Elektronsko preiskovanje dokumentacije

- Storitve dajanja zagotovil

Digitalne informacije so vse bolj raznolike in razpršene, pravni in zakonodajni okviri pa vse težje obvladljivi. Naši strokovnjaki vam nudijo podporo od začetnega zbiranja in zavarovanja dokumentacije do ustreznega arhiviranja po zaključku primera.

Povezane vsebine Forenzične storitve

Kaj lahko EY stori za vas

Pri odkrivanju zlorab in pravnih sporih je zbiranje, analiza in obdelava vseh oblik elektronske in ostale dokumentacije, ki je razpršena v podjetju, ključnega pomena. V EY smo razvili postopke, s katerimi nudimo podporo strankam od začetnega zbiranja in zavarovanja dokumentacije do njene uporabe v pravdnih sporih ali drugih postopkih.

Z uporabo naprednih orodij, kot je na primer RELATIVITY, poskrbimo za avtomatske obdelave podatkov in analizo velike količine podatkov, avtomatsko obdelavo skeniranih dokumentov (npr. pogodb, računov), pripravimo dokumentacijo v obliki dokaznega gradiva in poskrbimo za ustrezno arhiviranje po zaključku primera. Strokovnjaki v EY Slovenija imajo obsežne izkušnje na področju zahtevnih in odmevnih forenzičnih preiskav, kjer s pomočjo orodja RELATIVITY uspešno zaključili preiskave.

Uporaba orodij in postopkov ponuja hitrejšo in učinkovitejšo obdelavo in analizo velikih količin podatkov in dokumentov z namenom odgovora na vprašanja »kdo, kaj, kje, kdaj in kako«. Napredni forenzični postopki in tehnologija zagotavljajo tudi skladnost z zakonodajo, sledljivost izvedenih postopkov in integriteto podatkov, kar je še posebej pomembno pri postopkih pridobivanja in obdelave elektronske pošte. 

EY Discovery Services

EY Discovery

Moč tehnologije v svetu podatkov

Prenesite brošuro v angleščini

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.