Forenzične preiskave in storitve skladnosti poslovanja

- Storitve dajanja zagotovil

Družba in zakonodaja sta vse manj tolerantni do napak v poslovanju. Naši strokovnjaki vam pomagajo dosegati skladnost poslovanja in se hitro odzvati na domnevne zlorabe v poslovanju gospodarskih družb.

Povezane vsebine Forenzične storitve

Kaj lahko EY stori za vas

Forenzične preiskave in storitve skladnosti poslovanja

Dejstvo je, da so zlorabe del poslovnega življenja vsake družbe. Najnovejše študije kažejo, da globalna podjetja zaradi zlorab izgubijo tudi do pet odstotkov svojih prihodkov. Tveganje takšnih izgub zahtevajo pozornost in skrbnost organov vodenja podjetij.

V forenzičnem oddelku EY Slovenija skupina preiskovalcev, forenzičnih računovodskih strokovnjakov in strokovnjakov za skladnost poslovanja pomaga organizacijam, da se hitro odzovejo na domnevne zlorabe v poslovanju gospodarskih družb. Z naprednimi forenzičnimi tehnologijami (PDF v angleščini) hitro zberemo dejstva in dokaze, ocenimo obseg zlorabe v družbi in določimo ustrezne ukrepe za nadaljnje postopanje organov upravljanja in nadzora.

Naši sodelavci imajo dolgoletne izkušnje s projekti na področju integritete in skladnosti poslovanja, revizij poslovanja, kot so npr. posebne revizije v skladu s 318. členom ZGD-1, odkrivanje in dokazovanje odškodninske odgovornosti, sumi kaznivih dejanj in drugi forenzični postopki. EY Slovenija ima v forenzičnem oddelku zaposlenih več strokovnjakov, ki so preizkušeni preiskovalci prevar (Certified Fraud Examiner, ACFE, Austin, Texas) in presojevalci Sistema upravljanja preprečevanja korupcijskih dejanj ISO 37001-2016.

Organizacijam pomagamo:

 • preučiti različne vire podatkov z namenom razumevanja sheme zlorabe, ki jo je družba utrpela; odkrivanjem povezav, vzorcev in nepravilnosti, ki jih predstavimo v preglednem forenzičnem poročilu, ki vsebuje dejstva in urejeno dokazno gradivo za nadaljnje pravne postopke;
 • razumeti ranljivosti družbe glede tveganj posameznih shem zlorab, tako da pripravimo osnovni register tveganj, ocenimo posamezna tveganja in podamo priporočila za vzpostavitev notranjih kontrol;
 • pri pregledu programa integritete in skladnosti poslovanja, izdelamo analizo vrzeli in podamo priporočila za izboljšanje stanje, v fazi implementacije programa  pa izhajamo iz preverjene EY metodologije in dobrih poslovnih praks.
EY Discovery Services

EY Discovery

Moč tehnologije v svetu podatkov

Prenesite brošuro v angleščini

Naša ponudba se lahko dotika naslednjih zlorab v družbi:

 • preiskovanja koruptivnih ravnanj;
 • odkrivanje manipulacij z računovodskimi izkazi;
 • odkrivanje odtujitve sredstev družbe;
 • preiskovanje izdaje poslovnih skrivnosti;
 • ugotavljanje konflikta interesov posameznih zaposlenih;
 • preprečevanje pranja denarja;
 • identifikacija poneverb s strani zaposlenih;
 • preiskovanje neskladnosti z zakonodajo, statutom ali notranjimi akti družbe;
 • preiskovanje drugih gospodarskih kaznivih dejanj (npr. poslovna goljufija, davčna zatajitev, ponarejanje listin, nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril ipd.).

Vzpostavite stik z nami

Vam je všeč, kar ste videli? Stopite v stik za več informacij.