Променяте ли хората, с които работите или променяте начина им на работа? Променяте ли хората, с които работите или променяте начина им на работа?

5 Време за четене 18 ное 2020
Свързани теми Careers

EY HR Academy има удоволствието да Ви представи  своята обновена програма за придобиване  на EY HR Academy диплома за 2020/2021 година

Интересувате се от специфично за Вас решение?

Ние Ви предлагаме възможността да изберете времето, продължителността и съдържанието на обучението или семинара, съобразено с конкретните Ви нужди.

EY HR Academy е установена програма, насочена към изграждане на ключови компетенции на HR екипите, свързани с мобилност на персонала, привличане и задържане на таланти и администриране на трудовите правоотношения. Фокусът на програмата ни са последните предизвикателствата пред работодателите и ускоряващия ефект на COVID-19 върху тях в областта на личните и корпоративните данъци, социалното осигуряване, изчисляването на работните заплати, трудовото право и бизнес имиграцията в контекста на глобалните тенденции в управлението на човешките ресурси и изцяло променената работна среда в условията на пандемия.

Програмата е базирана на уебинар сесии по ваше желание и необходимост, включващи въпроси и отговори по представените теми, както и примери от практиката. Програмата се провежда на български език, но имаме възможност и за пригодени на английски език сесии. Програмата е предназначена за HR специалисти, данъчни директори, счетоводители, както и други специалисти, занимаващи се с персонала на компаниите. В края на всеки модул на участниците ще бъде издаден сертификат. При успешно завършване на цялата програма ще бъде издадена EY HR Academy диплома.

*Заявки за участие се приемат до запълване на групата.

 

1) Модул 1, 18 - 22 януари 2021 г. - Международна  мобилност на персонала в новите условия на работа

Модулът включва представяне на ключови изисквания при командировки, дистанционна работа в чужбина, изпращане и посрещане на служители към и от чужбина, приложими за широк кръг индустрии, както и дискутиране и решаване на примерни казуси.

2) Модул 2, 8 - 12 февруари 2021 г. - Решения за привличане  и задържане на таланти

Модулът включва представяне на различни типове мотивационни схеми, социални придобивки, възможности за гъвкаво работно време и видове обучения, отговарящи на новите предизвикателства. Ще бъдат изложени тяхното данъчно, социално-осигурително и трудовоправно третиране, както и реални примери от добрите практики.

3) Модул 3, 22 - 26 февруари 2021 г. - Предизвикателства в администрирането на трудовите правоотношения  и изчисляването на възнагражденията

Модулът е насочен към изграждане на ключови компетентности, свързани с администрирането на трудовите правоотношения и изчисляването на възнагражденията, както и представяне на казуси и предизвикателства от практиката.


Подробности за модулите, както и цени може да видите в секция "още" в лявата част на екрана.

 

Накратко

EY HR Academy е програма, насочена към изграждане на ключови компетенции на HR екипите, свързани с мобилност на персонала, привличане и задържане на таланти и администриране на трудовите правоотношения. Фокусът на програмата ни са предизвикателствата пред работодателите и ускоряващия ефект на COVID-19 върху тях в областта на личните и корпоративните данъци, социалното осигуряване, изчисляването на работните заплати, трудовото право и бизнес имиграцията в контекста на глобалните тенденции в управлението на човешките ресурси и изцяло променената работна среда в условията на пандемия.

Повече за тази статия

Related topics Careers