Mūsų visuotinis etikos kodeksas

Mūsų visuotinis etikos kodeksas yra aiškus mūsų verslo elgesio standartų rinkinys. Tai pateikta etikos ir elgesio sistema, kuria grindžiame savo kasdienės veiklos sprendimus. Šis kodeksas yra įtvirtintas mūsų vertybėse ir įsitikinimuose bei grindžia visa, ką darome.

Mūsų visuotiniame elgesio kodekse (pdf)  numatyti keli pagrindiniai principai, grupuojami į penkias kategorijas, apimančias mūsų veiklą. Tai yra:

  1. Tarpusavio bendradarbiavimas
  2. Darbas su klientais ir kitais suinteresuotaisiais asmenimis
  3. Profesinis sąžiningumas
  4. Objektyvumas ir nešališkumas
  5. Pagarba intelektinei nuosavybei

Vykdydami savo kodekso nuostatas, apsaugome ir sustipriname EY reputaciją ir siekiame padėti savo klientams, bendruomenėms ir taip prisidedame prie veiksmingesnio pasaulio kūrimo.