Seminarer og events

EY afholder løbende en række seminarer og gå hjem-møder. Seminarerne henvender sig til virksomheder, der ønsker at få ny eller opdateret viden. Indlægsholderne er vores egne medarbejdere, som besidder en kvalificeret faglig viden og i deres dagligdag arbejder med de nyeste værktøjer inden for deres fagområder.

Se oversigt over aktuelle webcasts.