Privatumo pareiškimas

2020 m. vasario 27 d.

Įvadas

Šiuose privatumo nuostatuose paaiškinama EY asmens duomenų rinkimo ir naudojimo politika, taip pat su asmens duomenimis susijusios vartotojų teisės.

Šiuose nuostatuose „EY“, „mūsų“, „mes“ ar „mus“ reiškia „Ernst & Young Global Limited“ grupės įmonių (savarankiškų juridinių subjektų) tarptautinę grupę arba vieną iš šių įmonių. Jūsų asmens duomenų valdytojai yra vienas ar keli iš čia išvardytų EY subjektų  (žr. EY narių ir antrinių įmonių sąrašą).

Kai kurios EY narės, veikiančios ne Europos Sąjungoje (ES), turi atstovą ES veikti jų vardu ir vykdyti duomenų tvarkymo veiklą, kuriai taikomas ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). Daugiau informacijos ir šių atstovų kontaktinius duomenis rasite čia.

EY tvarko asmens duomenis įvairiais tikslais. Mes renkame jūsų asmens duomenis tiesiogiai, pavyzdžiui, jei jūs samdote mus mokesčių deklaracijai parengti, jei lankotės mūsų interneto svetainėje „ey.com“, pateikiate savo kontaktinius duomenis, kad gautumėte mūsų informacinius ir reklaminius pranešimus, arba pateikiate prašymą įsidarbinti EY karjeros svetainėje. Taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis teikdami profesines paslaugas jūsų darbdaviui ar paslaugų teikėjui, pavyzdžiui, atlikdami jūsų banko ar jūsų darbo užmokesčio fondo auditą. Galiausiai jūsų asmens duomenis gauname iš viešai prieinamų šaltinių, tokių kaip „LinkedIn“. Šie privatumo nuostatai taikomi visiems pirmiau išvardytiems scenarijams.

Spustelėkite nuorodas, kad sužinotumėte daugiau apie tikslus, kuriais tvarkome asmens duomenis:

 • „ey.com“ svetainės lankytojai
 • „Entrepreneur Of The Year TM
 • Klientai
 • Asmenys, kurių asmens duomenis gauname teikdami paslaugas savo klientams
 • Konsultacijos nemokumo klausimais
 • Mūsų ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemose saugomi kontaktai
 • EY susitikimų, konferencijų, renginių ir mokymo seminarų dalyviai
 • Asmenys, kurie naudojasi mūsų taikomomis programomis
 • Mūsų socialinių tinklų puslapių lankytojai, socialinių tinklų įskiepių ir įrankių naudotojai
 • Asmenys, bendraujantys su EY el. paštu
 • Asmenys, bendraujantys su EY telefonu
 • Kandidatai į laisvas darbo vietas
 • Alumnai
 • Tiekėjai
 • EY etika
 • EY biurų svečiai

Jei turite klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo arba norite susisiekti su EY duomenų apsaugos pareigūnu, kreipkitės į EY duomenų apsaugos komandą . Nukreipsime jūsų užklausą atsakingam asmeniui ar komandai organizacijos viduje.

 • Kokie duomenys yra saugomi?

  Šiuose privatumo nuostatuose „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybę galima tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti. Visų pirma tai yra nuoroda į unikalų identifikatorių, pavyzdžiui, vardą, identifikacinį numerį, vietovės duomenis ar internetinį identifikatorių. Asmens duomenys taip pat gali būti susiję su vienu ar daugiau asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, protinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės asmens tapatybės veiksnių.

  Jie taip pat apima specialių kategorijų asmens duomenis, iš kurių galime nustatyti ar numanyti asmens:

  • Rasinę arba etninę kilmę
  • Politines pažiūras
  • Religiją ar filosofinius įsitikinimus
  • Priklausymą profesinėms sąjungoms
  • Genetinius duomenis
  • Biometrinius duomenis
  • Fizinės ar psichinės sveikatos būklę
  • Seksualinę orientaciją

  Taip pat teistumą ir teisės pažeidimus

 • Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga

  Mums tvarkant jūsų asmens duomenis, jūs turite šias teises:

  • Gauti prieigą prie jūsų asmens duomenų, kuriuos saugo EY
  • Prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų patikslinti ar ištaisyti, jei jie neišsamūs arba netikslūs
  • Bet kuriuo metu atšaukti sutikimą dėl rinkodarinės medžiagos siuntimo.
  • Apriboti arba prieštarauti asmens duomenų tvarkymui arba prašyti ištrinti asmens duomenis (tam tikromis aplinkybėmis ir pagal taikytiną teisę).
  • Apriboti arba prieštarauti asmens duomenų tvarkymui arba prašyti ištrinti asmens duomenis (tam tikromis aplinkybėmis ir pagal taikytiną teisę).
  • Gauti asmens duomenų, kuriuos pateikėte EY, kopiją susistemintu, įprastai naudojamu formatu (tam tikromis aplinkybėmis ir pagal taikytiną teisę).
  • Pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai (žr. skyrių „Skundai“)

  Jei turite klausimų arba norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su jus aptarnaujančiais EY darbuotojais arba su EY duomenų apsaugos komanda

 • Skundai

  Jei įtariate, kad EY pažeidė jūsų teisę į privatumą ar bet kuriuos kitus nuostatus, susisiekite su jus aptarnaujančiais EY darbuotojais arba tarptautiniu EY Privatumo klausimų vadovu adresu: Office of the General Counsel, 6 More London Place, London, SE1 2DA, United Kingdom. EY Privatumo klausimų vadovas ištirs skundą ir pateiks informaciją apie siūlomus sprendimo būdus.

  Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą savo šalies duomenų apsaugos institucijai arba kreiptis į teismą pagal taikytiną jurisdikciją arba kaip nurodyta bet kuriame galiojančiame susitarime su EY.

 • Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

  • „ey.com“ svetainės lankytojai

   Mes renkame jūsų asmens duomenis, kai lankotės mūsų svetainėje; jie skirstomi į kelias kategorijas.

   Duomenys, kuriuos pateikiate savanoriškai

   Mes renkame asmens duomenis, kuriuos savanoriškai pateikėte mūsų svetainėje, pavyzdžiui, užpildę užklausų formą internete, užsiprenumeravę naujienlaiškį, naudodami vieną iš mūsų internetinių lyginamųjų indeksų, užsiprenumeravę mūsų rinkodaros informacinį naujienlaiškį, dalyvaudami apžvalgose ar renginiuose, kuriuos organizuojame. Mes renkame šią informaciją:

   • Vardas, pavardė
   • Pareigos, darbas ar darbinė funkcija
   • Bendrovė ar organizacija
   • Bendrovės duomenys
   • Kontaktinė informacija, įskaitant pagrindinį el. pašto adresą, papildomą el. pašto adresą ir telefono numerius
   • Demografinė informacija, pavyzdžiui, pramonės šaka, šalis, pašto kodas, jus dominančios sritys
   • Kita informacija, susijusi su klientų apklausomis ar panašiais tyrimais
   • Su renginiais ir įvykiais susijusi informacija, gauta iš užpildytų registracijų formų, pavyzdžiui, specialūs mitybos poreikiai, viešbučių ir skrydžių informacija, taip pat lytis 
   • Būtina informacija, kad galėtume jums teikti savo paslaugas.
   • Visi kiti asmens duomenys, kuriuos jūs savanoriškai pateikite mums

   Niekada tyčia nerenkame neskelbtinų duomenų, nebent jie būtų mums pateikti. Nors interneto svetainės formose gali būti tekstinių laukelių, kuriuose galite nurodyti bet kokią informaciją, neketiname tvarkyti neskelbtinos informacijos. Tokiuose teksto laukeliuose jums nederėtų atskleisti savo neskelbtinos asmeninės informacijos. Tačiau jei nusprendžiate taip pateikti neskelbtiną asmeninę informaciją, jūs patvirtinate, kad sutinkate, jog ji būtų renkama ir tvarkoma.

   Užsiregistravus mūsų svetainėje, jūsų asmens duomenys bus saugomi mūsų CRM sistemoje. Jūsų duomenys bus automatiškai ištrinami po 18 mėnesių nesilankymo EY svetainėje ar kitokio kontakto su EY. Duomenys gali būti ištrinti anksčiau, jei to reikalauja įstatymai.
   Jei pasirinkote nebegauti EY leidinių, naujienlaiškių, jūsų pagrindiniai kontaktiniai duomenys vis tiek liks mūsų sistemoje.

   Informacija, kurią renkame automatiškai

   Kiekvieno apsilankymo mūsų svetainėje metu automatiškai surenkame asmens duomenis, tokius kaip IP adresas, įrenginio tipas, unikalusis įrenginio identifikatorius, naršyklės tipas, geografinė vieta (pvz., šalis ar miestas) ir kita techninė informacija. Taip pat renkame informaciją apie tai, kaip jūsų įrenginys sąveikavo su mūsų svetaine, įskaitant puslapius, kuriuose lankėtės, ir nuorodas, kurias spaudėte. Šios informacijos rinkimas leidžia mums geriau pažinti mūsų svetainės lankytojus, sužinoti jų geografinę vietovę ir nustatyti, koks mūsų svetainės turinys juos domina. Mes naudojame šią informaciją savo vidinės analizės tikslams. Siekiame pagerinti interneto svetainės kokybę ir tinkamumą lankytojams. Informacija renkama naudojant slapukus ir panašias technologijas (apie tai išsamiau galite paskaityti EY slapukų politikoje).

   Mūsų svetainėje taip pat naudojami įvairūs socialinių tinklų įskiepiai.

   Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje, jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami:

   • Administruoti ir valdyti mūsų svetainę, įskaitant jūsų tapatybės patvirtinimą ir autentifikavimą, ir užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie apribotų svetainės duomenų bei funkcijų
   • Suasmeninti ir praturtinti naršymo patirtį, rodydami jums įdomų ir aktualų turinį
   • Išanalizuoti mūsų svetainės lankytojų duomenis
   • Identifikuoti įmonę, organizaciją, įstaigą ar agentūrą, kurioje dirbate ar su kuria esate kitaip susiję
   • Plėtoti savo verslą ir paslaugas
   • Pateikti jums rinkodaros pasiūlymus ir informaciją, „EY Thought Leadership“ medžiagą ir internetinius lyginamosios analizės įrankius
   • Atlikti lyginamąją analizę ir duomenų analizę, pavyzdžiui, mūsų svetainės naudojimo ir mūsų svetainės lankytojų demografinės analizę
   • Suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainės funkcijomis
   • Stebėti ir užtikrinti, kad būtų laikomasi taikomų naudojimo sąlygų
   • Atlikti kokybės ir rizikos valdymo patikras
   • Kad užtikrintume geresnį EY rengiamų renginių, pavyzdžiui, Metų pasaulio verslininko rinkimų (angl. World Entrepreneur of the Year) organizavimą ir koordinavimą
   • Kad renginius organizuojančios komandos galėtų efektyviau vykdyti renginių komunikaciją el. paštu ir siųsti su renginiu susijusius pranešimus
   • Leisti registruotis į renginį ar internetinį seminarą
   • Leisti atsisiųsti turinį ir susisiekti 
   • Bet kokio kito tikslo, dėl kurio jūs pateikėte informaciją EY

   Teisiniai mūsų interneto svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:

   • Mūsų teisėtas interesas teikti kokybišką informaciją ir paslaugas, efektyviai ir teisėtai vykdyti savo veiklą
   • Mūsų teisėtas interesas kurti ir tobulinti savo svetainę bei vartotojų naršymo patirtį
   • Aiškus interneto svetainės lankytojo sutikimas
  • „Entrepreneur Of The Year“ nominacijos

   Savo svetainėje EY priima programos „EY Entrepreneur Of The Year™“ nominacijas. Kandidatas turi pateikti asmens duomenis, įskaitant finansinius duomenis, ir pasirašyti teikiamą nominacijos formą. Nominacijos formos pateikiamos programos rėmėjams ir nepriklausomoms nacionalinėms ir regioninėms teisėjų kolegijoms.

   Pasaulinėje „EY Entrepreneur of the Year™“ sistemoje naudojamos atskiros privatumo politikos taisyklės. Raginame programoje „Entrepreneur Of The Year™“ dalyvaujančius asmenis vadovautis tos sistemos privatumo politika.

  • Klientai

   Kai su jumis susitariame dėl paslaugų tiekimo, asmens duomenis renkame ir naudojame atsižvelgdami į jums teikiamas paslaugas ir turėdami pagrįstą verslo priežastį duomenų rinkimui. Mūsų paslaugų apžvalgą rasite čia.
   Teikdama profesines paslaugas klientams, EY taip pat tvarko savo netiesioginių klientų (pavyzdžiui, darbuotojų, užsakovų ar mūsų klientų tiekėjų) asmens duomenis. Žr. skyrių „Asmenys, kurių asmens duomenis gauname teikdami paslaugas savo klientams“.
   Dauguma asmens duomenų, kuriuos renkame ir naudojame savo paslaugoms teikti, pateikiami savanoriškai (arba mūsų prašymu surinkti iš trečiųjų šalių šaltinių). Jei esate EY klientas, turbūt jau žinote, kokius asmens duomenis mes renkame ir naudojame Tai gali būti:

   • Pagrindinė informacija, pavyzdžiui, jūsų vardas, pavardė, bendrovė, kurioje dirbate, jūsų pareigos ir ryšiai
   • Kontaktinė informacija, įskaitant pašto adresą, el. pašto adresą ir telefono numerius
   • Finansinė informacija, pavyzdžiui, mokėjimo duomenys
   • Bet kokie kiti su jumis ar kitomis trečiosiomis šalimis susiję asmens duomenys, kuriuos mums pateikėte naudodamiesi mūsų paslaugomis

   Šią informaciją naudojame siekdami:

   • Teikti jums kokybiškas paslaugas
   • Administruoti mūsų sutartis ir palaikyti profesinius ryšius
   • Tvarkyti apskaitą ir mokėti mokesčius 
   • Rinkodaros ir verslo plėtros tikslais
   • Laikytis teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų
   • Nustatyti, vykdyti ar ginti įstatymų numatytas teises
   • Fiksuoti istorinius ir statistinius duomenis

   Atsižvelgiant į mūsų teikiamų paslaugų įvairovę, tvarkome įvairių kategorijų asmens duomenis. Toliau pateikiame 4 pagrindinių paslaugų linijų tikslais renkamų asmens duomenų kategorijų pavyzdžius:

   • Auditas ir kitos užtikrinimo paslaugos

    Teikdama audito ir kitas užtikrinimo paslaugas, EY tvarko informaciją, kuri gali būti susijusi su darbo užmokesčio ataskaitomis, valdybos įrašais ir kitais kliento ir įmonių grupės veiklai priskirtinais dokumentais. Tvarkomų asmens duomenų kategorijų pavyzdžiai:

    • Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeriai ir el. pašto adresas)
    • Darbovietės informacija, pavyzdžiui, identifikacinis numeris, skyrius, funkcijos ir darbo stažas
    • Sveikatos ir nedarbingumo duomenys, pavyzdžiui, medicinos pažyma ir informacija apie suteiktą nedarbingumą, kasmetes atostogas ar vaiko priežiūros atostogas
    • Narystė profesinėse sąjungose
    • Asmens kodas
    • Finansinė informacija, pavyzdžiui, banko sąskaitos numeris, darbo užmokesčio ir kitų išmokų duomenys, draudimo duomenys ir įmonės automobilio valstybinis numeris
    • Informacija apie draudimą ir profesinę pensiją
     Arba
    • Kitos asmens duomenų kategorijos, reikalingos atlikti auditui pagal gerąją auditorių praktiką ir audito standartus
   • Mokesčiai

    EY mokesčių paslaugų grupės ekspertai dirba su šiais asmens duomenimis:

    • Kliento ir jo šeimos narių asmens duomenimis, įskaitant vardus (pavardes), adresus ir demografinius duomenis, kontaktinius duomenis, gimimo datas ir mokesčių kodus, socialinio draudimo numerius ir el. pašto adresus
    • Kliento atstovų asmens duomenimis, įskaitant vardus (pavardes), kontaktinius duomenis ir el. pašto adresus
    • Mokesčių deklaracijų bylomis: atsakomybės, pateikimo ir išsiuntimo datos bei pastabos dėl mokesčių deklaravimo
    • Mokesčių suderinimo duomenimis: atsakomybės, išdavimo datos, atsiskaitymo sumos ir sumokėti mokesčiai
    • Duomenų registrais, naudojamais renkant atskirų mokesčių mokėtojų (ir, jei reikia, šeimos narių) konkrečiai šaliai taikomą informaciją apie gyventojų pajamų mokestį, išsilavinimą, užimtumą, medicininius įrašus, teistumo istoriją ir kitus duomenis
    • Darbiniais dokumentais, naudojamais redaguojant iš registrų gautą kliento informaciją ar kitomis priemonėmis; darbdavių pateiktais kompensacijų duomenimis; pajamų šaltiniais remiantis komandiruočių ir kelionių tvarkaraščio duomenimis 
    • Informacija apie esamas, buvusias ar būsimas asmens keliones, įskaitant aplankytas vietas ir kiekvienoje vietoje vykdytą darbinę veiklą 
    • Mokesčių deklaracijomis, komandiruočių įsakymais, imigracijos dokumentais, mokesčių priežiūros institucijų audito užklausomis ir oficialiais bei asmeniniais dokumentais (gimimo liudijimai, santuokos liudijimai, diplomai ir paso kopijos)
    • Finansinės atskaitomybės priežiūros (FROR) klausimynais, nurodančiais užimtumo situaciją, darbdavį ir pareigybės aprašymą
    • Informacija apie bendrovę: verslo klientų personalo kontaktais ir padalinių pavadinimais
    • Komandiruočių duomenimis: išsamia informacija apie esamą darbo ir apgyvendinimo tvarką, įskaitant priimančią šalį ir miestą, darbdavio skyriaus darbo užmokestį ir komandiruotės išlaidas
    • Imigracijos duomenimis: darbo leidimo klausimynais, darbo leidimo statusu, prašymo formos kopijomis, darbo leidimo kopijomis, vizos kopijomis, paso kopijomis ir kitais imigracijos dokumentais
   • Verslo konsultacijų paslaugos

    Teikdama konsultacijų paslaugas, EY tvarko daug duomenų, taip pat įvairių rūšių asmens duomenis. Šių duomenų rinkimas priklauso nuo srities ir konkrečių paslaugų, kurias teikiame savo klientams. Pavyzdžiui, teikiant kibernetinio saugumo paslaugas bankui, prireikia tvarkyti daugiau įvairių rūšių duomenų nei padedant klientui farmacijos sektoriuje sukurti geresnį sveikatos duomenų monitoringo būdą.

    EY konsultacijų paslaugų komandų, gaunamų ar tvarkomų asmens duomenų kategorijų pavyzdžiai:

    • Kontaktinė informacija (vardas, pavardė, adresas, telefono numeriai ir el. pašto adresas)
    • Personalo ir klientų įrašai, kuriuose yra asmeninė klientų ar jų tiekėjų informacija, pavyzdžiui, vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, gimimo data, rasė, kiti identifikavimo numeriai, darbo sutartys ir paslaugų sutartys
    • Finansiniai duomenys, pavyzdžiui, informacija apie darbo užmokestį, pensijas bei banko sąskaitų numeriai
    • Informacija apie asmenų, vartojančių specifinius vaistus ar gaunančius gydymą, sveikatą
    • Darbuotojų, kuriems gali turėti įtakos tiekimo grandinės pokyčiai ar išorės paslaugų tiekimas, asmens duomenys
    • Kliento duomenys, įskaitant rasę ar lytį, kai nagrinėjama klientų patirtis ir pasitenkinimo rodikliai.
   • Sandorių konsultacijų paslaugos

    EY sandorių konsultacijų paslaugas klientams teikiančių ekspertų darbui reikalingi kelių kategorijų duomenys, pavyzdžiui, informacija apie pirkėjus ir faktinius ar galimus tikslus. Tai gali būti ir asmeninė direktorių, ir pagrindinio personalo informacija, pavyzdžiui:

    • Informacija apie darbo užmokestį
    • Darbo sutartys
    • Informacija apie pensijas
    • Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registravimo žurnalo įrašai
    • Draudimo išmokos
    • Klientų sąrašai
    • Sutartys su klientais
    • Kiti bendrovės registrai

   Be to, mes taip pat tvarkome identifikavimo ir bendrąją informaciją vykdydami klientų konsultavimą, finansų, administravimo ir rinkodaros procesus, įskaitant audito nešališkumą, pinigų plovimo prevenciją, konfliktus, reputacijos ir finansinius patikrinimus ir kitus veiksmus.

   Patikros gali apimti:

   • Tapatybės patvirtinimą: vardo, pavardės ir adreso įrodymus
   • Tikrąją įmonių ir kitų juridinių asmenų nuosavybę
   • Patikrinimus, siekiant išvengti interesų konflikto su bet kuriuo kitu klientu
   • Patikrinimus dėl pinigų plovimo, pajamų iš nusikalstamos veikos ir teroristų finansavimo
   • Politikoje dalyvaujančių asmenų patikrinimai: tikrinami asmenys, užimantys svarbius postus valdžios ir teisėsaugos institucijose, teismuose, centriniuose bankuose, ambasadose, ginkluotosiose pajėgose ir kitose valstybinėse įmonėse, įskaitant jų šeimos narius ir artimus partnerius
   • Neigiamos informacijos žiniasklaidoje patikrinimą
   • Vyriausybės sankcijų sąrašo patikrinimus
   • Nešališkumo patikrinimus

   Įvairūs patikrinimai atliekami dėl teisinių ar verslo priežasčių, taip pat dėl priežiūros institucijų keliamų reikalavimų. Atlikdami šiuos patikrinimus turime tvarkyti specialių kategorijų duomenis (pavyzdžiui, patikrinti, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo, arba surinkti informaciją apie teistumą, jei to reikalauja pinigų plovimo prevencijos įstatymas). Svarbu, kad pateiktumėte visą reikalingą informaciją ir dokumentus, nes nuo to priklauso mūsų galimybės jums teikti kokybiškas paslaugas.

   Teisinis mūsų klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas:

   Sutarties vykdymas

   • Teisinių reikalavimų atitiktis
   • Mūsų teisėtas interesas teikti jums nuoseklias, aukštos kokybės paslaugas ir užtikrinti greitą visų su mūsų paslaugomis susijusių mokesčių, rinkliavų ir skolų sumokėjimą
   • Mūsų teisėtas interesas nustatyti bet kokius interesų konfliktus ar iššūkius, susijusius su nešališkumo nuostatais
   • Mūsų teisėtas interesas apsaugoti EY nuo netyčinio įsitraukimo į nusikalstamos veikos sandorius arba dalyvavimo kitoje neteisėtoje ar nesąžiningoje veikloje (pavyzdžiui, susijusioje su terorizmu)
  • Asmenys, kurių asmens duomenis gauname teikdami paslaugas savo klientams

   Klientams teikdama profesines paslaugas, EY tvarko asmenų, su kuriais neturi tiesioginių (sutartinių ar kitų) santykių, asmens duomenis. Pavyzdžiui, jei atliksime įstatymų numatytą auditą, mūsų auditorių grupė turės patikrinti mūsų kliento buhalterinius įrašus, kuriuose gali būti pateikti kliento darbuotojų darbo užmokesčio duomenys, duomenys apie tiekėjus, finansų administravimo informacija, duomenys apie ieškovus ir teismo procesus. Kitas pavyzdys, jei kliento vardu atliksime išsamų įsigyjamo subjekto patikrinimą, EY gaus to subjekto darbuotojų, vadovybės ir klientų asmens duomenis.

   Mes prašome iš savo klientų patvirtinimo, kad jie turi įgaliojimus teikti mums asmens duomenis, susijusius su paslaugų teikimu. Taip pat prašome, kad visi mums pateikti asmens duomenys pirma būtų apdoroti pagal galiojančius įstatymus.

   Atsižvelgiant į mūsų teikiamų paslaugų įvairovę, tvarkome įvairių kategorijų asmens duomenis, pavyzdžiui:

   • Asmens duomenis (vardą, pavardę, amžių, gimimo datą, lytį, šeiminę padėtį ir šalį)
   • Kontaktinę informaciją (telefono numerius, el. pašto adresą ir pašto adresą)
   • Finansinę informaciją (gaunamą atlyginimą, kitas pajamas, investicijas, lengvatas ir mokesčių mokėjimo būklę)
   • Darbo vietos duomenis (užimamas pareigas, darbo patirtį, veiklos ir darbo sutarties duomenis)

   Teikdami tam tikras paslaugas mes taip pat tvarkome specialiųjų kategorijų duomenis. Pavyzdžiui, kai kuriose šalyse, teikiant mokesčių deklaravimo paslaugas, tvarkomi duomenys apie mūsų kliento, jo sutuoktinio ir išlaikytinių mokėjimus profsąjungoms, politinėms partijoms, medicinos įstaigoms ar religinėms bendruomenėms. Tokie duomenys renkami apgalvotai ir naudojami tik to prireikus teikiant paslaugą, kuriai buvo renkami duomenys, pavyzdžiui, nustatant teisingą mūsų kliento pajamų apmokestinimą ir reikalaujant teisingo mokesčių atskaitymo už tokias išmokas.

   Asmens duomenų, kuriuos mes gauname teikdami paslaugas savo klientams, tvarkymo teisiniai pagrindai:

   • Teisinių reikalavimų atitiktis
   • Mūsų teisėtas interesas užtikrinti, kad klientams visame pasaulyje būtų teikiamos nuoseklios ir aukštos kokybės paslaugos
  • Konsultacijos nemokumo klausimais

   Bendrovei iškėlus nemokumo bylą, jos reikalams, verslui ir turtui tvarkyti gali būti paskirtas vienas ar keli EY nemokumo konsultantai. Panaši procedūra taikoma, kai skolininkui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla, ir vienas ar keli EY specialistai paskiriami konsultuoti bendrovę nemokumo klausimais.

   Šiame skyriuje:

   • „Pareigas einantis asmuo“ žymi EY nemokumo konsultantą.
   • „Bendrovė“ reiškia nemokų subjektą, kuriam buvo paskirti pareigūnai.
   • „Skolininku“ laikomas asmuo, kuriam iškelta nemokumo ar restruktūrizavimo byla.
   • „Jūs“ reiškia duomenų subjektus, kuriems taikoma bendrovės ar skolininko nemokumo procedūra.

   Teikdama konsultacijas nemokumo klausimais, EY gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, teisėtais būdais siekdama padėti pareigūnams vykdyti su nemokumo procedūromis susijusius teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus. Dėl aiškumo bendrovė ar skolininkas išlieka su teisiniais ir reglamentavimo įsipareigojimais nesusijusių asmeninių duomenų valdytoju.

   Didžioji dalis mūsų apdorojamų asmens duomenų gaunami tiesiogiai iš jūsų, tačiau mes netiesiogiai gauname ir asmens duomenis apie jus.

   EY nemokumo konsultantai ir kiti darbuotojai tvarko jūsų asmens duomenis šiais tikslais (sąrašas neišsamus):

   • Bendravimo su bendrovės arba skolininko kreditoriais ir individualiais kreditoriais: specifinė informacija, būtina norint atlikti įstatymų numatytas pareigas, pavyzdžiui, norint įvertinti teisę į dividendus
   • Informacijos ar ataskaitų teikimo ministerijoms, priežiūros institucijoms ir atitinkamoms įstaigoms, susijusioms su viešosiomis pareigomis ar atsakymais į pateiktus prašymus
   • Teisės aktų nustatytų deklaracijų teikimo
   • Bylų administravimo, įskaitant turto realizavimą, pretenzijų derinimą ir paskirstytų sumų mokėjimą
   • Duomenų tvarkymo darbuotojų asmeniniais tikslais vadovaujantis įstatymais ir pačios bendrovės numatyta politika
   • Darbo užmokesčio apskaitos administravimo, sąskaitų faktūrų išrašymo, skolų kontrolės ir kitais su įmonės finansais susijusiais duomenų valdymo tikslais
   • Pagrįstais ir teisėtais informacijos teikimo suinteresuotosioms šalims tikslais
   • Nusikaltimų ar sukčiavimo prevencijos ir nustatymo
   • Teisėtų teisių nustatymo, įgyvendinimo ar gynimo, teisinių konsultacijų teikimo, dalyvavimo ir gynybos teismo procese tikslais
   • Bendrovės ar skolininko teisinių įsipareigojimų vykdymo tikslais
   • Kokybės ir rizikos valdymui užtikrinti

   Tvarkomų asmens duomenų kategorijos apima vardą, pavardę, adresą, informaciją apie darbo užmokestį ir kitą jūsų santykiams su bendrove ar skolininku nustatyti reikalingą informaciją. Tokia informacija yra svarbi EY nemokumo konsultantams vykdant savo įstatyminius įsipareigojimus nemokumo procedūros metu.

   Jei turite klausimų ar norite pasinaudoti savo teisėmis dėl mūsų tvarkomų jūsų asmeninių duomenų, pateikite rašytinį prašymą šaliai, atsakingai už jūsų asmens duomenis (bendrovei, skolininkui ar nemokumo specialistui), kontaktiniais adresais, pateiktais pranešimuose apie nemokumą.

  • Mūsų ryšių su klientais valdymo (CRM) sistemose saugomi kontaktai

   Savo CRM sistemose tvarkome asmens duomenis apie buvusius, esamus ir potencialius klientus ir asmenis, dirbančius ar susijusius su šiais klientais. Taip pat ir alumnų, konsultantų, reguliuotojų, žurnalistų ir kitų su mūsų veikla galimai susijusių asmenų verslo kontaktus. Šios CRM sistemos naudojamos vykdant EY rinkodaros kampanijas. Mūsų CRM sistemose saugomiems kontaktiniams asmenims siunčiami „EY Thought Leadership“ leidiniai, naujienlaiškiai, rinkodaros medžiaga, seminarų skelbimai, apklausos ir kvietimai į renginius.

   Savo CRM sistemose tvarkome šias asmens duomenų kategorijas:

   • Vardas, pavardė, pareigos, adresas, el. pašto adresas, telefono ir fakso numeriai
   • Bendrovės ar organizacijos, kurioje asmuo dirba arba su kuria yra susijęs, pavadinimas
   • Rinkodaros parinktys
   • Atsakymai į kvietimus ir dalyvavimo renginyje patvirtinimai

   Mes tyčia nerenkame neskelbtinų kategorijų duomenų, nebent jūs pateiktumėte mums tokius duomenis (pavyzdžiui, specialius mitybos reikalavimus, kurie atskleidžia jūsų religines pažiūras) registruojantis dalyvavimui mūsų renginiuose.

   Verslo kontaktinių asmenų, kurie per pastaruosius 18 mėnesių nebuvo aktyviai bendravę su EY, duomenys bus ištrinti iš mūsų CRM sistemų. Jei pasirinkote nebegauti EY leidinių, naujienlaiškių, jūsų pagrindiniai kontaktiniai duomenys vis tiek liks mūsų sistemoje.

   Teisinis mūsų verslo kontaktinių asmenų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

   • Aiškus verslo kontaktinio asmens sutikimas
   • Mūsų teisėtas interesas valdyti santykius su mūsų verslo kontaktiniais asmenimis ir teikti informaciją apie EY, mūsų teikiamas paslaugas ir renginius
  • EY susitikimų, konferencijų, renginių ir mokymo seminarų dalyviai

   Mes tvarkome EY susitikimų, konferencijų, renginių ir mokymo seminarų dalyvių asmens duomenis. Renginių registravimo procesams valdyti naudojame įvairias programas, kuriose naudojamos skirtingos privatumo taisyklės. Prieš sutikdami pasidalinti savo asmeniniais duomenimis jūs galite susipažinti, kodėl ir kaip šios programos renka ir tvarko asmens duomenis. Raginame dalyvius vadovautis atitinkamų programų privatumo politika.

   Organizuodami renginius, mes tvarkome šiuos asmens duomenis (bet tik tiek, kiek būtina konkrečiam renginiui):

   • Vardas, pavardė, amžius arba gimimo data
   • Informacija apie kliento personalą (namų, biuro ir verslo informacija)
   • Kredito ar debeto kortelės numeris
   • Užsakovo informacija (namų, biuro ir verslo informacija)
   • El. pašto adresas
   • Lytis
   • Namų arba kitas fizinis adresas
   • Darbovietės pavadinimai
   • Pareigos
   • Paso numeris
   • Asmeninės interneto svetainės adresas
   • Telefono ar fakso numeriai
   • Su įvykiu susiję duomenys, tokie kaip: dietos apribojimai ar specialūs reikalavimai, registracijos būsena, dalyvio statusas/tipas, dalyvavimas žiniasklaidoje, dalyvavimo patirtis ankstesniuose renginiuose, atvykimo ir išvykimo laikas, registracijos ir išsiregistravimo laikas viešbutyje, informacija apie skrydį (oro linijų bendrovė, atvykimo ir išvykimo datos)

   Mes tyčia nerenkame neskelbtinų kategorijų duomenų, nebent jūs pateiktumėte mums tokius duomenis (pavyzdžiui, specialius mitybos reikalavimus, kurie atskleidžia jūsų religines pažiūras, ar kitus duomenis, susijusius su jūsų sveikata, būtinajai pagalbai teikti, pavyzdžiui, jei reikės neįgaliojo vežimėlio).

   Kai EY renginiai vykdomi ne EY patalpose, dalyviai privalo atsinešti asmens tapatybės pažymėjimą asmens tapatybės nustatymo tikslais. Taip siekiame apsisaugoti nuo pašalinių žmonių patekimo į mūsų renginius ir užtikrinti dalyvių saugumą.

   EY leidžiama fotografuoti ir daryti garso ar vaizdo įrašus viešose EY renginių vietose. Šią medžiagą naudojame rinkodaros tikslais EY taip pat gali redaguoti, kopijuoti, eksponuoti, skelbti ir platinti šį turinį savo leidiniuose ir kitais kanalais.

   Teisinis dalyvių asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

   • Aiškus dalyvio sutikimas
   • Mūsų teisėtas interesas organizuoti renginius ir administruoti tokių renginių registracijos procesą
   • Mūsų teisėtas interesas apsaugoti savo žmones, turtą ir informaciją bei užkirsti kelią pašaliniams asmenims patekti į viešus EY renginius
   • Mūsų teisėtas interesas teikti informaciją apie EY, mūsų teikiamas paslaugas ir renginius
  • Asmenys, kurie naudojasi mūsų taikomomis programomis

   Mes išoriniams vartotojams suteikiame prieigą prie įvairių mūsų valdomų IT produktų (pavyzdžiui, „EY Client Portal“). Tokiuose produktuose naudojami jiems pritaikyta privatumo politika, kuriose paaiškinama, kodėl ir kaip jose renkami ir tvarkomi asmens duomenys. Raginame vadovautis kiekvienam naudojamam produktui pritaikyta privatumo politika.

  • Mūsų socialinių tinklų puslapių lankytojai, socialinių tinklų įskiepių ir įrankių naudotojai

   • Socialiniai tinklai

    EY naudoja įvairias socialinių tinklų platformas, pavyzdžiui, įdarbinimo arba rinkodaros tikslais. Mes naudojamės socialiniais tinklais, kad suteiktumėme jums lengvą prieigą prie naudingos informacijos apie karjeros galimybes EY, renginius ir populiarintume savo paslaugas bei prekės ženklą.

    EY prisiima atsakomybę už socialiniuose tinkluose skelbiamą savo turinį, tačiau nėra atsakinga už socialinių tinklų platformų tvarkymą (pavyzdžiui, vartotojų statistiką arba slapukus). Kai naudojatės socialiniais tinklais, privalu laikytis jų privatumo politikos. Socialiniuose tinkluose gali būti renkami asmens duomenys, įskaitant statistinius ir analitinius duomenis apie naudojimąsi socialiniais tinklais, pavyzdžiui, aplankytus puslapius ar sekamus įrašus. Jei reikia prieigos prie tokių duomenų arba norite pasinaudoti savo teisėmis (pavyzdžiui, paprieštarauti jūsų duomenų tvarkymui), turėtumėte kreiptis į socialinius tinklus administruojančią įmonę. Kai kurios socialinių tinklų bendrovės pateikia EY suvestinius duomenis, tokius kaip reakcijas į mūsų skelbiamą turinį, pasidalinimus mūsų įrašais, apsilankymus mūsų puslapiuose, atsisiunčiamas nuotraukas arba paspaustas nuorodas.

   • Socialinių tinklų įskiepiai

    Savo svetainėje naudojame socialinių tinklų įskiepius, kurie jums leidžia komentuoti, bendrinti mūsų įrašus ar vizualiai išreikšti savo nuomonę. Jums apsilankius puslapyje, kuriame naudojami tokie įskiepiai, jūsų naršyklė užmegs tiesioginį ryšį su atitinkamu socialinio tinklo serveriu ir iš ten įkels komentavimo, dalijimosi ar emocijų funkcijų mygtukus. Tuo pat metu socialinio tinklo paslaugų teikėjas žinos, kad mūsų svetainėje aplankytas atitinkamas puslapis. EY neturi įtakos tam, kaip šiuos duomenis tvarko socialinius tinklus valdančios bendrovės. Jei norite išvengti sąsajos su socialiniais tinklais mūsų interneto svetainėje, prieš apsilankymą atjunkite savo socialinių tinklų paskyras. Socialinių tinklų teikėjai taip pat nustato slapukus, nebent jūs išjungėte savo naršyklės nustatymuose slapukų priėmimo ir saugojimo parinktį.

    „Facebook“ įskiepiai

    Mūsų svetainėje naudojami socialinio tinklo „Facebook“ įskiepiai. Juos atpažinsite pamatę „Facebook“ logotipo piktogramą arba „Like“ mygtuką mūsų svetainėse. „Facebook“ įskiepių apžvalga pateikiama čia.

    „Facebook“ įskiepiai leidžia susieti jūsų paskyrą su mūsų interneto svetainės turiniu. Tai suteikia galimybę „Facebook“ gauti informaciją apie tai, kad apsilankėte mūsų svetainėje. Mūsų svetainė gali būti susieta su jūsų „Facebook“ paskyra, jeigu paspaudžiate „Facebook“ mygtuką „patinka“, kol esate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros. Tai leidžia „Facebook“ susieti apsilankymus mūsų svetainėje su jūsų paskyra. Jei dar nesate prisijungę prie savo „Facebook“ paskyros, paspaudę „Facebook“ mygtuką pamatysite „Facebook“ prisijungimo puslapį, kuriame galėsite įvesti prisijungimo duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad mes neturime informacijos apie „Facebook“ perduotų duomenų turinį arba apie tai, kaip šie duomenys naudojami. Daugiau informacijos šiomis temomis rasite „Facebook“ privatumo politikoje.

    „Twitter“ įskiepis

    Mūsų svetainės turiniu galite patogiai dalintis ir socialiniame tinkle „Twitter“. Kai naudojate „Twitter“ ir „retweet“ funkciją, jūsų lankomos svetainės yra prijungiamos prie jūsų „Twitter“ paskyros ir tampa žinomos kitiems vartotojams. Jei dar nesate prisijungę prie savo „Twitter“ paskyros, spustelėjus mygtuką „Twitter“, pasirodys „Twitter“ prisijungimo puslapis, kuriame galėsite įvesti prisijungimo duomenis. Tai padarius, jūsų duomenys bus perduoti „Twitter“. EY nėra atsakinga už dalijantis mūsų turiniu „Twitter“ vykdomą duomenų rinkimą ar naudojimą. Daugiau informacijos rasite „Twitter“ privatumo politikoje.

    „Instagram“ įskiepis

    Mūsų svetainėje integruotas „Instagram“ įskiepis.

    Jei esate prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros ir paspaudžiate „Instagram“ mygtuką, galite susieti mūsų svetainės turinį su savo „Instagram“ paskyra. Taip „Instagram“ gali susieti apsilankymą mūsų svetainėje su jūsų vartotojo paskyra. Jei nesate prisijungę prie savo „Instagram“ paskyros, spustelėjus „Instagram“ mygtuką atsivers „Instagram“ prisijungimo langas, kur galėsite įvesti savo prisijungimo duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad neturime informacijos apie „Instagram“ perduotų duomenų turinį arba apie tai, kaip šie duomenys naudojami.

    Daugiau informacijos rasite „Instagram“ privatumo politikoje.

    „YouTube“ įskiepiai

    Mūsų svetainėje naudojami „YouTube“ įskiepiai, kuriuos administruoja bendrovė „Google“.

    Jums apsilankius viename iš mūsų puslapių, kuriuose yra „YouTube“ įskiepis, jis susiejamas su „YouTube“ serveriais. Tada „YouTube“ serveris gauna informaciją apie puslapius, kuriuose apsilankėte.

    Jei esate prisijungę prie savo „YouTube“ paskyros, galite tiesiogiai susieti savo naršymo patirtį su asmeniniu „YouTube“ profiliu. To galite išvengti atsijungdami nuo „YouTube“ paskyros. Jei nesate prisiregistravę „YouTube“ paskyroje, spustelėjus „YouTube“ mygtuką atsivers „YouTube“ prisijungimo langas, kur galėsite įvesti savo prisijungimo duomenis.

    Daugiau informacijos rasite „Google“ privatumo politikoje.

   • Socialinių tinklų įrankiai

    „LinkedIn Lead Gen Forms“

    EY naudoja įrankį „LinkedIn Lead Gen Forms“ EY reklaminių įrašų ir „LinkedIn InMails“ žinučių skelbimui. Juos naudojame įdarbinimo ir rinkodaros kampanijoms. „LinkedIn“ naudotojui spustelėjus EY reklamą, jis pamatys iš anksto užpildytą formą, kurioje pateikti jo „LinkedIn“ profilio duomenys: vardas, pavardė, kontaktinė informacija, bendrovės pavadinimas, darbo stažas, pareigos ir vietovė Vos tik „LinkedIn“ naudotojas patvirtina šią formą, ji persiunčiama EY.

    Daugiau informacijos rasite „LinkedIn“ privatumo politikoje.

    „Google Maps“

    Mūsų svetainėje per programų sąsają (API) naudojama „Google Maps“ žemėlapių paslauga.

    Kad galėtumėte naudotis „Google Maps“ žemėlapiais, juos valdanti bendrovė turi automatiškai gauti jūsų IP adresą. Ši informacija paprastai persiunčiama į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten išsaugoma. EY neturi galimybių daryti įtakos šiam duomenų perdavimui.

    Daugiau informacijos rasite „Google“ privatumo politikoje.

    Lankytojų asmens duomenų tvarkymo socialiniuose tinkluose ir socialinių tinklų įrankių naudojimo teisiniai pagrindai:

    • Mūsų teisėtas interesas populiarinti EY paslaugas ir prekės ženklą
    • Mūsų teisėtas interesas pritraukti ir samdyti darbuotojus
    • Mūsų teisėtas interesas pagerinti naršymo mūsų svetainėje patirtį ir užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę
  • Asmenys, bendraujantys su EY el. paštu

   EY naudoja įvairius IT produktus, įskaitant el. pašto paslaugas, saugumo užtikrinimo įrankius ir kitus. Pavyzdžiui:

   • Sistemas, kurios, siekiant išvengti kibernetinių įsilaužimų, patikrina EY gaunamus el. laiškus, ar jie neturi įtartinų, užkrėstų priedų ir nuorodų į interneto svetaines
   • Įrankius, kurie padeda apsisaugoti nuo kenkėjiškų išpuolių ir aptikti kibernetines grėsmes
   • Įrankius, blokuojančius tam tikrą turinį ar interneto svetaines

   Jei bendraujate su EY el. paštu, jūsų el. laiškai bus patikrinti EY naudojamais įrankiais, kuriais užtikrinamas EY IT infrastruktūros saugumas. Todėl laiškų turinį gali perskaityti ne tik numatytasis adresatas, bet ir EY įgaliotieji asmenys.

   Asmens duomenų, susijusių su korespondencija el. paštu, tvarkymo teisiniai pagrindai:

   • Mūsų teisėtas interesas apsaugoti savo IT infrastruktūrą nuo neteisėtos prieigos ar duomenų nutekėjimo
   • Mūsų teisėtas interesas analizuoti el. pašto srautus
  • Asmenys, bendraujantys su EY telefonu

   EY balso pašto paslaugą teikia „Microsoft“. Kai paskambinate EY personalui ir paliekate balso pašto pranešimą, šis pranešimas ir visi jame esantys asmeniniai duomenys yra saugomi pasauliniuose „Microsoft Azure“ serveriuose ir pristatomi MP3 formatu jūsų skambučio gavėjui el.laišku. „Microsoft“ nekaupia duomenų, susijusių su jūsų skambučiais EY darbuotojams.

   Teisinis asmens duomenų, susijusių su EY, tvarkymo balso pašto paslaugomis pagrindas:

   • Mūsų teisėtas interesas palaikyti komunikaciją
  • Kandidatai į laisvas darbo vietas

   Mes renkame informaciją iš EY norinčių dirbti asmenų ir duomenis apie juos. Informacija, kurią renkame, jos naudojimo būdai ir rinkimo laikas skiriasi pagal šalį, kurioje vyksta atrankos procesas. Paprastai duomenys, kuriuos renkame apie mūsų kandidatus į laisvas darbo vietas, yra gyvenimo aprašymai, asmens tapatybės dokumentai, dokumentai apie akademinius pasiekimus, duomenys apie darbo patirtį ir dirbamą darbą bei rekomendacijos.

   Jūsų asmens duomenis naudojame norėdami įsitikinti, kad turimi įgūdžiai, patirtis ir išsilavinimas atitinka konkrečias EY siūlomas pareigybes. Ši informacija perduodama Žmogiškųjų išteklių ir Talentų vadovams bei įdarbinimo procese dalyvaujantiems asmenims, kurie sprendžia, ar pakviesti jus pokalbiui. Jei jūs pakviečiami į pokalbį, EY surinks papildomą informaciją. Ją apima pokalbio pastabos, vertinimo rezultatai, atsiliepimai ir finansinio pasiūlymo detalės.

   Samdydami darbuotojus mes taip pat renkame kitus duomenis, jei to reikalaujama pagal darbo teisę. Tai – informacija, svarbi būsimoje darbo aplinkoje ar būsimoms su darbu susijusioms išmokoms gauti arba, gavus aiškų asmens sutikimą, kai tokią informaciją galima rinkti pagal įstatymus. Pavyzdžiui, jei tai leidžiama pagal taikomus įstatymus, mes renkame informaciją apie asmens negalią, kad išanalizuotume mūsų darbuotojų kolektyvo įvairovę. Pasamdžius asmenį su negalia, tokia informacija vėliau taip pat bus naudojama tinkamai darbo aplinkai sukurti. Taip pat privalome atlikti kai kurių asmenų teistumo patikrą, kad galėtume įvertinti jų tinkamumą dirbti EY ar EY klientams. Kai kuriose šalyse įvairovės stebėjimo tikslais kandidatų galima paprašyti nurodyti jų rasinę ir etninę kilmę bei seksualinę orientaciją, tačiau ši informacija teikiama visiškai savanoriškai. Jei kandidatai savanoriškai nepateikia tokios informacijos, įstatymai gali įpareigoti bendrovę pačią įvertinti įvairovės kriterijus.

   Mūsų talentų paieškos ir įdarbinimo įrankiuose bei svetainėse naudojama skirtinga privatumo politika, kurioje paaiškinama, kodėl ir kaip asmens duomenys renkami ir tvarkomi naudojantis atitinkamais IT sprendimais. Raginame asmenis, kurie naudojasi mūsų įrankiais ir svetainėmis, vadovautis atitinkamų įrankių ir svetainių privatumo politika.

   Atsižvelgiant į šalį, kurioje vyksta atrankos procesas, EY renka asmens duomenis apie kandidatus („jus“) iš šių šaltinių:

   • Informacija, kurią pateikėte paraiškoje tiesiogiai per EY karjeros svetainę (dėl papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą per mūsų visuotinę įdarbinimo valdymo sistemą, prašome perskaityti šios duomenų apsaugos politikos paaiškinimą)
   • Iš įdarbinimo agentūrų, pavyzdžiui, kai įdarbinimo agentūra susisiekia su mumis ir pasiūlo jūsų kandidatūrą, pateikdama kontaktinius duomenis
   • Iš viešai prieinamų internetinių šaltinių, pavyzdžiui, jūsų profilio socialiniame tinkle „LinkedIn“ ar dabartinio darbdavio interneto svetainėje.
   • Iš rekomendacijų, pavyzdžiui, pasinaudojant buvusio darbuotojo ar darbdavio arba jūsų nurodyto asmens rekomendacija
   • Iš kitų asmens patikrinimui naudojamų šaltinių

   Teisinis kandidatų į laisvas darbo vietas asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

   • Aiškus kandidato sutikimas
   • Mūsų teisėtas interesas pritraukti ir samdyti darbuotojus
   • Mūsų teisėtas interesas administruoti ir tvarkyti įdarbinimo prašymus, įskaitant kandidatų patikrinimą ir atranką
   • Mūsų teisėtas interesas samdyti ir įdarbinti kandidatus pateikiant pasiūlymą atrinktiems kandidatams ir atliekant patikrinimus prieš juos įdarbinant
   • Mūsų teisėtas interesas valdyti savo karjeros svetaines (įskaitant statistinių duomenų analizę)
   • Teisinių ar priežiūros institucijų įpareigojimų laikymasis (atliekant asmens patikrinimus, siekiant patvirtinti kandidato tinkamumą dirbti)
  • Alumnai

   EY tikisi palaikyti ilgalaikius abipusiai naudingus ryšius su EY alumnais (buvusiais įmonių partneriais, darbuotojais ir rangovais). Jei pakviesime jus į mūsų alumnų bendruomenę, jūsų vardas, kontaktiniai duomenys, paskutinis EY biuras, kuriame dirbote, pareigos ir šalis bus naudojami kuriant jūsų įrašą vienoje iš mūsų alumnų duomenų bazių, nebent jūs būtumėte nurodę, kad nenorite dalyvauti EY alumnų programoje. Galite susikurti išsamesnį profilį ir nuspręsti, kiek papildomos informacijos norite pateikti EY ir dalytis su platesne alumnų bendruomene.

   Mūsų alumnų duomenų bazėse naudojama skirtinga privatumo politika, todėl raginame atkreipti dėmesį į paaiškinimus, kaip tvarkomi jūsų asmeniniai duomenys kiekvienu atskiru atveju.

   Teisinis mūsų alumnų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:

   • Aiškus alumno sutikimas
   • Mūsų teisėtas interesas palaikyti tvirtus ryšius su mūsų alumnais, siųsti leidinius apie EY ir mūsų teikiamas paslaugas, kviesti alumnus į renginius ir padėti jiems palaikyti ryšį su kitais alumnais
  • Tiekėjai

   Mes tvarkome savo tiekėjų (įskaitant subrangovus ir asmenis, susijusius su mūsų tiekėjais ir rangovais) asmens duomenis, kad galėtume valdyti mūsų verslo santykius ir vykdyti sutartinius įsipareigojimus bei gauti reikiamas paslaugas.

   Asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, paprastai apsiriboja kontaktine informacija (vardas, pavardė, darbovietės pavadinimas, telefono numeris, el. paštas ir kita kontaktinė informacija) ir finansine informacija (mokėjimo duomenys).

   Be to, mes naudojame savo tiekėjų duomenis tikrindami, ar santykiai su tiekėju nesukels interesų konflikto ir nepažeis audito nešališkumo taisyklių. Prieš pasirinkdami naują tiekėją, mes taip pat atliekame audito nešališkumo patikrą ir kitus įstatymų ar kitų teisės aktų reikalaujamus asmens patikrinimus, pavyzdžiui, neigiamos informacijos žiniasklaidoje, kyšininkavimo ir korupcijos bei kitų finansinių nusikaltimų patikrinimus.

   Teisinis mūsų klientų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutarties vykdymas:

   • Sutarties vykdymas
   • Teisinių reikalavimų atitiktis
   • Mūsų teisėtas interesas tvarkyti mokėjimus, rinkliavas ir įmokas bei gauti ir susigrąžinti EY priklausančius pinigus
   • Mūsų teisėtas interesas nustatyti bet kokius interesų konfliktus ar iššūkius, susijusius su nešališkumo nuostatais
   • Mūsų teisėtas interesas apsaugoti EY nuo netyčinio įsitraukimo į nusikalstamos veikos sandorius arba dalyvavimo kitoje neteisėtoje ar nesąžiningoje veikloje (pavyzdžiui, susijusioje su terorizmu)
  • EY etika

   „EY/Ethics“ EY darbuotojams, klientams ir kitiems EY išorės partneriams, kuriems taikomas konfidencialumo įsipareigojimas, teikia anoniminę ar atvirą ataskaitą apie neetišką ar neteisėtą elgseną, kuri prieštarauja profesiniams standartams, arba kitaip neatitinka EY elgesio kodekso. Ataskaitas galima gauti internetu arba telefonu.

   „EY/Ethics“ naudojama atskira privatumo politika ir sutikimo forma , kurioje aprašytos „EY/Ethics“ taikomos EY praktikos. Mes raginame „EY/Ethics“ naudojančius asmenis vadovautis specialia „EY/Ethics“ duomenų apsaugos politika ir sutikimo forma.

  • EY biurų svečiai

   Kai lankotės EY biure, mes tvarkome jūsų asmens duomenis tam, kad suteiktume jums teises patekti į mūsų pastatus ir konferencijų sales ar prisijungti prie belaidžio vietinio tinklo. Jūsų asmeninius duomenis renkame tam, kad tinkamai valdytume patekimą į mūsų pastatus ir apsaugotume mūsų biurus, personalą, turtą ir konfidencialią informaciją. Tam gali būti naudojamos ir apsauginės vaizdo stebėjimo sistemos.

   Mūsų renkami asmens duomenys paprastai apsiriboja jūsų vardu ir pavarde, kontaktine informacija, buvimo vieta ir laiku, kai įėjote į ir išėjote iš mūsų biuro.

   Lankytojų įrašai ir svečių ženkleliai
   Mes reikalaujame, kad mūsų lankytojai ir svečiai pasirašytų registratūroje. Svečių apsilankymo įrašai yra saugomi trumpą laiką. Mūsų biurų lankytojai turi pasirašyti registratūroje ir gauti svečio ženklelį, kad galėtų būti EY patalpose. Tokie įrašai saugomi trumpą laiką ir naudojami norint patikrinti, ar grąžinti svečių ženkleliai, ištirti saugumo įvykį ir įvykus ekstremaliai situacijai (pavyzdžiui, jei reikia evakuoti biurą).

   Belaidis interneto ryšys
   Mes stebime ir registruojame mūsų belaidžio vietinio interneto ryšio srautą. Taip galime sužinoti ribotą informaciją apie naudotojo elgesį tinkle, įskaitant šaltinio ir paskirties adresus, iš kurių ir prie kurių jungiasi naudotojas.

   Vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistema
   EY naudoja vaizdo stebėjimo sistemą įstatymų numatyta tvarka. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai yra saugomi ir prieinami tik esant būtinybei, pavyzdžiui, norint išsiaiškinti įvykio aplinkybes. Mes galime atskleisti vaizdo stebėjimo sistemos įrašus teisėsaugos institucijoms. Mes taip pat galime pateikti vaizdo stebėjimo sistemos įrašus savo draudimo įmonėms, kai reikia išnagrinėti draudžiamąjį įvykį ir jo išmokai nustatyti. Vaizdo stebėjimo sistemos įrašai paprastai ištrinami arba automatiškai perrašomi gana greitai, išskyrus atvejus, kai nustatomos aplinkybės, kurias reikia ištirti.

   Teisiniai EY biurų lankytojų asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra:

   • Mūsų teisėtas interesas apsaugoti savo biurus, personalą, turtą ir konfidencialią informaciją
   • Mūsų teisėtas interesas užkirsti kelią nusikaltimams ir teisiniams reikalavimams nustatyti, įgyvendinti ir apginti
 • Asmens duomenų perdavimas

  EY įmonės vykdo veiklą daugiau nei 150-yje pasaulio šalių. Kai kurie EY infrastruktūros veiksniai yra centralizuoti, įskaitant organizacijos įmonėms teikiamas informacinių technologijų paslaugas. Be to, kai paslaugos EY klientams teikiamos ne vienoje šalyje, tam tikra informacija perduodama visiems atitinkame projekte dalyvaujantiems EY darbuotojams. Todėl jūsų asmens duomenys gali būti perduoti trečiojoje šalyje veikiančiam EY biurui ir ten saugomi. Trečiosios šalys yra valstybės, nepriklausančios Europos ekonominei erdvei (EEE), ir valstybės, kurių įstatymuose nėra užtikrinamas tinkamas asmens duomenų tvarkymo apsaugos lygis pagal ES ar kitų jurisdikcijų įstatymus.

  Mes imamės aukščiausius standartus atitinkančių priemonių siekdami užtikrinti EY organizacijos viduje perduodamų asmens duomenų saugumą ir vientisumą. EY sukūrė įmonėms privatumo taisykles (politiką), pagal kurias visoje EEE kildinamus asmens duomenis galima perduoti EY organizacijos viduje pagal galiojančius Europos privatumo įstatymus. Privatumo taisyklės numato, kad visi EY subjektai visame pasaulyje vadovautųsi tais pačiais asmens duomenų apsaugos standartais.
  Mūsų privatumo taisykles rasite čia.

  JAV bendrovė „Ernst & Young LLP“ ir jos filialai JAV laikosi ES ir JAV bei Šveicarijos ir JAV prekybos departamento paskelbtų privatumo gairių. Norėdami sužinoti daugiau, skaitykite „Ernst & Young LLP“ privatumo politikos aprašymą.

  Jūsų asmens duomenis taip pat tvarkys EY paslaugų teikėjai, prižiūrintys mūsų vidinius pagalbinius procesus. Daugiau informacijos apie tai pateikta skyriuje „Paslaugų teikėjai“.

 • Paslaugų teikėjai

  Mes perduodame arba atskleidžiame renkamus asmens duomenis trečiosios šalies paslaugų teikėjams ir jų antrinėms įmonėms bei filialams, prižiūrintiems mūsų vidinius pagalbinius procesus. Pavyzdžiui, samdome paslaugų teikėjus mūsų IT infrastruktūrai kurti, administruoti ir prižiūrėti bei mūsų dokumentinėms kopijoms saugoti ir saugiai sunaikinti. Tai apima tapatybės duomenų tvarkymą, IT išteklių nuomą, duomenų analizę, atsarginių kopijų kūrimą, apsaugą, duomenų išsaugojimą panaudojant debesų technologijas ir kitas paslaugas.

  Laikydamiesi savo politikos, samdome tik tuos trečiųjų šalių paslaugų teikėjus, kurie yra įsipareigoję išlaikyti atitinkamą duomenų apsaugos, saugumo ir konfidencialumo lygį. Perduodant EEE surinktus duomenis arba duomenis, susijusius su EEE duomenų subjektais, EY reikalauja, kad perdavimo mechanizmas atitiktų taikomą teisę.

 • Kiti atskleidimo atvejai

  EY atskleidžia jūsų asmens duomenis:

  • Kai toks atskleidimas atitinka skyriuje „Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys“ aprašytus tikslus, įskaitant duomenų perdavimą EY organizacijos viduje
  • Kai perdavimas privalomas pagal galiojančius įstatymus
  • Reorganizuojant arba sujungiant mūsų organizaciją su kita organizacija
  • Jei manome, kad toks atskleidimas yra tinkamas vykdant ar taikant sutarčių sąlygas arba kitaip apsaugant ir ginant EY teises, turtą ar saugumą
  • Siekiant laikytis teismo proceso, teismo nutarties ar kito teisinio įpareigojimo arba vykdant reguliuojančios ar valdžios institucijos užklausą
  • Jums sutikus

  Atkreipiame dėmesį į tai, kad tam tikrose jurisdikcijose EY yra teisiškai įpareigota pranešti apie įtartinus sandorius ir kitą veiklą atitinkamoms priežiūros institucijoms pagal teisės aktus, kuriais siekiama užkardyti pinigų plovimą, terorizmo finansavimą, prekybą vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija. EY taip pat praneša apie įtariamą nusikalstamą veiką policijai ir kitoms teisėsaugos institucijoms. Paklusdami įstatymų nuostatoms, ne visada galime informuoti jus apie tokį atskleidimą.

  Trečiųjų šalių asmens duomenų gavėjai:

  • Advokatų kontoros, mokesčių konsultantai, auditoriai
  • Draudimo bendrovės
  • Audito priežiūros institucijos
  • Mokesčių administratoriai ir muitinės tarnybos
  • Priežiūros ir kitos profesinės organizacijos
  • Vertybinių popierių biržos ir su jomis susijusios institucijos
  • Viešieji įmonių direktorių ir vertybinių popierių registrai
  • Tapatybės patikrinimo paslaugų teikėjai
  • Kreditingumo informacijos agentūros
  • Teismai, policija ir teisėsaugos institucijos
  • Valstybės ministerijos ir agentūros
  • Paslaugų teikėjai
  • Pagalbos tiekėjai
 • Saugumas

  EY saugo vykdant veiklą gautos informacijos konfidencialumą ir laikosi saugumo reikalavimų. Prieiga prie tokios informacijos yra ribota, bendrovėje taikoma politika ir procedūros užtikrina informacijos apsaugojimą nuo jos praradimo, netinkamo naudojimo ir neleistino atskleidimo. Papildomos informacijos apie mūsų požiūrį į duomenų apsaugą ir informacijos saugumą rasite brošiūroje  „Jūsų duomenų apsauga“ .

 • Nuolatinis jūsų asmens duomenų atnaujinimas

  Mes prižiūrime saugomų asmens duomenų tikslumą ir išsamumą. Svarbu, kad jūs praneštumėte mums apie bet kokius savo kontaktinės informacijos ar kitų asmens duomenų pokyčius, o mes galėtume tinkamai atnaujinti informaciją. Šiuo klausimu susisiekite su jus aptarnaujančiu EY kontaktiniu asmeniu. Taip pat galite susisiekti su mūsų duomenų apsaugos komanda.

 • Saugojimas

  Saugome asmens duomenis tik tiek, kiek būtina skyriuje „Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys“ nurodytiems tikslams pasiekti. Atkreipiame dėmesį, kad saugojimo laikotarpiai skiriasi pagal šalį ir yra nustatyti pagal vietos reglamentavimo ir profesinius saugojimo reikalavimus.

  Vykdydami profesinius ir teisinius reikalavimus ir siekdami nustatyti, įgyvendinti arba ginti savo teises, taip pat archyvavimo ir istorinių duomenų tikslais privalome informaciją saugoti pakankamai ilgai.

 • Nepilnamečiai

  Mūsų svetainė nėra skirta nepilnamečiams iki šešiolikos (16) metų.  EY sąmoningai nerenka, neatskleidžia ir neparduoda nepilnamečių iki 16 metų asmens duomenų. Jei esate jaunesnis nei 16 metų, nepateikite jokių asmens duomenų, net jei to prašoma. Jei manote, kad netyčia pateikėte asmens duomenis, paprašykite savo tėvo (-ų) arba teisėto (-ų) globėjo (-ų) pranešti mums, ir mes ištrinsime jūsų asmeninius duomenis.

 • Susijusi politika

  Šioje EY politikoje pateikiama papildoma informacija apie EY privatumo praktiką:

 • Šios privatumo politikos pakeitimai

  Prireikus atnaujiname savo privatumo politiką, kad joje atsispindėtų mūsų praktikos ir paslaugų pokyčiai. Jūs galite pamatyti paskutinio atnaujinimo datą, o apie esminius pakeitimus jus informuosime savo interneto svetainėje. Jei iš esmės pakeisime slapukų informacijos rinkimo, naudojimo ir (arba) dalijimosi praktiką, apie tokius pakeitimus informuosime jus interneto svetainėje. Rekomenduojame periodiškai patikrinti šį puslapį, kad sužinotumėte apie bet kokius privatumo politikos pakeitimus.