Hvem vi er

Builders of a better working world

Hovedartikel How can leading with purpose realize unimagined opportunities? 15 May 2020
threads weaving

  Vores formål

  Hos EY er vores formål Building a better working world. Den indsigt og de services, vi leverer, er med til at skabe tillid og stabilitet på kapitalmarkederne og til økonomier over hele verden. Vi udvikler dygtige ledere og medarbejdere, som sammen leverer det, vi lover vores interessenter. Dette er af afgørende betydning for, at vi kan skabe en bedre arbejdsverden for vores medarbejdere, vores kunder og vores lokalsamfund.

  I en verden, som forandrer sig hurtigere end nogensinde, fungerer vores formål som vores "ledestjerne", der vejleder mere end 400.000 mennesker – og giver sammenhæng og mening i det arbejde, vi udfører hver dag. Vi hjælper et bredt udsnit af dansk erhvervsliv med at skabe tillid og tryghed til den økonomiske rapportering, med at forstå og overholde skattelovgivning, foretage opkøb og frasalg og med at håndtere de omvæltninger og udfordringer, de møder når det gælder digital omstilling, cybersikkerhed, dataanalyse, automatisering og meget andet. Med andre ord arbejder vi sammen med iværksættere, virksomheder og offentlige organisationer om at løse deres mest presserende udfordringer.

  Gennem vores fire integrerede service lines — Assurance, Consulting, Strategy and Transactions og Tax & Law — og vores dybe brancheviden hjælper vi vores kunder med at udnytte nye muligheder samt vurdere og håndtere risici og skabe ansvarlig vækst. Vores multidisciplinære teams hjælper kunder med at opfylde lovmæssige krav, holde investorerne informeret og opfylde interessenternes behov.

  Vi er af den overbevisning, at i en bedre arbejdsverden er økonomisk vækst bæredygtig og inkluderende. Vi arbejder hele tiden på at levere services af endnu højere kvalitet, og vi investerer i vores medarbejdere og i innovation. Og vi er stolte af at arbejde sammen med andre – både kunder og andre interessenter – om at bruge vores viden, kompetencer og erfaring til at opfylde vores formål og skabe positiv forandring.

  Redigeret af Jan C. Olsen

  Adm. direktør og Country Managing Partner for EY Danmark og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

  Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversiteten.

  Vores medarbejdere

  Vores formål – Building a better working world – er fundamentet for vores kultur.

  Hos EY styrker vi vores medarbejderes mindset og færdigheder til at navigere og udvikle sig til de ledere, som en verden i transformation har brug for, skabe karrierer, der er lige så unikke som dem selv, og opbygge deres egne, unikke EY-oplevelser.

  Vores mere end 400.000 medarbejdere og en million alumner udgør et stærkt netværk. Hver af disse medarbejdere leder og inspirerer andre, både i løbet af deres tid hos EY og bagefter, og de giver liv til vores formål i det arbejde, de udfører hver dag. Evnen til at invitere, udnytte og lære af forskellige perspektiver er nøglen til at levere til vores kunder. Vi tror på, at mangfoldighed og inklusion fører til vækst

  Vi investerer mere tid og teknologi og flere penge end nogensinde før i at uddanne vores medarbejdere og udvikle deres kompetencer. Bl.a. med lanceringen af vores nye og banebrydende EY Tech MBA i samarbejde med Hult International Business School. Den bygger på succesen fra vores EY Badges-program, der hjælper vores medarbejdere med at udvikle færdigheder inden for områder såsom teknologi, bæredygtighed og lederskab.

  Man skal kunne finde fodfæstet som nybagt forælder og medarbejder

  EY’s nye barselsregler for alle typer familiekonstellationer skal gøre det nemmere at finde arbejdsrytmen i en ny hverdag.

  3 jun. 2022 Jan M. Huusmann

  Hvordan skaber vi et godt samarbejde i de nye hybride arbejdsmodeller?

  Efter COVID er hverdagen på danske arbejdspladser vendt på hovedet og det stiller nye krav. Så hvad skal lederne nu gøre?

  1 dec. 2021 EY Danmark

  Vores lederskab

  EY øger omsætning med 9 %

  Den netop offentliggjorte årsrapport for regnskabsåret 2022/23 (FY23) viser, at EY i Danmark har realiseret en omsætning på 2.938 millioner DKK. Det svarer til en samlet vækst på 9 % i forhold til året før.

  18 dec. 2023 København DK

  Nye arbejdspladser – helt nye krav til ledere

  Fleksibel fordeling af arbejdstid er en blivende effekt af pandemien. Uden nytænkning kan det give problemer.

  21 jun. 2021 Jan M. Huusmann

  
      Alumne-billede

  Vores alumni

  EY's 1 million alumni fortsætter med at inspirere os og skabe en bedre arbejdsverden.

  Læs om EY Alumni Network (EN)

  
      Billede af farverige både på Phewan-søen i solopgang
  For at demonstrere vores engagement i mangfoldighed og inklusion har Global Executive (GE) underskrevet EY GE D&I-erklæringen, der understreger vores øgede fokus.

  Læs GE D&I-erklæring (EN) 

  Resultater

  Med fokus på vores globale formål bidrager vi til at gøre en varig forskel for vores medarbejdere, kunder og lokalsamfund.

  Gennem indsigt, fakta og tal, casestudier og videoer, fortæller vores Global Review historien om, hvordan vores år har været. Den viser, hvordan vi hver dag bringer vores viden og erfaring i spil for at skabe en bedre arbejdsverden gennem vores services til kunderne, gennem de ledere, vi udvikler, den tillid, vi skaber til kapitalmarkederne og den støtte, vi yder til de lokalsamfund, hvor vores medarbejdere bor og arbejder.

  I en verden i hastig forandring skaber vi i EY varige resultater ved at holde fokus på vores mål – at skabe en bedre arbejdsverden.

  Carmine Di Sibio

  EY Global Chairman og CEO

   

  EY i Danmark i 2022/23

  Læs mere

  Inkluderende vækst

  Vi mener, at en bedre arbejdsverden er et sted, hvor alle kan bidrage til og få del i de gavnlige effekter af bæredygtig økonomisk vækst.

  I den seneste generation har vi oplevet stadigt mere avanceret teknologi, øget globalisering og demografiske skift, der har bragt enorme fordele. Men det har samtidig efterladt mange med en følelse af, at de er sakket bagud.

  Vi mener, at økonomisk vækst og social inklusion altid skal betragtes samlet, og en generel øget velstand kan kun opnås sammen med mere lige muligheder og resultater. 

  Gennem vores services og rådgivning og vores tilgang til corporate responsibility har vi fokus på at støtte vækst i bred forstand, som gør alle i stand til at bidrage til og få gavn af økonomisk fremgang, både i dag og i morgen.

  EY hjælper bæredygtige startups godt i gang

  EY rådgiver grønne startups pro bono. For at hjælpe de nye virksomheder godt i gang – og samtidig styrke bæredygtigheden i erhvervslivet.

  Læs mere

  Sådan kan globale virksomheder fremme LGBT+ inklusion i hele verden

  Internationale virksomheder, der støtter op om LGBT+-rettigheder, kan stå over for udfordringer og vanskelige valg, når de opererer globalt. I omkring 70 lande er homoseksualitet ulovligt, og i 13 af dem kan det endda medføre dødsstraf. Kun en fjerdedel af verdens 193 lande har lovgivning, der beskytter mod diskriminering på grund af seksuel orientering.

  Læs mere

  ey-presse-saadan-kan-globale-virksomheder-fremme-lgbt-20190809.jpg

  At skabe tillid til kapitalmarkederne

  Vi skaber tillid til kapitalmarkederne ved at fremme gennemsigtighed, understøtte finansiel stabilitet og skabe inkluderende økonomisk vækst.

  Revision af højest kvalitet er et væsentligt element i sunde kapitalmarkeder. Men alle vores services hjælper organisationer med at forbedre deres resultater og fører til en sundere økonomi, hvilket gavner alle i samfundet. Vi tager vores rolle meget alvorligt og er i tæt dialog med vores mange interessenter. Gennem disse samtaler får vi en dybere forståelse af den afgørende rolle, erhvervslivet spiller i samfundet og i det politiske miljø. Vi anvender derefter denne viden i vores drøftelser med lovgivere, myndigheder og investorer om lovmæssige ændringer og bredere politiske emner.
   

  
      Mand som arbejder på bærbar computer

  Jobmuligheder

  #FutureOfWork er her nu. Med  mere end 400.000 medarbejdere i 150 lande er der grænseløse muligheder for at vokse, lykkes og trives i EY.

  Arbejd hos os

  Forrige

  Hjem

  Næste

  Hvad vi gør