Storitve, povezane z internimi prijavami kršitev (Whistleblowing)

- Forenzične storitve

EY strokovnjaki vam lahko pomagajo vzpostaviti in voditi mehanizme poročanja kršitev in prevar ter orodja za sporočanje neetičnih praks, kršitev politik podjetja, nezakonitih ravnanj ali znakov drugih zlorab.

Povezane vsebine Forenzične storitve

Kaj lahko EY stori za vas

Svetovalne storitve, povezane s prijavo kršitev in prevar (whistleblowing), se nanašajo na programe poročanja kršitev in prevar ter orodja za sporočanje neetičnih praks, kršitev politik podjetja, nezakonitih ravnanj ali znakov drugih zlorab (npr. prevare, nasilna ravnanja, škodni primeri). Naši strokovnjaki vam nudijo svetovanje in podporo pri oceni, pripravi in razvoju programov poročanja kršitev. Podporne storitve zajemajo: 

  • politike in postopke, povezane s prijavo nepravilnosti skladno z nacionalno zakonodajo,
  • krepitev etične kulture podjetja in skladnosti poslovanja ter ustrezno umestitev mehanizma za sporočanje kršitev,
  • ozaveščenost zaposlenih o programu prijave kršitev, vključno s pripravo politik, gradiv za usposabljanje, oblikovanje prilagojenih sporočil in publikacij za zaposlene, stranke in druge deležnike, pripravo poročil za vodstvo podjetja,
  • pripravo postopkov razkritja nepravilnosti prijaviteljev, vključno s prvimi ukrepi ob prejeti prijavi ter vodenjem primerov in preiskav,
  • spremljanje in ocenjevanje operativne učinkovitosti programov sporočanja kršitev,
  • obdelavo podatkov prijaviteljev in pripravo poročil (izdelava kazalnikov, analize podatkov, benchmarking),
  • prejemanje in razkritje prijav kršitev neposredno ekipi EY z uporabo naše infrastrukture, orodij stranke ali tretjega ponudnika,
  • pregled in obdelava prejetih prijav in nadaljnje postopanje v skladu z internimi postopki stranke.

Kontaktirajte nas

Stopite v stik z našo ekipo strokovnjakov za več informacij o storitvah, povezanih s prijavo kršitev in prevar