EY Center for Board Matters

Vi støtter bestyrelsesmedlemmer i deres rolle ved at hjælpe dem med at løse komplekse bestyrelsesudfordringer.

Følg os på sociale medier
 

LinkedIn  Twitter

 

 

EY Center for Board Matters fungerer som et forum, hvor bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer og direktører kan diskutere centrale emner såsom selskabsledelse og udvalgsarbejde. Dette inkluderer områder som revisionsudvalg, regnskabsaflæggelse, revision, selskabsret, tax- og it-governance, cyber security og besvigelser. ​

Målgruppen er primært bestyrelses- og direktionsmedlemmer i virksomheder, hvor corporate governance-spørgsmål er relevante, især børsnoterede virksomheder, finansielle virksomheder samt større ikke-børsnoterede virksomheder, herunder fondsejede og private equity-ejede virksomheder.​

I Danmark er EY Center for Board Matters en del af EY's globale Center for Board Matters. Med udgangspunkt i det globale program, tilpasser vi emner, publikationer, og aktiviteter for at være mest muligt anvendelige for danske bestyrelses- og direktionsmedlemmer. Ambitionen er at levere førende relevant viden, praktiske værktøjer og analyser til bestyrelser, udvalg, direktioner og andre, der interesserer sig for god corporate governance.​

Hvert år afholder EY events og møder, der målretter sig bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Dette inkluderer blandt andet en nytårskur samt nogle mindre events såsom gå hjem-møder, roundtables mm., hvor vi sætter fokus på de temaer, der fremadrettet vil præge danske og internationale bestyrelser.​

Har du spørgsmål, eller er der noget vi kan hjælpe dig med, er du velkommen til at række ud til os.
Se vores engelske artikler her.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Board

2023 Board Priorities

The EY Center for Board Matters giver bestyrelser relevante overvejelser for 2023 og frem.

 

Americas | Asia-Pacific | EMEIA

Audit Committee Leadership Network 

EY støtter Tapestry Networks i at samle ledere af revisionsudvalg til rettidige, substantielle diskussioner om problemer, der påvirker udvalg, bestyrelser og ledelser i dag.

EMEIA Americas

Kontakt os