravljanje, predstavnici kompanija, državnih institucija, akademske zajednice i ostali dionici okupit će se 18. lipnja na tradicionalnoj godišnjoj Europskoj konferenciji o korporativnom upravljanju.

25. Europska konferencija o korporativnom upravljanju održat će se pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, u organizaciji HANFA-e, Independent Directors Associationa i EY-a, te uz podršku partnera: Udruge ovlaštenih računovođa (ACCA), AccountancyEurope, EcoDa, EuropeanIssuers i BusinessEurope. Na impresivnoj listi govornika i panelista nalaze se brojni stručnjaci za korporativno upravljanje, predstavnici kompanija, državnih institucija, akademske zajednice te visoki dužnosnici, uključujući ministra pravosuđa Republike Hrvatske Dražena Bošnjakovića, povjerenika Europske komisije za pravosuđe Didier Reyndersa, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Ante Žigmana, glavne partnerice u EY-u za regiju EMEIA Julie Teigland, predsjednika Uprave Atlantic Grupe Emila Tedeschija i mnoge druge.

„Korporativno upravljanje iznimno je važna tema za sve članove uprava, nadzornih odbora, revizorskih odbora, kao i ulagače. Osim u uskom krugu velikih kompanija, u Hrvatskoj se ta tema nerijetko shvaća protokolarno i ne pridaje joj se dovoljno pažnje. Vjerujem da će konferencija potaknuti kvalitetnu raspravu i stavljanje teme korporativnog upravljanja visoko na agende kompanija, kao i doprinijeti podizanju kulture korporativnog upravljanja u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama“, naglasio je Berislav Horvat, Country Managing Partner u EY-u Hrvatska i moderator jednog od panela na konferenciji.

 „Ova je kriza još jednom stavila naglasak na važnost  dobrog korporativnog upravljanja koje uključuje kvalitetno upravljanje rizikom, brigu i odgovornost prema svim dionicima te transparentno i odlučno djelovanje u svrhu realizacije održivih ciljeva. Hanfa je stoga još 18. ožujka pozvala izdavatelje da na način propisan Zakonom o tržištu kapitala i Uredbom o zlouporabi tržišta objave sve relevantne informacije koje se tiču utjecaja bolesti COVID-19 na njihove temeljne čimbenike, izglede ili financijsku situaciju uz obrazloženje istih, a što su oni bez odgode i objavili te redovito ažuriraju. U uvjetima krize izuzetno je važno da kompanija pravovremeno i transparentno objavljuju sve relevantne informacije prema javnosti, a sve u svrhu zaštite ulagatelja, ali i stabilizacije tržišta.“ – naglasio je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e, Ante Žigman.

U skladu s glavnom temom „Održivost, odbori i ulaganja: Što je sljedeće za korporativno upravljanje u post COVID-19 svijetu?“, konferencija će se fokusirati na utjecaj COVID-a 19 na korporativno upravljanje, a neke od tema o kojima će se razgovarati su uloga korporativnog upravljanja u procesu oporavka Europe, važnost odbora za izgradnju otpornosti u vrijeme krize, budući trendovi u korporativnom upravljanju u Europskoj uniji i preispitivanje korporativnog upravljanja u doba digitalne transformacije i COVID-a 19.

Iako je Zagreb trebao biti domaćin, konferencija će se zbog pandemije održati virtualno, a više informacija o sudionicima, programu i registraciji možete naći na službenoj web stranici konferencije: http://european.corporate.governance.conference.ey.com/.