SAF-T rinkmena: viskas, ką būtina žinoti

Nemažai bendrovių vis dar nėra detaliai susipažinusios su tikrai sudėtingu SAF-T rinkmenos reikalavimu. Atsižvelgiant į tai, kad rengiant SAF-T rinkmeną tiek vadovams, tiek už apskaitą ar finansus atsakingiems asmenims  kyla daugiau klausimų nei atsakymų, pateikiame svarbiausią informaciją apie SAF-T rinkmeną.

Kreipkitės dėl SAF-T analitikos paslaugų – susisiekite su mumis užpildę formą ir būkite žingsniu priekyje!

Visais SAF-T klausimais konsultuoja ir pataria EY darbo grupės vadovė Milda Pociūnienė.

 • Kas yra SAF-T?

  SAF-T – tai standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena (angl. Standard audit file for tax), kurioje pateikiami mokesčių mokėtojo apskaitos duomenys už ataskaitinius ar trumpesnius laikotarpius.

  Nuo 2020 sausio 1 d. SAF-T rinkmena tapo aktuali didžiajai daliai Lietuvoje įsikūrusių bendrovių. Teisės aktuose nurodoma SAF-T paskirtis – standartizuoti apskaitos duomenų pateikimą vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams, siekiant užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį apskaitos sistemoje registruotų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų apdorojimą bei tikslesnį jų įvertinimą.

  Kokybiškos SAF-T rinkmenos parengimas – rimtas iššūkis tiek vadovams, tiek už apskaitą ir finansus ar IT atsakingiems darbuotojams.

 • Kodėl SAF-T yra svarbu?

  SAF-T rinkmenos VMI gali pareikalauti mokestinio tyrimo ar patikrinimo metu. Pateikimo terminas – tik 10 kalendorinių dienų po nurodymo gavimo. Todėl šiam reikalavimui yra būtina ruoštis atsakingai ir tą daryti iš anksto. Pasirinkimo teikti ar neteikti apskaitos duomenis SAF-T rinkmenoje nėra. Už SAF-T reikalavimo nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra numatyta ne tik administracinė atsakomybė – kyla rizika prarasti patikimo mokesčių mokėtojo statusą.

  Į kokį kriterijų reikia atsižvelgti? Nuo kada reikia būti pasiruošus teikti SAF-T?

  Reikia vertinti grynąsias pardavimo pajamas – jei jos viršijo numatytą ribą, rinkmeną turėsite teikti nuo dar kitų finansinių metų.

 • Kaip EY SAF-T komanda gali jums padėti?

  EY komanda atsižvelgia į kiekvieno kliento situaciją ir, teikdami SAF-T konsultacines paslaugas, padeda tinkamai pasirengti šiam sudėtingam reikalavimui. Dirbant kartu užtikrinama, kad SAF-T reikalavimui būtų pasirengta tinkamai ir laiku.

  Nauda Jums:

  • Teikiamos visa apimančios paslaugos: nuo rinkmenos parengimo iki testavimo
  • Užtikrinamas duomenų saugumas
  • Pasiūlysime optimaliausią sprendimą
  • Įvertinsime ir suvaldysime kylančias mokestines rizikas
  • Padėsime tinkamai pasirengti SAF-T reikalavimui
  • Paslaugas teiks patyrusi mokesčių konsultantų komanda

  Siekdami užtikrinti, kad visi mūsų esami ir būsimi klientai turėtų galimybę parengti kokybišką ir naujausius teisės aktų reikalavimus atitinkančią SAF-T rinkmeną, EY IT ir mokesčių ekspertų komanda sukūrė unikalų SAF-T rinkmenos parengimui skirtą įrankį – EY SAF-T LT generatorių, kuris veikia duomenų eksporto pagrindu, tad nėra reikalingos integracijos su Jūsų naudojama apskaitos sistema.

  Jei jau turite parengtą SAF-T rinkmeną, rekomenduojama ją patikėti SAF-T rinkmenos testavimą bei analitiką atliekantiems tiesioginių ir netiesioginių mokesčių ekspertams ir įsitikinti, kad turima rinkmena neturi klaidų, yra kokybiška, o automatizuotų testų pagalba identifikuota mokestinė rizika – suvaldyta.  

 • SAF-T konsultacijos

  Kokios SAF-T konsultacinės paslaugos gali būti suteiktos?

  • Apskaitos duomenų, atitinkančių SAF-T keliamus techninius reikalavimus, identifikacija, duomenų sugretinimas su SAF-T elementais
  • Pagalba pildant ataskaitas, reikalingas SAF-T rinkmenos generavimui
  • DK sąskaitų ir mokesčių kodų su VMI pateiktomis DK sąskaitomis bei mokesčių klasifikatoriais sugretinimas
  • Rizikų dėl apskaitos duomenų, kurių nėra registruojama bendrovės apskaitos sistemoje ir duomenų, kurių nėra įmanoma eksportuoti iš apskaitos sistemos, įtraukimo (neįtraukimo) į SAF-T rinkmeną įvertinimas
  • Ypatinga svarba teikiama SAF-T rinkmenos testavimui – duomenų kokybės įvertinimui, atliekamas apskaitoje esančių duomenų, bei duomenų, įtrauktų į SAF-T rinkmeną XML formatu, palyginimas
  • Komunikacija su mokesčių administratoriumi įvairiais su SAF-T rinkmenos teikimu ar rengimu susijusiais klausimais
  • Atsakymai į kitus rūpimus su SAF-T susijusius klausimus
  • SAF-T komandos pagalba SAF-T poskiepio diegimo metu, užtikrinant, kad rinkmena bus parengta tinkamai
  • Pritaikyti sprendimai įmonėms, naudojančioms keletą skirtingų informacinių sistemų.
    
 • SAF-T parengimas

  • Nepriklausomai nuo Jūsų naudojamos apskaitos sistemos, EY SAF-T LT generatoriaus pagalba galime parengti kokybišką teisės aktų reikalavimus atitinkančią SAF-T rinkmeną.
  •  EY SAF-T LT generatorius – tai duomenų importu pagrįstas SAF-T rinkmenos parengimo sprendimas, taupantis Jūsų laiką ir pinigus
  • Yra galimybė naudotis EY SAF-T LT generatoriumi savarankiškai – Web-based sprendimas

  EY SAF-T LT generatorius skirtas klientams:

  • kurie naudoja nestandartines, vienetines apskaitos sistemas
  • kurie neturi standartinio sprendimo iš SAP, Oracle, Scala ir pan. apskaitos programų diegėjų
  • kuriems apskaitos sistemos diegėjas pažadėjo įdiegti SAF-T parengimo įskiepį, tačiau vis dar jo nepadarė
  • kurie pastaruoju metu keitė ar planuoja keisti apskaitos sistemas
  • kurie siekia geriausios vertės - greito ir kokybiško SAF-T pasirengimo sprendimo
  • kurie gavo mokesčių administratoriaus nurodymą pateikti SAF-T rinkmeną per 10 dienų, tačiau dar nėra pasirengę

  Kodėl verta rinktis EY SAF-T generatorių?

  • Greitas ir patikimas sprendimas. EY SAF-T generatoriaus nereikia integruoti su jokia apskaitos sistema, todėl nėra ilgo ir varginančio informacinių sistemų atnaujinimo ar keitimo
  • Sutaupomi laikas ir pinigai. Užtikrinamas VMI nurodytas 10 dienų terminas pateikti rinkmeną, išsaugomas patikimo mokesčių mokėtojo statusas ir negaunama bauda. Be to, SAF-T rinkmenos generavimui gali būti naudojamos apskaitos ir kitų informacinių sistemų generuojamos ataskaitos.
  • Paprasta naudotis. Web-based veikimas, duomenų iš skirtinų sistemų įkėlimas ir atvaizdavimas, aiškus klaidų pateikimas 
  • Galite būti ramūs 24/7. Įrankis nuolat atnaujinamas pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus 

  Kaip veikia EY SAF-T LT generatorius?

  • Ataskaitų parengimas
   • Iš apskaitos sistemų klientas parengia MS Excel ataskaitas (EY pateiktų šablonų pagrindu)
   • Prireikus, ataskaitos yra peržiūrimos SAF-T komandos ir papildomos
  • SAF-T rinkmenos generavimas
   • Paruoštos ataskaitos įkeliamos į EY SAF-T LT generatorių
   •  Įrankis paruošia SAF-T rinkmeną XML formatu
  • Esant poreikiui, bei atlikus atitinkamą duomenų sugretinimą EY SAF-T LT generatoriuje, rinkmeną galima parengti naudojant standartines apskaitos programa paruoštas ataskaitas
  • SAF-T rinkmenos pateikimas
   • VMI paprašius, klientas pateikia SAF-T rinkmeną i.SAF-T posistemyje

  Prieiga prie nestandartinio EY SAF-T LT generatoriaus:

  Prireikus, galime atlikti reikiamus pakeitimus ir pritaikyti EY SAF-T LT generatorių prie individualių kliento pageidavimų bei naudojamos apskaitos sistemos ypatumų. Tokiu atveju klientui yra suteikiama prieiga prie nestandartinio EY SAF-T LT generatoriaus. 

 • EY SAF-T LT analitika

  • EY SAF-T LT analitika – mokestinių rizikų vertinimas – užtikrina, kad turima SAF-T rinkmena neturi klaidų, yra kokybiška, o galima mokestinė rizika – suvaldyta
  • Apima ne tik automatizuotus testus, tačiau ir VMI jau pateiktų PVM, PM deklaracijų bei i.SAF duomenų palyginimą su duomenimis SAF-T
  • Yra galimybė naudotis EY SAF-T LT Analitikos įrankiu savarankiškai – Web-based sprendimas

  Kodėl verta rinktis EY SAF-T LT analitiką?

  • Papildomi mokestiniai testai ir ataskaitos, kurių nėra kituose rinkoje esančiuose sprendimuose
  • Galimybė sukurti individualizuotus mokestinius testus
  • Klaidų apskaitoje ir deklaracijose identifikavimas, mokestinių rizikų suvaldymas
  • Užtikrintas duomenų saugumas
  • Visuomet pasiekiami testų rezultatai – taupomas komandos laikas
  • Tinkamas pasirengimas būsimiems kontrolės veiksmams
  •  Paprastas naudojimas, aiškus klaidų pateikimas
  • Nuolat atnaujinama EY SAF-T LT analitika, remiantis teisės aktų reikalavimais
    
 • Kodėl verta rinktis EY SAF-T komandos paslaugas?

  • Teikiamos pilnos apimties SAF-T paslaugos: nuo rinkmenos parengimo iki analitikos.
  • Vertinama ne tik SAF-T rinkmenos techninė kokybė, bet ir turinys.
  • Patyrusios mokesčių ekspertų komandos pagalba įvertinamos ir identifikuojamos ne tik mokestinės rizikos, bet ir galimi sutaupymai.

Susisiekite su mumis

Ar jums patinka tai, ką perskaitėte? Susisiekite ir sužinokite daugiau.