Neteisėtų veiksmų tyrimų ir verslo skaidrumo paslaugos

Įmonės, kurios savo strateginėje vizijoje ir kasdienėje veikloje, vadovaujasi sąžiningumo principais, išlaiko ilgalaikį konkurencinį pranašumą ir kelia organizacijos vertę.

EY Veiklos analizės ir sąžiningumo ekspertizės komanda yra sukaupusi didelę šios srities patirtį ir žinias, sutelkusi profesionalus ir technologijas, procesus, įrankius ir naujausią informaciją. Visa tai padeda įdiegti sąžiningumo kultūrą organizacijoje.

Related topics Digital

Kaip EY gali jums padėti?

Mūsų tarptautinę ekspertų komandą sudaro daugiau nei 4 tūkst. ekspertizės ir technologijų specialistų, kurie padeda organizcijoms nustatyti tikslus ir rizikas, įdiegti verslo etikos ir atitikties programas ir galiausiai veikloje vadovautis sąžiningumo kultūrą. Stengiamės pasinaudoti naujausių technologijų, gilių srities žinių ir pasaulinės patirties teikiamais privalumais.

Veiklos analizės ekspertizė ir atitikties užtikrinimo paslaugos

Vientisumas yra esminė kiekvieno šiuolaikinio verslo veiklos savybė, apimanti ne tik teisėtus, bet ir teisingus veiksmus. Padedame įmonėms peržiūrėti ir pagerinti atitikties užtikrinimo programas bei įsitikinti, kad įmonėse veikia tinkami valdymo ir atitikties modeliai, kurie leidžia apsaugoti verslą nuo teisės aktų ir įstatymų pažeidimų. Daugelis įmonių technologijų pagalba, siekia modernizuoti savo programas, norėdamos geriau įsigilinti į situaciją ir padidinti veiklos efektyvumą. Sužinokite daugiau

Ginčai

EY Skundų ir ginčų komandos padeda įmonėms, valstybinėms ir viešosioms įstaigoms bei privatiems asmenims sprendžiant įvairius sudėtingus ginčus. EY specialistai teikia konsultacijas ir profesionalią nuomonę apskaitos, finansų ir vertinimo klausimais tarptautinio arbitražo, bylinėjimosi ir kitais ginčų sprendimo klausimais. EY parenka projektų komandos specialistus pagal kliento poreikius.

Pasitelkiame ekspertines kompetencijas beveik 4,5 tūkst. įvairių disciplinų ir ekspertizės paslaugų specialistų ir profesionalų iš daugiau nei 150 šalių. Tarpusavyje bendradarbiaujančios, greitai reaguojančios, turinčios tarptautinės patirties komandos gali suteikti reikiamų žinių, informacijos ir patirties bet kurioje pasaulio vietoje. Sužinokite daugiau.

Atskleidimo/dokumentų pateikimo paslaugos ir analitika

Organizacijos siekia gauti visapusiškus sprendimus, kad galėtų suvaldyti teisinę ir atitikties riziką bei sumažinti dėl to patiriamas sąnaudas. Pradedant nuo ikiteisminės informacijos valdymo ir baigiant poteisminių duomenų gavimu, įtraukdami mūsų kvalifikuotą ir patyrusią komandą, galime pasiūlyti paslaugas viso dokumentų pateikimo ciklo metu.

EY specialistai turi daug patirties valdant didelės svarbos, sudėtingus teisėsaugos ir priežiūros institucijų atsakomuosius veiksmus ir tyrimus. Komandos pritaiko pažangias analizes ir dirbtinio intelekto technologijas kiekvienam etapui - nuo duomenų rinkimo, rizikų analizės, pradinio įvertinimo, duomenų apdorojimo, dokumentų peržiūros, liudijimų ir apklausų iki pasiruošimo teismo procesams. Mūsų informacijos valdymo ir neteisėtų veiksmų specialistai gali padėti atsakyti į klausimus „kas, ką, kur, kada ir kaip“, kurie padės organizacijoms užtikrinti savo atskleidimo/dokumentų pateikimo ir atitikties poreikius. Sužinokite daugiau

Privatumas ir reagavimas į kibernetinius išpuolius

Mūsų komandos padeda įmonėms reaguoti į įvairius kibernetinius išpuolius - asmens duomenų vagystes, dalykinių el. laiškų perėmimus, programišių reikalaujamas išpirkas, kredito kortelių vagystes ir kitus. Dirbdami sujungiame kibernetinio saugumo ir kompiuterinę neteisėtų veiksmų tyrimų patirtį su tradiciniais tyrimo metodais (liudininkų apklausomis, duomenų tyrimu ir fizinių bei skaitmeninių įrodymų tyrimais) ir taip atskleidžiame visus su pažeidimu susijusius faktus.

Turime patirties vykdydami priežiūros institucijų užklausas ir palaikydami ryšius su teisėsaugos institucijomis. Kibernetiniai pažeidimai paprastai nepaiso šalių sienų, todėl kuriame procedūras atsižvelgdami į konkrečius kiekvienos šalies, kurioje vyksta tyrimas, teisinius bei reguliacinius reikalavimus ir bendradarbiaujame su išorės teisininkais. Sužinokite daugiau

Neteisėtų veiksmų tyrimai sandoriuose

Mūsų sandorių ekspertizės specialistai padeda įmonėms ir jų teisininkams nustatyti ir sumažinti finansinę, veiklos ir reputacijos riziką, būdingą organizacijų sujungimo ir įsigijimo sandoriams. EY komandos turi daug patirties išsamaus korupcijos rizikos patikrinimo (tiek prieš, tiek ir po sandorio sudarymo), taip pat susijusių tyrimų ir atitikties klausimų srityse.

Be to, jie puikiai išmano, kaip atlikti nuodugnią sukčiavimo, kyšininkavimo ir korupcijos, pinigų plovimo, prekybos ir eksporto apribojimo, susijusių šalių sandorių ir interesų konfliktų rizikos analizę. Tarptautinė mūsų specialistų patirtis praverčia sprendžiant potencialius sandorių klausimus bet kurioje pasaulio šalyje ir bet kurioje ūkio šakoje. Sužinokite daugiau

Tyrimai

Mūsų specialios tyrėjų, ekspertų - buhalterių, atitikties ir technologijų specialistų iš įvairių šalių komandos padeda organizacijoms greitai reaguoti į galimus sukčiavimo, kyšininkavimo ir kitokių nusižengimų atvejus. Taip pat galime užtikrinti reikiamą pagalbą viso priežiūros institucijų vykdomo tyrimo, civilinio ar baudžiamojo proceso metu.

Mūsų specialistai, naudodamiesi moderniomis ekspertizės technologijomis ir vizualizavimo priemonėmis, geba greitai surinkti faktus ir įrodymus, kurie padeda sumažinti galimą žalą, taip pat numatyti galimus neteisėtus mokėjimus, kuriuos gali sukelti naujai įsigytos įmonės ar nauji veiklos partneriai. Sužinokite daugiau

Incidentų nustatymas ir atsparumas

Krizių metu sudėtingi sprendimai, veiksmų seka ir iniciatyvų stebėjimas gali būti dideli iššūkiai. EY komanda gali padėti rasti tinkamus sprendimus ištikus bet kokiai krizei, pvz., gaisrams, sprogimams, potvyniams, audroms, vagystėms, kibernetiniams išpuoliams ir daugybei kitų stichinių nelaimių atvejais. Taikydamos pažangiausias tyrimų technologijas, EY komanda parengia įmonėms strategijas, kaip atkurti ir dokumentuoti kompensuotinus finansinius nuostolius. Sužinokite daugiau

EY paslaugos dėl COVID-19 poveikio

Mūsų tarptautinę ekspertų komandą sudaro daugiau nei 4 tūkst. ekspertizės ir technologijų specialistų, iš 73 šalių, kurie gali realiu laiku reaguoti ir atsakyti į užklausas. Jie padeda identifikuoti ir suvaldyti naujas ir kylančias rizikas, atsirandančias šiuo sudėtingu laikotarpiu. EY paslaugos dėl COVID-19 poveikio:

  • Veiklos tęstinumo ir krizių valdymas
  • Bylinėjimasis, draudimo išmokų ir sutarčių pažeidimai
  • Problemos ir rizikos kylančios darbuojams ir tiekėjams
  • Tyrimai ir atitikties auditai

Kaip EY gali jums padėti?

Visame pasaulyje EY vienija beveik 4,5 tūkst. neteisėtų veiksmų tyrėjų. Suburtos stiprios įvairių disciplinų ir regionų specialistų komandos, glaudžiai dirbdamos su įmonėmis ir joms atstovaujančiais teisininkais, padeda rasti geriausius sprendimus.

Tyrimai ir atitiktis

Mūsų tyrėjų, buhalterių ekspertų, atitikties ir technologijų specialistai iš įvairių šalių padeda organizacijoms greitai reaguoti į galimus sukčiavimo, kyšininkavimo ir kitokių neteisėtų veiksmų atvejus, taip pat į teisėsaugos ir reguliavimo institucijų užklausas. Taikydami šiuolaikiškas neteisėtų veiksmų tyrimų technologijas mes greitai surenkame faktus bei įrodymus ir įvertiname problemos mastą, padedame organizacijoms suvaldyti atitinkamų suinteresuotų šalių interesus. Padedame įmonių teisininkams analizuoti įvairius duomenų šaltinius, siekdami nustatyti sąsajas, modelius ir bet kokius kitus nukrypimus, teikiame vertingas įžvalgas vykstant teisiniams procesams.

Mūsų specialistai taip pat dirba su įmonėmis ir jų teisininkais tobulindami rizikų vertinimo procesus ir pritaikydami atitikties programas taip, kad skaidrumas taptų pamatine organizacijos vertybe. Siekiame padėti įmonėms sukurti etika grįstą verslo kultūrą, užtikrinančią sąžiningumą ir skaidrumą, nes tai gali tiesiogiai prisidėti prie gerėjančių verslo rezultatų ir apsaugoti prekės ženklo reputaciją. Neteisėtų veiksmų tyrimų sistema mums leidžia analizuoti duomenis, teikti įžvalgas apie darbuotojų elgesio modelius. Ši svarbi informacija padeda skaidrinti verslą, kurti individualizuotas atitikties programas, suderintas su organizacijos verslo ir rizikos profiliu.Sužinokite daugiau

Skundai ir ginčai

Padedame įmonėms ir jų teisininkams parengti skaičiavimus, analizes ir strategijas, būtinus sudėtingiems komerciniams ginčams spręsti. Konsultuodami finansiniais sutarčių ir susitarimų, dėl kurių dažnai kyla ginčų, klausimais, taip pat padedame sumažinti problemų atsiradimo riziką dar iki pasirašant bet kokį susitarimą. Padedame organizacijoms efektyviai atstovauti savo pozicijai, kai vyksta arbitražas, teismas ir kitokie ginčų sprendimo procesai. Teikiame pagrįstus, nešališkus, nepriklausomus specialistų parodymus ar nuomonę skirtingos specifikos klausimais, kai tokie parodymai ir nuomonė yra labai reikšmingi ginčų rezultatams. Jungdami išskirtines neteisėtų veiksmų tyrimų kompetencijas, žinias apie skirtingus sektorius ir sukauptą patirtį, bendroves konsultuojame įvairiais ginčų sprendimo klausimais. Galiausiai padedame apsaugoti verslą bei jo vertę ir pasinaudoti teisėta organizacijos sutarčių ir sandorių nauda.

Mūsų ginčų sprendimo specialistai taip pat padeda įmonėms gauti kompensacijas už patirtus nuostolius. Tam rengiame komercinius draudimo ieškinius ir paraiškas dėl valstybės pagalbos nuostoliams dėl didelių nelaimių padengti. Gaisrų, sprogimų, potvynių, audrų, vagysčių, kibernetinių išpuolių ir daugybės kitų didelių nelaimių atvejais bendrovėms dažnai reikia pagalbos parengiant atgautinų finansinių nuostolių įvertinimo ir sudokumentavimo strategiją. Mūsų specialistai turi ilgalaikę padėjimo organizacijoms gauti kompensacijas už nuostolius iš draudimo bendrovių patirtį, o JAV – savivaldybėms ir ne pelno siekiančioms organizacijoms gauti lėšų iš JAV federalinių pagalbos stichinių nelaimių atveju programų (pvz., FEMA, HUD). Naudodamiesi „EY Disaster Grant Management“ padedame organizacijoms visame paraiškos pateikimo procese: nuo inicijavimo iki įvykdymo ar net federalinio audito, jeigu jo reikia.Sužinokite daugiau

Atskleidimo (dokumentų pateikimo) paslaugos

Skaitmeninės informacijos įvairovė ir jos sklaida toliau didėja, todėl verslui iškyla vis daugiau iššūkių, susijusių su teisine ir reguliavimo aplinka. Organizacijos siekia gauti visapusiškus sprendimus siekdamos suvaldyti teisinę ir atitikties riziką, sumažinti dėl to patiriamas sąnaudas. Pradedant nuo ikiteisminės informacijos valdymo ir baigiant poteisminių duomenų sutvarkymu, įtraukdami savo kvalifikuotą ir patyrusią komandą, galime pasiūlyti paslaugas viso dokumentų pateikimo ciklo metu. Turime daug labai svarbių, sudėtingų teisėsaugos ir priežiūros institucijų atsakomųjų veiksmų ir tyrimų valdymo patirties. Mūsų atskleidimo (dokumentų pateikimo), informacijos valdymo ir neteisėtų veiksmų tyrimų specialistai gali padėti atsakyti į klausimus „kas, ką, kur, kada ir kaip“, kurie padės organizacijoms užtikrinti savo atskleidimo (dokumentų pateikimo) ir atitikties poreikius.

Esame įsipareigoję apsaugoti savo klientų informaciją. EY pasaulinė duomenų apsaugos komanda yra parengusi visuotines veiklos gaires, kuriose numatyta, kaip turi būti tvarkomi įmonės duomenys. EY taip pat yra įmonėms parengusi privalomąsias ES ir kitų duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų bei įstatymų laikymosi taisykles. Daugeliu atvejų, ypač pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), laikantis šių taisyklių, duomenis galima perduoti tarp valstybių, o tai galiausiai lemia ekonominį efektyvumą ir geresnę kontrolę, duomenis apdorojant ir peržiūrint centralizuotai. Sužinokite daugiau

Duomenų analitika neteisėtų veiksmų požymiams nustatyti

Duomenų analitika gali atskleisti neteisėtų veiksmų požymius, todėl tai yra kiekvienam klientui itin svarbi mūsų veiklos dalis, nepriklausomai nuo to, ar būtų atliekamas tyrimas, atitikties funkcijų skaitmenizavimas, išsamus ekspertinis patikrinimas, ar vyktų sudėtingas bylos svarstymas. EY duomenų analitikos specialistai išmano mašininį mokymąsi, natūralios kalbos apdorojimą ir rutininių procesų automatizavimą, turi ilgametę patirtį šioje veiklos srityje. Pasitelkdami šias technologijas padedame organizacijoms nustatyti ir ištirti sukčiavimo, iššvaistymo, netinkamo panaudojimo, piktnaudžiavimo, korupcijos ir kitų formų pažeidimus.

Mūsų komandų kvalifikacija, patirtis ir mastas suteikia galimybę teikti sprendimų priėmėjams faktinius duomenis ir įžvalgas, kurių jiems reikia verslo skaidrumui užtikrinti ir atitikties sąnaudoms mažinti.

Be to, taikydami individualizuotus metodus suteikiame administravimo paslaugas – padedame valdyti atitikties rizikas ir operatyviai reaguoti į priežiūros institucijų patikrinimus. Laikydamiesi pritaikytojo saugumo principo siūlome įvairius duomenų prieglobos sprendimus, kuriuose užtikrinamas kelių lygmenų fizinis ir virtualus saugumas. Taip pat daugiau kaip 30 pasaulio šalių suteikiame tiesioginę prieigą prie EY neteisėtų veiksmų tyrimų kompiuterių laboratorijų. Sužinokite daugiau

Privatumas ir reagavimas į kibernetinius išpuolius

EY privatumo ir reagavimo į kibernetinius išpuolius specialistai padeda organizacijoms valdyti sudėtingų kibernetinių išpuolių rizikas, teikdami pagalbą tyrimo, bylinėjimosi ir priežiūros institucijų atsakomųjų veiksmų atvejais. Mūsų komandos padeda įmonėms reaguoti į įvairius kibernetinius išpuolius – asmeninių duomenų vagystes, dalykinių el. laiškų perėmimą, programišių reikalaujamas išpirkas, kredito kortelių vagystes ir kitus. Dirbdami sujungiame kibernetinio saugumo ir kompiuterinę neteisėtų veiksmų tyrimų patirtį su tradiciniais tyrimo metodais (liudininkų apklausomis, duomenų tyrimu ir fizinių bei skaitmeninių įrodymų tyrimais) ir taip atskleidžiame visus su pažeidimu susijusius faktus. Turime patirties vykdydami priežiūros institucijų užklausas ir palaikydami ryšius su teisėsaugos institucijomis. Kibernetiniai pažeidimai paprastai nepaiso šalių sienų, todėl kuriame procedūras atsižvelgdami į konkrečius kiekvienos šalies, kurioje vyksta tyrimas, teisinius bei reguliacinius reikalavimus ir bendradarbiaujame su išorės teisininkais.

Mūsų specialistų komandos padeda organizacijoms parengti duomenų valdymo programas, kurios atitinka teisinius ir technologinius duomenų apsaugos ir privatumo reikalavimus. Taip pat padedame parengti BDAR ir kitus svarbius duomenų apsaugą ir privatumą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi planus, kibernetinio saugumo priemones, todėl organizacijos gali efektyviai ir per nustatytą laiką reaguoti į kibernetinio saugumo pažeidimus.Sužinokite daugiau

Neteisėtų veiksmų tyrimai sandoriuose

Mūsų neteisėtų veiksmų tyrėjai nagrinėja sandorius – padeda įmonėms ir jų teisininkams nustatyti ir sumažinti finansinę, veiklos ir reputacijos riziką, būdingą organizacijų sujungimo ir įsigijimo sandoriams. EY komandos turi daug išsamaus korupcijos rizikos patikrinimo (tiek prieš, tiek ir po sandorio sudarymo), taip pat susijusių tyrimų ir atitikties klausimų srityse patirties. Be to, jie puikiai išmano, kaip atlikti nuodugnią sukčiavimo, kyšininkavimo ir korupcijos, pinigų plovimo, prekybos ir eksporto apribojimo, susijusių šalių sandorių ir interesų konfliktų rizikos analizę. Tarptautinė mūsų specialistų patirtis praverčia sprendžiant potencialius sandorių klausimus bet kurioje pasaulio šalyje ir bet kurioje ūkio šakoje.

Two doctors looking on scans

EY paslaugos dėl COVID-19 poveikio

Atsisiųskite brošiūrą  

Susisiekite su mumis

Ar jums patinka tai, ką perskaitėte? Susisiekite ir sužinokite daugiau.