EY Law

Náš tím skúsených odborníkov vám pomôže vo všetkých právnych záležitostiach týkajúcich sa vášho podnikania.

Sme pripravení vo váš prospech zúročiť skúsenosti nášho tímu v oblasti korporátneho práva, family holdingov, digitálneho práva, pri transakciách či vo všetkých pracovnoprávnych a regulatórnych otázkach. Našich klientov tiež úspešne zastupujeme v daňových sporoch.

Našou motiváciou ste vy a úspech vášho podnikania.

Imigračné služby
Latest thinking

Imigračné služby

Daňové a právne alerty

EY Tax alert promo banner

S čím vám EY Law môže pomôcť?

Náš tím skúsených advokátov je pripravený vám pomôcť vo všetkých právnych záležitostiach týkajúcich sa vášho podnikania, najmä v oblasti korporátneho práva, pri transakciách či v akýchkoľvek pracovnoprávnych otázkach.

Preskúmať