Įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymo paslaugos: ką būtina žinoti

Dalis verslų vystosi organiškai, kita – įsigydama kitus verslus. Tačiau tam tikrame plėtros etape tokios įmonės susiduria su neefektyvios įmonių struktūros, nepasirengimo būsimam verslo pardavimui, rizikingo verslo modelio, neefektyvių veiklų ir kitomis problemomis. Tuomet kyla poreikis supaprastinti įmonių struktūrą arba pertvarkyti atskiras veiklas vienoje įmonėje. Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymą.

Kreipkitės dėl įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymo paslaugų – susisiekite su mumis užpildę formą ir būkite žingsniu priekyje!

Įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymo klausimais konsultuoja ir pataria EY vyr. darbo grupės vadovas Dr. Egidijus Kundelis.

 • Kam yra skirtos įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymo paslaugos

  Šios paslaugos yra skirtos vietinei arba tarptautinei įmonių grupei arba įmonei, vystančiai skirtingus verslus ir susiduriančiai su verslų konsolidavimo, atskyrimo bei jų optimizavimo poreikiu.

  Šios paslaugos taip pat gali būti skirtos įmonės akcininkams, kurie rengiasi būsimam verslo pardavimui arba verslo nuosavybės ir/ar valdymo perdavimui paveldėjimo tikslais.

 • Kodėl įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymo paslaugos yra svarbios

  Optimali įmonių struktūra ir/ar efektyvios veiklos pačioje įmonėje užtikrina maksimalią investicijų grąžą.

 • Kokios yra galimos įmonių struktūros ar veiklų problemos

  Įmonių struktūros ar veiklų problemos gali būti šios:

  1.    Neoptimali struktūra / veikla: „tuščios“ įmonės grupės struktūroje, veiklos turinio ir žmonių trūkumas holdingo įmonėje – aukšta dividendų apmokestinimo rizika, holdingo įmonės nebuvimas - negalėjimas kelti mokestinių nuostolių tarp skirtingų įmonių 

  2.    Nepasirengimas strateginiams pokyčiams: nepasirengimas verslo pardavimui arba naujo investuotojo pritraukimui – galimi dideli mokestiniai kaštai dėl akcijų neišlaikymo minimaliai nustatytą terminą, nepasirengimas verslo perdavimui naujiems paveldėtojams

  3.    Rizikingas veiklos modelis: per daug skirtingos veiklos vykdomos toje pačioje įmonėje, neskaidrūs atskirų verslų veiklos rezultatai, per didelė verslo rizikų koncentracija vienoje įmonėje

  4.    Rizikinga vertingo turto koncentracija: vertingo turto koncentracija operacinę veiklą vykdančioje įmonėje, kryžminis akcijų paketų valdymas operacinę veiklą vykdančiose įmonėse

  5.    Neefektyvi veikla: neefektyvūs įmonių veiklos procesai, funkcijų dubliavimas / persidengimas grupės viduje, per dideli administravimo kaštai, buhalterių nenoras „papildomai dirbti“ – nepanaudotos mokestinės lengvatos, dideli finansinių ataskaitų rengimo ir audito kaštai, pertekliniai tarpusavio sandoriai, lėtas piniginių lėšų judėjimas grupėje 

  6.    Neefektyvus pertvarkymas: skirtingi akcininkų, vadovų ir darbuotojų interesai, skirtingų firmų konsultantai analizuojantys atskirus pertvarkymo aspektus, vieno projekto vadovo - koordinatoriaus nebuvimas, praktinio įgyvendinimo „siurprizai“, ilga pertvarkymo trukmė ir dideli kaštai, perteklinės teisinės ir mokestinės rizikos

 • Kokie gali būti verslo poreikiai, susiję su įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymu

  Verslo poreikiai, susiję su įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymu, gali būti šie:

  1.    Veiklų konsolidavimas: optimizuoti įmonių veiklos procesus, sumažinti įmonių administravimo kaštus, sumažinti finansinių ataskaitų rengimo ir audito kaštus, eliminuoti perteklinius tarpusavio sandorius, optimizuoti mokamus mokesčius, minimizuoti mokestines rizikas

  2.    Veiklų atskyrimas: diversifikuoti verslo rizikas, apsaugoti vertingą turtą, apsaugoti akcininkus, maksimizuoti finansavimo galimybes, užtikrinti skaidrius atskirų veiklų rezultatus, pasirengti būsimam verslo pardavimui, pasirengti būsimam paveldėjimui

  3.    Pertvarkymo proceso efektyvumas: išvengti įgyvendinimo „siurprizų“, minimizuoti pertvarkymo trukmę ir kaštus, minimizuoti teisines ir mokestines rizikas

 • Kaip EY komanda gali Jums padėti

  Siūlome šias įmonių struktūros ar veiklų pertvarkymo paslaugas:

  1.    Konkrečių įmonių struktūros arba veiklų probleminių aspektų ir nepanaudotų galimybių identifikavimas

  2.    Pertvarkymo tikslų, prioritetų ir apimties nustatymas

  3.    Teisinės ir mokestinės analizės atlikimas

  4.    Pirminių įžvalgų dėl galimų pertvarkymo variantų pristatymas

  5.    Vieno ar kelių kliento pasirinktų pertvarkymo sprendimų įgyvendinimo detali analizė

  6.    Pasirinktų pertvarkymo sprendimų detalios analizės aptarimas

  7.    Pagalba įgyvendinant Jūsų pasirinktą pertvarkymo sprendimą

  8.    Jūsų interesų atstovavimas valstybinėse institucijose

  9.    Pertvarkymo projekto koordinavimas su kitų įmonių ir / ar šalių konsultantais

 • Koks pertvarkymo projekto atlikimo terminas

  Projekto atlikimo laikas priklausys nuo Jūsų įmonių grupės / įmonės dydžio ir planuojamų pertvarkymo tikslų. Vidutinis projekto atlikimo laikas yra 3–6 savaitės.

 • Kodėl verta rinktis EY komandos paslaugas

  EY komandos paslaugų nauda įmonei:

  1.    Nepriklausomumas ir holistinis požiūris: pasiūlysime geriausią Jūsų pramonės šakos bei kitų įmonių praktiką, objektyviai įvertinsime dabartinės struktūros privalumus bei trūkumus, identifikuosime pertvarkymo rizikas bei galimybes

  2.    Greitis ir efektyvumas: operatyvi bei greita reakcija į Jūsų pateiktas užklausas, minimalus Jūsų darbuotojų įsitraukimas

  3.    Vieno langelio principas: viena komanda, vienas projekto vadovas, viena ataskaita

  4.    Patirtis ir kompetencija: mūsų komandą sudarys patyrę teisės ir mokesčių ekspertai, turintys ilgametę tokių projektų kaip įmonių teisiniai ir mokestiniai tyrimai, įmonių reorganizavimai ir pertvarkymai, paskolų perleidimai ir restruktūrizavimai, restruktūrizavimo planai ir jų įgyvendinimas, patirtį.

  5.    Lankstumas: savarankiškas arba integruotas mūsų komandos darbas su Jūsų darbuotojais

Susisiekite su mumis

Ar jums patinka tai, ką perskaitėte? Susisiekite ir sužinokite daugiau.