4 Време за четене 16 дек 2022
scooters wait traffic lights bangkok

Данъчни закони - актуални промени

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.

Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY в България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.

4 Време за четене 16 дек 2022

Тази седмица бяха обнародвани промени в някои данъчни закони. Допълнително очакваме изменения и в ДДС и акцизите, за които също ще ви уведомим.

 • Променят се правилата за преотстъпване на корпоративен данък с оглед нова схема за държавна помощ и нови Насоки за регионална държавна помощ:
  •  Променят се категорията предприятие, което може да кандидатства, и обхватът на отраслите, които не са допустими. Насърчава се ползването на помощ от микро, малки и средни предприятия. Променят се сроковете за изпълнение и поддържане на първоначалната инвестиция, понятия и други. В последните години правилата относно преотстъпен данък нерядко създаваха спорове, което налага внимателна преценка при прилагането им.
  • Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие ще се прилага до края на 2027 г., като за ползване на преотстъпване за 2022 г. дружествата трябва да подадат формуляр от 1 януари 2023 г. до 31 май 2023 г.
  • Синхронизира се правилото и начина за удостоверяване на липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

 

 • Въвеждат се промени с цел спешна намеса за справяне с високите цени на енергията, включително:
  • Задължение за временна солидарна вноска за дружествата и местата на стопанска дейност, които извършват дейност в отраслите на суровия нефт, природния газ, въглищата и нефтопреработването за генерираните от тях свръхпечалби. Предвижда се тя да бъде в размер на 33% върху основата за определяне на временната солидарна вноска , която се определя по реда на чл.15 от Регламент (ЕС ) 2022/1854  при спазване на изискванията за определяне на данъчните печалби за 2022 и 2023 г. съгласно ЗКПО. Четирите данъчни периода за целите на изчисляване на средната стойност на облагаемите печалби са 2018, 2019, 2020 и 2021. Новите текстове за временна солидарна вноска за задължените лица влизат в сила от 8 октомври 2022 г.
  • Дава се възможност Министерски съвет да одобрява допълнителни разходи/трансфери за сметка на постъпленията от временната солидарна вноска и авансовите вноски за нея като мерки за финансова подкрепа на физически лица за смекчаване на последиците от високите цени на енергията.

В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс:

Въвеждат се промени, свързани с административното сътрудничество в областта на данъчното облагане, включително в областта на обмен на информация, задължение за операторите на цифрови платформи да докладват информация за продавачи, които използват платформите за продажба на стоки и предоставяне на определени услуги, разпоредби за съвместни ревизии между държави-членки на ЕС. Освен задължените лица, този обмен би увеличил прозрачността на електронната търговия и възможностите за данъчен контрол върху нея.

Международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане:

Обнародван е протокол за изменение на Спогодбата между република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. Протоколът въвежда промяна в метода за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България, усъвършенстване процедурата по взаимно споразумение, мерки за предотвратяване на злоупотреба със Спогодбата, както и други.

Накратко

Ако имате въпроси по темата, свържете се с:

Милен Райков - milen.raikov@bg.ey.com

Евгения Ценова - evguenia.tzenova@bg.ey.com

Виктор Митев - viktor.mitev@bg.ey.com

Повече за тази статия

Автори
Милен Райков

Съдружник, Данъци и Право, EY в България, Северна Македония, Албания и Косово, Адвокат, CIPP/ E

Евгения Ценова

Съдружник в отдел „Данъци“ за EY Bulgaria, Северна Македония, Албания и Косово

Добър професионалист в сферата на предоставяне на данъчни консултации и съвети. Говори четири езика.

Виктор Митев

Съдружник в отдел Данъци за ЕY в България, Северна Македония, Албания и Косово, с фокус върху международни данъчни проблеми, трансферни цени и сделки по придобивания

Ентусиазиран на тема международни данъци. Член на Асоциацията на дипломираните експерт-счетоводители във Великобритания (ACCA). Баща. Любител на сноуборда. Почитател на иновативното.