Kibernetinis saugumas, strategija, rizika, atitiktis ir atsparumas

EY  specialistai, patyrę kibernetinio saugumo, strategijos, rizikos, atitikties ir atsparumo srityse, konsultuoja įmones apie galimas kibernetines rizikas ir grėsmes, ir padeda priimti sprendimus kaip, kur ir kodėl reikia investuoti į kibernetinių rizikų valdymą.

Kaip EY gali Jums padėti?

Įvairių sričių, kibernetinio saugumo, strategijos, rizikos, atitikties ir atsparumo EY   specialistai padeda organizacijoms įvertinti savo kibernetinio saugumo ir atsparumo programų efektyvumą verslo augimo ir veiklos strategijų kontekste. Nepriklausomai nuo srities (informacinėse technologijose, daiktų internete, operacinėse technologijose, debesyse ir kt.), aiškiai įvertiname ir nustatome rizikas bei parodome, kaip ateityje jos bus valdomos. Visos pasaugos pritaikomos ir adaptuojamos pagal reikalingus pokyčius. EY kibernetinio saugumo specialistai gali padėti:

  • Numatyti galimas kibernetines rizikas ir grėsmes, ir padėti priimti sprendimus kaip, kur ir kodėl reikia investuoti į kibernetinių rizikų valdymą.
  • Parengti visapusišką kibernetinio saugumo programą ir strategiją, kuri leis priimti esminius reikalingus sprendimus ir atlikti finansinę kibernetinių rizikų analizę.
  • Paruošti veiksmingą kibernetinio saugumo politiką, kuri atitiktų visus teisės aktų reikalavimus
  • Suformuoti rizikas išmanančią ir numatančią organizacijos kultūrą, kad būtų išvengta rizikų susijusių su žmogiškaisiais faktoriais ateityje.
  • Įdiegti kibernetinio saugumo programą, kuri būtų atspari nuolat besikeičiančioms kibernetinėms grėsmėms.

Susisiekite su mumis

Ar jums patiko tai, ką perskaitėte? Susisiekite su mumis ir sužinokite daugiau.

Pokyčių įgyvendimas

Verslo transformavimas pasitelkiant žmogiškiuosius išteklius, technologijas ir naujoves.

Sužinokite daugiau