Милена Благоева

Милена Благоева, ACCA, FCCA

Съдружник, Финансово-счетоводни услуги

Съдружник и специалист с повече от 10 години опит в счетоводството, ведомостите за заплати, спазването на данъците и задължителното отчитане.

сфера на дейност Tax compliance
Офис Sofia, BG

Contact us