photographic portrait of Jonas
EY rådgiver den offentlige sektor med afsæt i en bred vifte af services og kompetenceområder. Vi har en stærk dansk forankring og adgang til nordisk og global ekspertise, erfaringer og inspiration.

Jonas Groes

Partner og leder af EY’s services til den offentlige sektor i Danmark og Norden

Analytisk og strategisk stærk rådgiver med fokus på opgaver, udfordringer og muligheder i den offentlige sektor.

Jonas er Partner og ansvarlig for EY’s arbejde overfor den offentlige sektor på tværs af rådgivning og revision. Han har mange års erfaring fra ansættelser i den offentlige sektor, hvor han har arbejdet med bl.a. projektledelse, strategisk udvikling, interessevaretagelse og interessenthåndtering nationalt som internationalt.

I dag rådgiver og leder Jonas typisk store komplekse projekter med fokus på digitalisering, strategi, automatisering (RPA/IA), innovation, budgetanalyser m.v.

Han har erfaring med sparring med topledelse i og omkring den offentlige sektor og med økonomistyring og effektivisering i kommunale og statslige projekter.

Jonas er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet – og har efterfølgende suppleret med uddannelse i implementering af strategier (INSEAD), ledelse (Harvard Leadership Program) og projektledelse.

Building a better working world – sådan gør Jonas en forskel

"Jeg rådgiver den offentlige sektor, som oplever et pres mellem en voksende efterspørgsel på ydelser af høj kvalitet og et pres på de offentlige finanser med krav om besparelser og effektivisering. 

Det gør det nødvendigt at tænke innovativt og finde de bedste løsninger – det kan også være med inspiration og den nyeste viden fra den offentlige og private sektor i Norden, Europa eller globalt, men altid med et klart blik for den danske kontekst."

Kontakt Jonas