Storitve za odvetniške pisarne

- Forenzične storitve

V EY odvetniškim pisarnam nudimo podporo s širokim spektrom storitev za učinkovitejše delo. V naši ekipi združujemo strokovnjake z različnih področij, zato vam lahko pomagamo do celovitejšega razumevanja finančnih posledic dejanj. Prisotni smo v več kot 150 državah po svetu, odlikujejo pa nas natančnost, strokovnost in zanesljivost. 

Povezane vsebine Forenzične storitve

Kdo je ekipa forenzičnega oddelka EY Slovenija?

Forenzične preiskave v EY Slovenija vodijo zaposleni, ki imajo dolgoletne izkušnje s podobnimi projekti na področju forenzike, skladnosti in poštenega poslovanja družb, kot so posebne revizije po 318. členu ZGD-1, z namenom razumevanja morebitne odškodninske odgovornosti in morebitne sume kaznivih dejanj ali izvajanje drugih forenzičnih postopkov. EY Slovenija zaposluje deset (10) strokovnjakov v tem oddelku. Slovenska EY forenzična ekipa je sodelovala z odvetniškimi pisarnami v civilnih postopkih za pomoč različnim pravnim strokovnjakom, pri razjasnitvi posameznih primerov, kot tudi pri zagotavljanju izvedenca tožilstvu. Sodelovali smo pri vodenju kompleksnih forenzičnih preiskav doma in v tujini, veliko izkušenj imamo z delom v balkanskih republikah. Številni člani slovenske forenzične ekipe so člani Združenja certificiranih preiskovalcev prevar, Austin, Teksas in so v okviru iste organizacije pridobili licenco CFE (Certified Fraud Examiner).

Kot je razvidno iz naših referenc, imamo v EY Slovenija ekipo strokovnjakov, ki se s forenzičnimi preiskavami intenzivno ukvarja že od leta 2004. Od takrat smo zaključili na desetine uspešno zaključenih večjih projektov, med njimi tudi pripravo poročila, ki je bilo uporabljeno v arbitražnem postopku v okviru projekta elektrarne TEŠ 6, kjer je bila uspešno zaključena več kot 280 mio EUR težka poravnava med TEŠ in glavnim dobaviteljem zaradi suma korupcijskih dejanj. (Več informacij najdete tukaj.)

Adobestock-274066293

Kaj lahko EY stori za vas?

V EY vam lahko pomagamo s:

 • forenzično analizo podatkov, kar odvetniške pisarne zelo pogosto uporabljajo za preiskave neskladnosti, domnevnih goljufij, podkupovanja in korupcije storjene zoper organizacijo ali posameznika,
 • oceno skladnosti in integritete tretjih oseb, ocene programov upravljanja skladnosti in integritete, specifičnih za tretje osebe vaše stranke, kar lahko vključuje tudi skrbni pregled javnih evidenc in analizo (ang. Business intelligence) o tretjih osebah (tako o korporacijah kot o posameznikih), povezanih s tveganji skladnosti,
 • rudarjenjem podatkov in pomoč pri pridobivanju in analizi elektronsko shranjenih informacij,
 • preiskovanjem in analizo dokumentacije z naprednimi orodji,
 • forenzičnimi digitalnim preiskavami in odzivanjem na incidente,
 • identifikacijo virov elektronsko shranjenih informacij,
 • analizo elektronsko shranjenih informacij,
 • povečanjem količine razpoložljivih digitalnih dokazov in identifikacijo informacij, pomembnih za dejstva in okoliščine preiskave (npr. pridobivanje izbrisanih podatkov),
 • računovodskimi in drugimi notranjimi preiskavami, ki zahtevajo forenzično računovodsko znanje,
 • obvladovanjem tveganja goljufij, boj proti podkupovanju in korupciji, sledenje sredstev, preiskovalna podpora),
 • podrobnim pregledom dokumentov pri pravdnih in nepravdnim postopkih (vklj. z razvijanjem analitičnih orodij in poročil),
 • storitvami pri pravdnih postopkih (svetovalne strokovne storitve za vprašanja pravne odgovornosti, vzročnosti ali škode/izgube),
 • nevtralnimi storitvami pri pravdnih postopkih, kjer pomagamo kot nevtralni razsodnik ali računovodja, da pomagamo pri reševanju sporov,
 • davčnim pregledom (pregled obračunov davka na dohodek pravnih oseb, pregled pomembnih transakcij, identifikacija glavnih področij tveganja pri davkih na izplačane plače),
 • zbiranjem, oblikovanjem in strateškim načrtovanjem pogajanj o zavarovalnem kritju,
 • analizo IT-infrastrukture za prepoznavanje morebitnih varnostnih tveganj,
 • EY Virtual Compliance Officer, programom za prijavo nepravilnosti,
 • implementacijo dobrih praks.

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z našo ekipo stokovnjakov in skupaj bomo ugotovili, kako vam lahko pomagamo.