photographic portrait of Finn
Jeg arbejder for at sikre, at mine kunder i energi- og forsyningssektoren altid er opdateret på lovgivning og krav til at skabe de bedste resultater.

Finn Thomassen

Associate Partner, Energi og forsyning, EY Danmark

Statsaut. revisor inden for energi- og forsyningsområdet, foredragsholder og forfatter om sektorspecifikke forhold. Optimist, glad for god mad og hygge med familien.

Finn Thomassen er Associate Partner i EY med særligt fokus på energi- og forsyningsvirksomheder – herunder den særlovgivning, som disse virksomheder er underlagt, dvs. Vandsektorloven, Varmeforsyningsloven, Affaldslovgivning m.v.

Finn er også foredragsholder og forfatter til udgivelser om specifikke forhold inden for energi- og forsyningssektoren.

Finn har været i EY siden 1999 og han er uddannet statsaut. revisor.

Building a better working world – sådan gør Finn en forskel

Building a better working world fordrer evnen til at skabe en sammenhæng mellem vores kunders behov for rådgivning om særlovgivningen, de er underlagt inden for energi- og forsyningsområdet og vores høje vidensniveau for sammen at skabe de bedste resultater."

Kontakt Finn