Pomoč pri pravnih postopkih

- Storitve dajanja zagotovil

Našim strankam pomagamo varovati vrednost podjetja in njihovih naložb tudi v različnih pravnih postopkov, od zagotavljanja pričevanj in mnenj do izračunov oškodovanja družbe.

Povezane vsebine Forenzične storitve

Kaj lahko EY stori za vas

Kršitev zakonodaje večkrat privede do različnih gospodarskih sporov in drugih pravnih postopkov. Našim strankam pomagamo varovati vrednost podjetja in njihovih naložb tudi v primeru različnih pravnih postopkov, kot so na primer:

  • izvajanje posebnih revizij v skladu s 318. členom ZGD-1 na predlog manjšinskih delničarjev ali družbenikov, z namenom preučitve vzrokov za domnevo morebitnih gospodarskih kaznivih dejanj oziroma kršitve zakonodaje ali statuta družbe;
  • pomoč gospodarskim družbam in njihovim pravnim svetovalcem pri pripravi izračunov oškodovanja družbe, druge analize in priprava strategij, potrebnih za zapletene gospodarske spore;
  • pomoč pri sporih zaradi kršitve pogodb ali intelektualne lastnine, po potrebi pa tudi pri strokovnih poročilih in pripravi izvedenskih mnenj v arbitražnih postopkih, sodnih postopkih in drugih postopkih alternativnega reševanja sporov;
  • pomoč pri sporih po prevzemu družbe: pomoč pri izračunu in pripravi poročil o zapadlih zneskih, ki so posledica pogodbenih popravkov odkupnih cen po zaprtju pogodbe, običajno povezanih z obratnim kapitalom ali dobičkom;
  • pomoč pri obrambi pred tožbenimi postopki in v tej luči preučitev obtožb in izračunov škode tožeče stranke;
  • svetovanje glede finančnih vidikov pogodb in poslov, ki pogosto povzročajo spore, s čimer se zmanjša tveganje za prihodnje težave, še preden je posel sklenjen;
  • zagotavljanje zanesljivih, nepristranskih, neodvisnih in strokovnih pričevanj in mnenj o številnih specializiranih zadevah, ki so ključne za izid sporov, z združevanjem odličnih forenzičnih izkušenj, globalnimi eksperti iz posameznih industrij in našimi obsežnimi izkušnjami pri reševanju sporov.

Dokumenti

  • Prenesite našo brošuro Integrity, Compliance and Ethics (v angleščini)

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.