Nevena Kovacheva
Think straight. Talk straight.

Невена Ковачева

Съдружник, отдел Човешки капитал и глобална мобилност за EY в България, Северна Македония, Албания и Косово

Ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност.

Areas of focus Tax
Офис Sofia, BG

Невена Ковачева е асоцииран съдружник в Данъчен отдел и ръководител на отдел Човешки капитал и глобална мобилност в EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово. Тя има над 14-годишен професионален опит.

Невена има опит в консултирането на мултинационални компании по въпросите на трансграничното сътрудничество и в предоставянето на консултантски имиграционни услуги при гарантиране на оптимизация и спазване на законите в съответствие с изискванията на данъчното, социалното осигуряване, трудовото законодателство и бизнес имиграцията в трансгранични ситуации.

Невена е завършила Бизнес право в университета Утрехт в Холандия. Притежава и диплома по Данъчна икономика от Амстердамския университет.

Как Невена изгражда един по-добър работен свят?

„В работата с клиентите на EY и индустриалните органи се съсредоточавам върху разработването и прилагането на данъчната политика и помагам на организациите да изпълняват своите данъчни задължения в сложна и динамична среда, движена от дигитални и регулаторни промени. Това подкрепя доверието в данъчната система. "

Свържете се с Невена