Rezultatų pertvarkymas

Greitas poveikis. Tvarūs rezultatai.

Padedame jums reaguoti į COVID-19 iššūkius, teikdami patikimą lyderystę šiose skubiose, kritinėse ir sudėtingose situacijose, kad padėtume atsigauti ir išsaugoti vertę ateičiai.

Related topics COVID-19

Kaip EY gali jums padėti?

Mes teikiame greitus sprendimus. Nesvarbu, ar esate valstybinė, ar privati įmonė, vyriausybės institucija, investuotojas ar suinteresuotoji finansinė šalis, mes glaudžiai bendradarbiaujame su klientais, sutelkdami dėmesį į vykdymą, kad pakeistume finansinius ir (arba) veiklos rezultatus nuo vertės atkūrimo, išsaugojimo iki vertės kūrimo.

Siūlome suteikti įžvalgų ir praktinę pagalbą vietoje, kad padėtume atsakyti į:

 • Kaip sukurti veiksmingą COVID-19 krizių valdymo komandą, kad galėčiau geriau kontroliuoti situaciją?
 • Kaip galiu sukurti ir užtikrinti likvidumą, valdydamas finansų ir veiklos poveikio sutrikimus?
 • Kaip gauti daugiau informacijos apie galimą verslo riziką, kylančią dėl COVID-19, ir pateikti aiškius rekomendacinius veiksmus?
 • Kaip galiu apsaugoti veiklos tęstinumą?
 • Kas gali man padėti parengti gelbėjimo ar atkūrimo plano variantus; tada padėti man rasti finansavimo šaltinius, kurie paremtų ir padėtų derėtis su suinteresuotosiomis šalimis?

Siūlome paramą, kurios reikia norint pasiekti tikslus:

 • Veiklos tęstinumo planavimas ir nemokumo sprendimai

  Restruktūrizavimui dažnai reikalingas „planas B“. Pavyzdžiui, veiklos tęstinumo planas, leidžiantis vadovams ir suinteresuotoms šalims jaustis ramiau ir ieškoti išeičių kebliose situacijose. Susidūrus su itin sudėtingais iššūkiais, kai organizacija patiria vis didesnių grėsmių, mes padedame sukurti aplinką ir erdvę, leidžiančią priimti ir vykdyti tinkamiausius sprendimus.

  Bendradarbiaujame su organizacijos vadovybe ir finansų partneriais, kad pasitelktume nemokumo teisės suteikiama apsauga, galiomis ir lankstumu kilus verslo grėsmei. Pasitelkiame veiklos tęstinumo planavimą ir nemokumo teisės sprendimus restruktūrizavimo taisyklėms nustatyti. Pasitelkdami „planą B“ didiname tikimybę pasiekti susitarimą tarp visų šalių, numatome gelbėjimosi priemones, kurios padeda išsaugoti ir atkurti vertę, stabilizuoti kritines paslaugas, išsaugoti darbo vietas arba atverti kelią valdomam pasitraukimui iš rinkos.

  Sužinokite daugiau

 • Jūsų įmonių struktūros supaprastinimas

  Įmonėms jungiantis ir įsigyjant vienoms kitas, leidžiantis į jungtinę veiklą ar tiesiog organiškai plečiantis, verslo grupių struktūra tampa vis sudėtingesnė. Tai gali lemti didesnius veiklos kaštus bei iššūkius, kylančius mėginant valdyti riziką, paprastinti veiklą, didinti jos skaidrumą ir tenkinti kintančius teisės aktų reikalavimus.

  Esame sukaupę solidžią patirtį konsultuodami pačias įvairiausias organizacijas: ir stambias tarptautines kompanijas, siekiančias mažinti neigiamas savo veiklos pasekmes, ir mažas vietines įmones, keičiančias savo struktūras. Mūsų komanda pasitelkia restruktūrizavimo, mokesčių ir finansų ekspertus, kad padėtų organizacijoms įvertinti, racionalizuoti ir supaprastinti juridinių asmenų struktūras. Nuosekliai konsultuojame įmones visais svarbiausiais pertvarkos etapais: atliekame sudėties, grupės sudėtingumo analizę, įvertiname programos valdymą, atliekame auditą ir siūlome galimus problemų sprendimo variantus.

  Sužinokite daugiau

 • Likvidumo ir apyvartinio kapitalo gerinimas

  Posakis „pinigai valdo“ šiandien galioja kaip niekada anksčiau. Rinkų dinamika ir trikdžiai, geopolitinis neapibrėžtumas ir nuolat augantis įmonių skaidrumas sukuria vis didesnį spaudimą įmonių likvidumui ir pinigų srautams. Daugeliui įmonių vadovų sunkiai sekasi valdyti trumpalaikių apyvartinių lėšų srautus ir juos skatinantį kapitalą. Tokiu būdu verslas tampa pažeidžiamas vykstant rinkos ir veiklos pokyčiams.

  Turime patirties konsultuoti pačias įvairiausias bendroves ir sėkmingus verslus, siekiančius padidinti akcininkams kuriamą vertę, ir apyvartinių lėšų krizę išgyvenančias organizacijas. Pasitelkdami pažangius skaitmeninės analizės metodus, padedame sukurti tris esminius stipraus apyvartinio kapitalo valdymo komponentus: nustatyti pinigų generavimo galimybes, prognozuoti grynųjų pinigų srautus ir užtikrinti skaidrumą bei kontrolę.

  Sužinokite daugiau

 • Lyderystė restruktūrizavimo ir esminių pokyčių metu

  Organizacijos restruktūrizavimas ar esminis veiklos pokytis lemia daugybę papildomų iššūkių ir taip įtemptoje verslo kasdienybėje. Pavyzdžiui, tenka tvarkyti ir derinti skirtingas darbotvarkes, analizuoti skirtingų pasirinkimų galimybes ir aiškintis, kuris variantas tinkamiausias. Be to, informacija gali būti neišsami, o sprendimus būtina priimti skubiai. Daug pastangų tenka skirti interesų grupių paramai išlaikyti įtemptomis sąlygomis.

  Telkiame vidaus ir išorės suinteresuotųjų šalių paramą ir supratimą. Skiriame dėmesį veiksmams, kurie padeda vykdyti transformaciją, teikdami tarpinius valdymo sprendimus ir padėdami siekti užsibrėžtų tikslų.

  Sužinokite daugiau

 • Suinteresuotųjų šalių vertės išsaugojimas

  Kai įmonėms nebesiseka, ima stigti likvidumo, krenta jų vertė, iš karto kyla suinteresuotųjų šalių reakcija. Padedame organizacijoms tokiomis greit kintančiomis aplinkybėmis, kai trūksta informacijos, tikslai nebesutampa, o pasitikėjimo lieka vis mažiau.

  Dirbame su visomis suinteresuotosiomis šalimis siekdami išsaugoti, sukurti ir realizuoti vertę. Konsultuojame dėl restruktūrizavimo, išsamiai vertiname bendrovės gyvybingumą, tarpininkaujame suinteresuotosioms šalims, analizuojame pasirinkimo galimybes ir subjektų prioritetus.

  Sužinokite daugiau

 • Skolos restruktūrizavimas, kapitalo pritraukimas, susijungimai ir įsigijimai

  Norint išsaugoti bendrovės ir jos suinteresuotųjų šalių vertę, dažnai tenka keisti kapitalo struktūrą ir turto portfelį. To neretai pasiekiama finansinį restruktūrizavimą ir įsipareigojimų valdymą derinant su susijungimais ir įsigijimais, atsisakant dalies turto ir įsigyjant naujos nuosavybės. EY specialistų patirtis leidžia padėti klientams analizuoti, struktūruoti, derėtis su suinteresuotosiomis šalimis ir pasiekti geriausią įmanomą sprendimą.

  JAV bendrovė „Ernst & Young Capital Advisors, LLC“ (EYCA) yra registruota brokerė-tarpininkė ir Finansų įmonių reguliavimo institucijos (FINRA, www.finra.org) narė. Bendrovė teikia investicinės bankininkystės paslaugas ir pasitelkia EY skolos restruktūrizavimo susijungimų ir įsigijimų, skolos kapitalo rinkų irnuosavybės kapitalo rinkų ekspertų tinklą visame pasaulyje.

  Sužinokite daugiau

 • Spartus veiklos patobulinimas

  Daugelis įmonių anksčiau ar vėliau patiria veiklos iššūkių ir prastų rezultatų grėsmę. Jos priežastys gali slypėti giliai, bet pasekmės būna puikiai matomos: pranešimai dėl mažesnio nei tikėtasi pelno, prastėjantys veiklos rodikliai,nepasiekiami tikslai, mažiau sutarčių su klientais ar vadovybės pasitraukimas.

  Jei verslas patiria krizę, ar tiesiog susidūrė su veiklos iššūkiais, mūsų ekspertų komanda pasirengusi padėti vadovybei atpažinti svarbiausias problemas, stabilizuoti verslą, imtis lyderystės ir telkti suinteresuotųjų šalių paramą būtiniems sprendimams, greitai pasiekti apčiuopiamų rezultatų.

  Sužinokite daugiau

 • Privataus kapitalo vertės kūrimas

  Nuo investavimo idėjų iki rezultatų: solidžią praktinę patirtį sukaupę mūsų vertės kūrimo lyderiai talkina privataus kapitalo bendrovėms ir laiduotojams, konsultuodami investavimo klausimais ir padėdami didinti pelną. Teikiame pirmenybę bendradarbiavimui srityse, kurias išmanome geriausiai: sudėtingi atskyrimai, funkciniai pokyčiai, įtemptos verslo situacijos.

  Sužinokite daugiau

Mokesčių klausimai vertei kurti, išsaugoti, atkurti

Konsultuojame vykdant komercinius sandorius, kuriais svarbūs mokesčių aspektai suderinami su bendrais jūsų verslo tikslais. Sužinokite daugiau

Susisiekite su mumis dėl neatidėliotinos pagalbos šiais nepastoviais ir neužtikrintais laikais

Turime aiškų požiūrį į svarbiausius klausimus ir naujus atsakymus, reikalingus efektyviam krizių valdymui, verslo atsparumui ir tęstinumui.

How can business build resilience for what’s next?

The EY Enterprise Resilience Tool can help you prioritize your actions and reframe your future beyond the pandemic.

Learn more

Gaukite naujausių įžvalgų apie COVID-19 poveikį

Mūsų redaktoriaus surinktas naujienlaiškis, tiesiai į jūsų elektronino pašto dėžutę

Prenumeruoti

Susisiekite su mumis

Ar jums patiko tai, ką perskaitėte? Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau.