12 апр 2024
Stack of mobile devices on table top

Имате временна нужда от счетоводител или пейрол специалист?

Автори
Найден Костадинов

Съдружник, лидер „Данъчни и правни услуги“ на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Експерт по финансово-счетоводни и данъчни услуги, обработка на работни заплати и услуги, свързани със сделки. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Милена Благоева, ACCA, FCCA

Съдружник, Финансово-счетоводни услуги

Съдружник и специалист с повече от 10 години опит в счетоводството, ведомостите за заплати, спазването на данъците и задължителното отчитане.

12 апр 2024

EY Bulgaria разполага с екип от опитни счетоводители и пейрол специалисти, готови да Ви помогнат в трудни времена, на място във Вашия офис или дистанционно.

 • Претоварени сте с приключването на финансовата 2023 година?
 • Счетоводител излиза в дълъг отпуск?
 • Ключов колега е в болничен в неподходящ момент?
 • Добре е известно, че наемането на подготвен нов човек, дори и само по заместване, отнема няколко месеца, а нямате време да чакате?
 • Или просто имате твърде много работа, за която Вашият Финансов или Пейрол екип се оказва твърде малък?

На помощ идва услугата на EY Bulgaria „Счетоводител във Вашия офис“, която осигурява отлично подготвен заместник на главния или оперативния счетоводител или на пейрол специалиста. Услугата се извършва като част от Вашия екип.

Обхватът на услугата ще отразява гъвкаво Вашите нужди и може да включва: 

 • Текущо осчетоводяване на стопанските операции в пълно съответствие с българското законодателство и изискванията на групата;
 • Съдействие при деклариране на ДДС, данъци при източника, корпоративни данъци;
 • Изготвяне на отчетни форми към Българска народна банка и Националния статистически институт;
 • Пейрол калкулации и съдействие при изготвянето на месечните ведомости и декларации 1 и 6;
 • Съдействие с назначаване и освобождаване на служители, поддържане на личните досиета;
 • Изготвяне на справки и отчети за вътрешни цели на ръководството.

Накратко

Свържете се с нас:

Naiden.Kostadinov@bg.ey.com

Milena.Blagoeva@bg.ey.com

Повече за тази статия

Автори
Найден Костадинов

Съдружник, лидер „Данъчни и правни услуги“ на EY за Южния клъстер в рамките на региона Централна, Източна и Югоизточна Европа и Централна Азия.

Експерт по финансово-счетоводни и данъчни услуги, обработка на работни заплати и услуги, свързани със сделки. Баща на двама тийнейджъри. Обича да плува.

Милена Благоева, ACCA, FCCA

Съдружник, Финансово-счетоводни услуги

Съдружник и специалист с повече от 10 години опит в счетоводството, ведомостите за заплати, спазването на данъците и задължителното отчитане.