10 minuta/e čitanja 13. stu. 2019.
Scooters wait traffic lights bangkok

Pet ključnih trendova kod oporezivanja PDV-a i kako s njima postupati

10 minuta/e čitanja 13. stu. 2019.
Related topics Tax

Tvrtke trebaju bolji plan kako bi se mogle nositi sa silama koje uzrokuju promjene u svijetu neizravnog oporezivanja.

Zbog kroničnih pritisaka na budžete, vlade diljem svijeta traže nove izvore prihoda. Dok povećanje poreza na prihod – tradicionalna metoda za sve veće državne blagajne – nije više trend, porez na dodanu vrijednost (PDV) je novoizabrani instrument. Zbog toga trgovačka društva na svjetskom tržištu trebaju preispitati svoj temeljni pristup oporezivanju PDV-a.

Često zaboravljamo da je naplata PDV-a relativno novi trend u svijetu globalnog oporezivanja. Iako je ideja oporezivanja zasnovanog na potrošnji započeta u Njemačkoj i Francuskoj u vrijeme Prvog svjetskog rata, PDV je tek 1950.g. formalno uveden u obliku u kojem nam je danas poznat. Iako treba spomenuti Sjedinjene Države kao jedno od uporišta – barem za sada – više od 160 država danas određeni dio prihoda dobivaju od PDV-a.

Članice Vijeća za suradnju u Zaljevu, na primjer, su trenutno u raznim etapama planiranja ili početka primjenjivanja PDV-a: Saudijska Arabija i UAE uveli su PDV 2018.g., Bahrain 2019.g., Oman i Katar planiraju uvesti 2020.g., dok će se Kuvajt najvjerojatnije pridružiti svojim susjedima 2021.godine.

(Chapter breaker)
1

Poglavlje 1

Razumijevanje PDV trendova

Sa širenjem režima naplate PDV-a, ključno je razumjeti promjenjivost stope, probleme izbjegavanja oporezivanja i zahtjeve digitalnog izvještavanja.

1. Važnost i popularnost PDV-a raste

Kao postotak globalnog oporezivanja, važnost PDV-a je u stalnom porastu od manje od 5% u 1960-ima do vrhunca od gotovo 20.2% u 2016.g.1, prema podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Od tada se stabilizirao – uvelike kao rezultat svjetske financijske krize na početku ovog desetljeća. U suštini, širenje je nastupilo zbog želje nekih država da smanje stopu poreza na prihode i na taj način privuku i zadrže tvrtke.

„Mnoge države su se, u svojoj prošlosti, oslanjale na poreze na prihod i tako punile svoje blagajne.“, izjavio je Gino Dossche, EY Americas Indirect Tax Compliance and Reporting Leader. „Uvođenjem PDV-a, povećanjem stope PDV-a ili proširenjem osnovice mogu smanjiti ili barem izbjeći povećavanje poreza na prihod bez gubitaka ukupnog neto prihoda od poreza.“

U postotku globalnog oporezivanja, važnost PDV-a je u stalnom porastu, od manje od 5% 1960-tih do vrhunca od gotovo 20.2% 2016.g.

2. Države pomiču granice porasta stope PDV-a

Osim rastuće popularnosti PDV-a, sve veći broj pravnih sustava koje su uvele ovaj tip poreza povećava stopu PDV-a. Stope PDV-a na svjetskoj razini nalaze se u trendu porasta nakon financijske krize, prema OECD-u, dosegnuvši prosječnih 19.3% 2015.g2. Otada su se stabilizirale, iako iz OECD-a tvrde da ukupno 10 država danas imaju stopu veću od 22%, u usporedbi s tek četiri države 2008.g.

„Kadgod se uvede PDV, uvijek postoji rizik da će se početna stopa kasnije povećavati.“, izjavio je Geert Vandenplas, EY Global Indirect Tax Compliance and Reporting Leader.

Mađarska je, na primjer, povećala stopu PDV-a na 27% 2012.g. i time je to postala najveća stopa PDV-a u EU-u te jedna od najvećih u svijetu. U praksi, većina pravnih sustava smatrala je 20% praktičnom, gornjom granicom zbog rizika izbjegavanja plaćanja PDV-a i uočene regresivne prirode PDV-a. „Veće stope PDV-a nameću previše troškova velikom broju članova društva.“ rekao je Vandenplas.

3. Započinje period nestabilnosti pravila oporezivanja PDV-a i PDV stopa

Pravila oporezivanja diljem svijeta su promjenjiva, a PDV nije iznimka. U zemljama u kojima se već primjenjuje, na primjer, porezne vlasti čine sve što mogu kako bi podigle prihode proširenjem osnovice. „Konkretno, traže vrstu robe i usluga na koje imaju manju od standardne stope oporezivanja i na kojima mogu povećati PDV.“, objasnio je Dossche. Stavke na koje se primjenjuje nulta stopa ili su izuzete od plaćanja PDV-a uključuju novine i časopise, financijske usluge, nekretnine, lijekove, hranu i (bezalkoholna) pića te prijevoz.

Nadalje, u porastu je broj pravnih sustava koji se koncentriraju na novi izvor prihoda: inozemnu prodaju putem e-trgovine. „Tipičan primjer je trend ažuriranja PDV zakona i politike kako bi bili ukorak s novim tehnologijama u svijetu.“, izjavio je Aaron Bromlez, EY Asia-Pacific Indirect Tax Compliance and Reporting Leader.

Stope PDV-a

19.3%

Prosječna svjetska stopa PDV-a 2015.g. koja je nakon toga postala stabilna.

„U Azijsko-Pacifičkom području, uprave detaljnije proučavaju ulazne digitalne usluge poslovnog subjekta prema potrošaču (B2C) koje pružaju strani pružatelji usluga, a također i uvoz roba male vrijednosti. Roba male vrijednosti se obično naručuje putem online platforme i na njih se povijesno ne primjenjuje PDV kod uvoza zbog pragova vrijednosti robe na koju se primjenjuje PDV. B2C transakcije u mnogim slučajevima prokližu kroz razne rupe u sustavu, dok zakonodavstvo oporezuje samo B2B putem 'prijenosa porezne obveze'.“ Promjene pravila i stope za oboje su u tijeku ili predstojeće, među ostalim, u Kini, Maleziji i Singapuru, navodi Bromley.

4. Izbjegavanje plaćanja PDV-a je i dalje aktualno

Budući da države posežu za PDV-om kako bi ostvarile što više poreznih prihoda, vlada povećava nadzor kod izbjegavanja plaćanja PDV-a – kada društvo ispostavi zahtjev za povrat PDV-a koji nikada nisu platili ili ne plati državi PDV koji su prikupili od svojih kupaca.

Isto se javlja i u zemljama u razvoju. Predstavnici UN-ove Gospodarske komisije za Latinsku Ameriku i Karibe (ECLAC) izjavili su da je izbjegavanje plaćanja PDV-a diljem Latinske Amerike znatno poraslo i doseglo 120 milijardi USD nenaplaćenih prihoda samo u 2015. godini.

U razvijenijim ekonomijama, postignuti su određeni uspjesi u smanjenju izbjegavanja plaćanja PDV-a. Europska komisija je primjerice procijenila da je smanjila nedostatak naplaćenog PDV-a – razliku između očekivanog prihoda od PDV-a i stvarno naplaćenog – s 161 milijardi USD 2016. godine na 150 milijardi USD 2017. godine.

Stoga su vlade posvetile vrijeme i napore smanjenju izbjegavanja PDV-a putem temeljite reforme sustava. Zauzvrat, to stavlja veliki pritisak na društva koja trebaju pratiti promjene sustava porezne politike i najnoviju tehnologiju.

5. Rastući zahtjevi digitalnog izvještavanja i usklađenosti

Uvelike kao odgovor na porast izbjegavanja plaćanja PDV-a, ali također i zbog porasta digitalne ekonomije i opće potrebe poreznih vlasti za smanjenjem operativnih troškova i povećanjem učinkovitosti, oporezivanje PDV-a sve više postaje digitalno.

Tradicionalna usklađenost kod oporezivanja PDV-a bila je relativno opuštena pojava. „Priprema izvještaja uvijek je bila u obliku sažetaka, nikada se nije išlo u detalje.“, izjavio je Dossche. Mogli ste slobodno zatvoriti knjige društva prvi tjedan sljedećeg mjeseca i još uvijek imati 10 do 20 dana za korekcije prije predavanja porezne prijave.“

Ali više nije tako: „Danas se suočavamo – a to će se još brže odvijati – s digitalizacijom i korištenjem sustava koji rade u stvarnom vremenu i potpuno digitalnom pripremom PDV izvještaja.“, rekao je Vandenplas. „Nećete više imati vremena za korekcije prije nego predate te digitalne izvještaje. Svaka država imat će svoja pravila prema kojima će tretirati greške ili ažuriranja – učestalije će dolaziti do kazni i ocjenjivanja propusta.“

Danas se suočavamo – a to će se još brže odvijati – s digitalizacijom i korištenjem sustava koji rade u stvarnom vremenu i potpuno digitalnom pripremom PDV izvještaja.

Digitalizacija pripreme PDV izvještaja je najprije započela u Latinskoj Americi zbog suzbijanja izbjegavanja plaćanja PDV-a. Brazil je bila prva zemlja koja je uvela galopirajuće nove promjene 2008.g. i zahtijevala od korporacija da započnu s predavanjem PDV izvješća digitalnim putem. Bilo kakav promet unutar društva, B2B ili B2C mora biti popraćen digitalnim računom koji je uvelike poboljšao mogućnosti nadzora transakcija poreznih vlasti Brazila.

Slične mjere su provedene u Meksiku, koji je uveo protokol „factura electrónica” za sve račune izdane 2011. godine. Nedavno, početkom 2016. godine, Poljska je uvela elektronički način naplate PDV-a koji će se u potpunosti provesti u siječnju 2020. godine - glavni obrazac mora se dostavljati mjesečno, a šest drugih mora biti „spremno“ ako ih zatraži porezna uprava.

Ujedinjeno Kraljevstvo danas uvodi digitalnu pripremu PDV izvještaja. Najrašireniji program digitalizacije sustava oporezivanja je Digitalizacija oporezivanja Porezne i carinske uprave Ujedinjenog kraljevstva (HMRC). Od travnja 2019.4, društva s prometom većim od 105,000 USD trebaju održavati i dostavljati PDV izvješća u digitalnom obliku u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U području Azije i Pacifika, samo nekoliko država, poput Južne Koreje i Indonezije, zahtijevaju digitalno izvještavanje na nivou transakcija, ali i tamo nastupaju promjene. „Za sada, većina samo nudi elektronsku pripremu izvještaja za povrat PDV-a – samo u nekima od njih je to obavezno.“, izjavljuje Bromley. „Međutim, digitalna priprema izvještaja je trend koji će se sve brže odvijati u bliskoj budućnosti.“

(Chapter breaker)
2

Poglavlje 2

Mogućnosti PDV-a

Čak i dok društva moraju upravljati izmjenama vezanima uz PDV, te okolnosti su prilika da se preispitaju porezna planiranja i sukladnosti.

Konačni rezultat ovih trendova je sve veća lista izazova s kojima se društva moraju nositi. Mnoge od njih sputava stara organizacijska struktura. Nedostatak usklađenosti standarda diljem svijeta navodi mnoge multinacionalne kompanije da preuzmu decentralizirani pristup općenito prema oporezivanju, a posebno prema PDV-u.

PDV se često delegira lokalnom financijskom odjelu. „Različiti zaposlenici koji često nisu stručni za poreze ili PDV pripremaju zahtjev za povrat PDV-a, nedostatak standardnih procesa i tipično slaba vidljivost iz regionalne ili globalne perspektive, dovodi do povećanih troškova i rizika.“, kaže Bromley.

Rastući rizik za tvrtke, kako se tehnološki zahtjevi povećavaju, je naglo širenje oštrih rješenja. Lokalni timovi za poreze i poslovanje, nastojeći brzo postići sukladnost s novim načinom oporezivanja PDV-a, mogu previdjeti strateška rješenja te ih može više privući ugovaranje s lokalnim dobavljačem. „To ne samo da je neučinkovito, već, zbog poteškoća u postupku dubinske analize, također izlaže društva i njihove porezne odjele rizicima u poslovanju s dobavljačima.“, izjavio je Bromley.

Promjena trenda oporezivanja na porez na potrošnju je prilika za društva da temeljitije sagledaju svoj pristup planiranju i sukladnosti oporezivanja na globalnoj razini.

Tvrtke se također suočavaju s tekućim i rastućim izazovima pronalaska kvalitetnih ljudskih resursa potrebnih za učinkovito vođenje njihovih PDV procesa na globalnoj razini. „Budući da toliko često dolazi do promjena, potrebni su vam kvalitetni ljudski resursi za porez koji razumiju mjesno okruženje i idu ukorak s njime.“, rekao je Vandenplas. Istovremeno, oni moraju biti spremni raditi na globalnoj razini, osobito pomagati u smanjivanju rizika oporezivanja i troškova sukladnosti i biti spremni na suradnju kako bi uskladili procese diljem vaše globalne mreže. „Stručnjaci s ovakvim iskustvom postaju sve skuplji i teže ih je zaposliti i zadržati.“, kaže Vandenplas.

Iskoristite priliku

Promjena trenda oporezivanja na porez na potrošnju je prilika za društva da temeljito sagledaju svoj pristup planiranju i sukladnosti. Krajnji cilj trebao bi biti veća standardizacija procesa na globalnoj razini, čime se smanjuje broj prilagodbi potrebnih na lokalnoj razini. Na taj način se stručnost koncentrira i podiže, dok se radni procesi i usklađivanje optimiziraju.

Ključan element je mogućnost društva da prati zahtjeve za izvještavanje u stvarnom vremenu. „Potrebna tehnološka ulaganja mogu biti prevelika za jedno društvo ili grupaciju.“, kaže Vandenplas. „Na primjer, ako koristite tehnologiju koja je napravljena za velike kompanije, najvjerojatnije ćete imati najnovije i najbolje tehnološke alate i saznanja, koji zauzvrat mogu smanjiti troškove i rizike propuštanja rokova za predaju izvješća i ključnih informacija.“

Sve više se javlja povjerenje u korištenje vanjskih i dijeljenih resursa za pripremu PDV izvješća na globalnoj razini. „Potrebni su vam pravi stručnjaci na pravom mjestu. Dodatno, trebate pratiti razvoj i promjene u svakoj zemlji cijelo vrijeme.“, izjavljuje Vandenplas. „To su uvjeti koji su idealni za korištenje vanjskih resursa ili dijeljenje resursa, kod kojih možete postići znatne uštede i raditi s pružateljima takvih usluga koji imaju slična iskustva na drugim tržištima i mogu vas upoznati s vodećim praksama.“

  • Mjere koje treba poduzeti sada

    Kako biste spremno odgovorili na svjetske PDV trendove, razmotrite ove korake.

    1. Sagledajte vaš odjel za poreze i odredite imate li dovoljno resursa posvećenih upravljanju s PDV-om.

    2. Napravite inventar globalnih promjena u stopama PDV-a kako biste razumjeli pravne sustave, pravila, nadolazeće promjene, rizike i izloženost te odgovornost za te promjene.

    3. Ocijenite može li si vaša organizacija priuštiti potrebna ulaganja u lokalnu poreznu ekspertizu i tehnologiju i zatim usporedite s modelima angažiranja vanjskih suradnika i dijeljenja resursa.

Sažetak

Više od 160 pravnih sustava danas naplaćuje PDV, što čini ukupno 20% svjetskog oporezivanja. Robe i usluge na koje se plaća PDV također su u porastu, uključujući inozemne robe i usluge koje se prodaju putem interneta – kao i priprema PDV izvješća u stvarnom vremenu. Međutim, neosporan pritisak za poštivanje propisa vezanih za PDV može se pretvoriti u priliku ako društva postignu veću standardizaciju procesa u svim svojim globalnim aktivnostima. Mnoge tvrtke koriste vanjske usluge i dijeljenje resursa kako bi to ostvarile.