Променяте ли хората, с които работите или променяте начина им на работа?

5 Време за четене 4 ное 2021
Свързани теми Careers

Още

EY HR Academy има удоволствието да Ви представи  своята обновена програма за придобиване  на EY HR Academy диплома за 2022 година

Интересувате се от специфично за Вас решение?

Ние Ви предлагаме възможността да изберете времето, продължителността и съдържанието на обучението или семинара, съобразено с конкретните Ви нужди.

EY HR Academy е установена програма, насочена към изграждане на ключови компетенции на HR екипите, свързани с мобилност на персонала, привличане и задържане на таланти и администриране на трудовите правоотношения. Фокусът на програмата ни са предизвикателствата пред работодателите, ефекта на COVID-19, хибридните модели на работа, както и очакваното възстановяване на мобилността и тяхното отражение в областта на личните и корпоративните данъци, социалното осигуряване, изчисляването на работните заплати, трудовото право и бизнес имиграцията в контекста на глобалните тенденции в управлението на човешките ресурси и изцяло променената работна среда.

Програмата е базирана на уебинар сесии по ваше желание и необходимост, включващи въпроси и отговори по представените теми, както и примери от практиката. Програмата се провежда на български език, но имаме възможност и за пригодени на английски език сесии. Програмата е предназначена за HR специалисти, данъчни директори, счетоводители, както и други специалисти, занимаващи се с персонала на компаниите. В края на всеки модул на участниците ще бъде издаден сертификат. При успешно завършване на цялата програма ще бъде издадена EY HR Academy диплома.

*Заявки за участие се приемат до запълване на групата.

 

1) Модул 1, 17 - 21 януари 2022 г. - Международна  мобилност на персонала в новите условия на работа

Модулът включва представяне на ключови изисквания при командировки, дистанционна работа в чужбина, изпращане и посрещане на служители към и от чужбина, приложими за широк кръг индустрии, както и дискутиране и решаване на примерни казуси.

2) Модул 2, 7 - 11 февруари 2022 г. - Решения за привличане  и задържане на таланти

Модулът включва представяне на различни типове мотивационни схеми, социални придобивки, възможности за гъвкаво работно време и видове обучения, отговарящи на новите предизвикателства. Ще бъдат изложени тяхното данъчно, социално-осигурително и трудовоправно третиране, както и реални примери от добрите практики.

3) Модул 3, 21 - 25 февруари 2022 г. - Предизвикателства в администрирането на трудовите правоотношения  и изчисляването на възнагражденията

Модулът е насочен към изграждане на ключови компетентности, свързани с администрирането на трудовите правоотношения и изчисляването на възнагражденията, както и представяне на казуси и предизвикателства от практиката.


Подробности за модулите, както и цени може да видите в секция "още" в лявата част на екрана.

Накратко

EY HR Academy е установена програма, насочена към изграждане на ключови компетенции на HR екипите, свързани с мобилност на персонала, привличане и задържане на таланти и администриране на трудовите правоотношения. Фокусът на програмата ни са предизвикателствата пред работодателите, ефекта на COVID-19, хибридните модели на работа, както и очакваното възстановяване на мобилността и тяхното отражение в областта на личните и корпоративните данъци, социалното осигуряване, изчисляването на работните заплати, трудовото право и бизнес имиграцията в контекста на глобалните тенденции в управлението на човешките ресурси и изцяло променената работна среда.

Повече за тази статия

Related topics Careers
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter