Leonas Lingis
Savo klientus nuolat supažindiname su naujovėmis pastoviai kintančioje mokesčių ir teisės aplinkoje, padėdami jiems nubrėžti naujas veiklos kryptis.

Leonas Lingis

EY Mokesčių ir teisės paslaugų praktikos vadovas Baltijos šalyse

Mėgstu iššūkius – ir profesinėje veikloje, susijusius su mokesčių sritimi, ir už jos ribų. Laisvalaikį leidžiu gamtoje, mėgstu ir pats aktyviai domiuosi fotografija.

Areas of focus Oil and gas
Biuras Vilnius, LT

Leonas yra Baltijos šalių, Centrinės, Rytų ir Pietryčių Europos bei Centrinės Azijos (CESA) regiono Šiaurės šalių grupės Mokesčių ir Teisės paslaugų praktikos vadovas. Anksčiau Leonas buvo atsakingas už konsultacijas tarptautinio apmokestinimo klausimais Lietuvoje.

Leonas turi sukaupęs didelę patirtį nacionalinių ir tarptautinių mokesčių srityje. Jo specializacija – tarptautinis apmokestinimas ir kainodara tarp susijusių asmenų. Leonas daugiausia konsultuoja naftos ir dujų, finansų bei mažmeninės prekybos sektorių bendroves.

Leonas yra baigęs Vilniaus universitetą (VU) – čia įgijo audito ir finansų apskaitos magistro laipsnį. Jis yra aktyvus kelių specializuotų investuotojų darbo grupių narys, taip pat konferencijų pranešėjas ir EY seminarų lektorius.

Kaip Leonas prisideda prie veiksmingesnio pasaulio kūrimo?

„Mūsų darbo EY tikslas – padėti įvairių sektorių ir veiklos sričių bendrovėms įveikti mokestinius iššūkius ir užtikrinti mokestinių prievolių vykdymą.

Taip pat dirbu su versliomis šeimomis, padedu joms kurti sėkmingus šeimos verslo ir įmonių valdymo modelius.

Palaikau veiklias moteris, kurios yra ar nori būti verslininkėmis: prisidedu prie moterų verslumo skatinimo jas konsultuodamas ir suteikdamas įvairių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių.

Tokiu būdu aš ir visa EY komanda prisideda prie veiksmingesnės darbo aplinkos ir verslo kultūros kūrimo Lietuvoje.“

Susisiekite