Udržateľnosť a ESG

V EY Slovensko sa snažíme pomáhať podnikom s nastavením dlhodobej stratégie udržateľnosti tak, aby mala reálne pozitívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj okolie, v ktorom podniky pôsobia. 

Udržateľnosť je totiž aj o zdravých a férových vzťahoch so svojimi zamestnancami, klientmi, zákazníkmi, odberateľmi, obchodnými partnermi, či miestnymi komunitami. V neposlednom rade je udržateľnosť aj o správne a transparentne nastavených pracovných procesoch a podnikateľskej etike.

Radi pripravíme vašu spoločnosť na výzvy spojené s udržateľnosťou a novou ESG legislatívou, ako je napríklad ESG reporting, EÚ Taxonómia, zelené financie, výpočet uhlíkovej stopy a určenie klimatických rizík, či iné špecifickejšie požiadavky v rámci ESG tém.

Hrozba zmeny klímy a ničenia životného prostredia nie je v našej spoločnosti nová téma.
Za prelomový moment v Európskej únii môžeme považovať Európsku zelenú dohodu (European Green Deal), ktorá je odpoveďou na globálne snahy o zmiernenie zmeny klímy a to predovšetkým na Parížsku dohodu z roku 2015.
Snahou Európskej zelenej dohody je vytvorenie prvého klimaticky neutrálneho kontinentu do roku 2050, čím nastavila latku ambicióznosti mimoriadne vysoko.

Udržateľnosť je starosť a príležitosť nás všetkých.
Starosť o naše budúce generácie a príležitosť spraviť niečo lepšie pre zachovanie našej planéty - nás jednotlivcov, ale aj podnikov a súkromných spoločností, ktoré sú vo významnej miere závislé od prírodných zdrojov a ekosystémových služieb, ktoré nám príroda poskytuje.

Further. Faster. Fairer. In this critical decade for our planet, how do we accelerate action?

Join the discussion with EY teams at COP28 and explore our full program. 

 

Learn more

Kontaktujte nás