Analytics consulting services

I Consulting

Vi kan hjælpe dig med at anvende analyse i hele din organisation, så du kan udvide, beskytte og optimere din virksomhed ved hjælp af de nyeste avancerede teknologier. Den sande værdi ligger i at integrere analyser dybt i forretningsprocesserne der, hvor beslutningerne træffes – af mennesker.

Relaterede emner Consulting AI

Hvad EY kan gøre for dig

Virksomheder har ikke problemer med analyser, de har forretningsmæssige problemer, som analyser kan løse. EY hjælper kunder med at blive intelligente, informationsdrevne organisationer, hvor faktabaseret beslutningstagning er integreret i den daglige drift lige fra bestyrelseslokalet til frontlinjen, hvilket i sidste ende fører til bedre processer og resultater.

EY hjælper dig med at afmystificere analysesproget ved at demonstrere, hvordan indsigt kan føre til trygge, faktabaserede beslutninger. Vi hjælper dig med at opbygge strukturer og processer, der konverterer data til et strategisk aktiv ved at tilpasse dataindsamling og -analyse inden for kritiske områder i organisationen. Og vi hjælper dig med at identificere skjulte performance drivers i både traditionelle og utraditionelle datafunktioner, lige fra drift til kundeoplevelse, talent og HR, marketing m.m.

Vi anvender kunstig intelligens (AI), automation og predictive capabilities til at strømline processer og navigere fremadrettet. Vi giver dig overordnet indsigt og nye perspektiver, der giver dig mulighed for at handle, så du kan løse udfordringer, gribe muligheder og skabe innovativ vækst.

Vores services hjælper dig med at:

Skabe en finansfunktion, der agerer hurtigt og fleksibelt

Nye teknologier og nye spillere på markedet, skiftende kundebehov og -adfærd og eksponentielt voksende datamængder skaber et behov for ændringer. Alligevel kæmper mange finansfunktioner fortsat med besværlige processer, ikke-integrerede systemer og en heterogen struktur.

Analyser kan hjælpe dig med at:

 • Overvåge performance management
 • Reducere finansomkostningerne
 • Fremskynde finansielle systemer
 • Bringe medarbejderkompetencer på linje
 • Forudse finansielle risici

Håndtere dine risici for at sikre fremtidig succes

Selvom analyse har skabt betydelige fordele for både virksomheder og forbrugere, følger der også risici med. Behovet for at sikre følsomme data, at beskytte private oplysninger samt at styre datakvaliteten findes, uanset om datasættene er store eller små. De specifikke egenskaber ved big data skaber imidlertid nye typer risici, som kræver en omfattende strategi, der giver virksomheder mulighed for at nyttiggøre analyser, mens de undgår faldgruberne.

Analyser kan hjælpe dig med at:

 • Forbedre risiko og interne revisionsprocesser og gøre virksomheden i stand til at levere endnu bedre produkter og services
 • Aktivere risiko- og interne revisionsfunktioner for at opnå forretningsindsigt og fungere som strategisk rådgiver og samtidig reducere omkostningerne
 • Forenkle lovgivningsmæssige processer og forbedre kvaliteten
 • Registrere den næste trussel

Frigøre værdien af dine kunder

Teknologi har givet forbrugerne mulighed for at være smartere, bedre informerede og mere krævende end nogensinde. De er dygtige til at filtrere information og bevæger sig ubesværet mellem kanaler, og de forventer at f´å værdi og kvalitet for deres penge såvel som personlige tilbud, der matcher deres behov. Virksomheder i alle sektorer står over for hård konkurrence. Ved at analysere salgsdata på kundeniveau og integrere dem med konkurrentinformation og markedsbegivenheder, kan algoritmer til machine-learning afsløre skjult indsigt om kundernes adfærdsmønstre, der giver dig mulighed for at repositionere, omstrukturere og bedre fokusere din indsats med henblik på rentabilitet og vækst.

Analyser kan hjælpe dig med at:

 • Tiltrække og fastholde de rigtige kunder
 • Frigøre den fulde værdi af eksisterende kunder
 • Optimere dit kanalmix

Skabe værdi i menneskelige ressourcer

Brug af avancerede modellerings- og rapporteringsværktøjer hjælper dig med at træffe bedre, datadrevne beslutninger om ressourceallokering samt forudsige fremtidig efterspørgsel efter service. Analyser kan hjælpe dig med at optimere ressourceplanlægningen og bedre forstå dine medarbejdere, hvilket vil hjælpe dig med at styrke performance og samtidig reducere omkostningerne.

Analyser kan hjælpe dig med at:

 • Opnå medarbejderindsigt
 • Optimere ressourceallokering

Skabe en hurtig og fleksibel forsyningskæde

Traditionelle supply chain-modeller er under forandring og kræver, at du tilpasser dig de nye realiteter og kræver avancerede, forbundne værktøjer for at sikre optimal performance, muliggøre bedre driftsmæssig beslutningstagning, overvåge risici, forudsige forstyrrelser og understøtte hurtig genoprettelse som led i en samlet supply chain-strategi. Det kræver, at virksomhederne i højere grad implementerer avancerede værktøjer, der er baseret på analyse og visualisering, med henblik på at forbedre driftseffektiviteten i deres end-to-end-værdikæde og imødekomme kundernes efterspørgsel.

Analyser kan hjælpe dig med at:

 • Opnå driftsmæssig ekspertise
 • Optimere produktiviteten
 • Reducere omkostningerne

Outsourcing af analyser: analyse som en service

EY Client Technology Platform kombinerer markedsførende beskyttede teknologier med avancerede analysefunktioner og en dybdegående brancheviden.De tilgængelige løsninger på vores platform er kompatible med førende branchestandarder og opfylder strenge krav til sikkerhed og lovgivning. Dataene er sikkert hostet i skyen og er i overensstemmelse med databeskyttelsespolitikker. Vores platform giver skalerbar infrastruktur, som kan opfylde kundernes behov i traditionelle og utraditionelle datafunktioner, fra drift til kundeoplevelse, talent og HR, marketing m.m.

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.