IFRS

EY's IFRS-team fokuserer på de problemer, som virksomheder har med at fortolke og anvende internationale regnskabssstandarder.

Regnskabsstandarder er en vigtig del af det sprog, som selskaber og andre virksomheder anvender til at kommunikere om deres resultater i årsregnskabet. International Financial Reporting Standards anvendes i mere end 140 jurisdiktioner og fastlægges af International Accounting Standards Board.

EY's IFRS-team leverer pålidelig og rettidig indsigt om IFRS-standarderne. Indholdet er en blanding af indblik og tekniske oplysninger, der understøtter revisionsudvalg, CFO'er, controllere og økonomichefer ved at fremme konsekvent fortolkning og anvendelse af standarder.

Et team af tekniske specialister fra hele verden leverer dybdegående analyser om betydningen af IFRS-standarderne for jeres organisation. På den måde bidrager de til at tjene offentlighedens interesse ved at fremme tilliden til erhvervslivet og kapitalmarkederne.

International GAAP@ 2020

International regnskabsregulering i EU og danske årsrapporter

EY's praktiske hjælpeværktøj til anvendelse af bestemmelserne i IFRS-standarder og tilhørende fortolkninger.

 

For at få alle funktionaliteter til at virke optimalt, anbefaler vi, at du downloader publikationen, da den vises forskelligt afhængigt af, hvilken browser man bruger.

Download publikation

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder. 

Tilmeld

IFRS technical resources

IFRS technical resources har det tekniske indhold, de vejledninger og værktøj, som EY's rapporteringsspecialister benytter. 

Besøg vores Global IFRS-hub (EN) 

International GAAP@ 2020

International GAAP® 2023

Gratis adgang via EY Atlas Client Edition. Online-versionen gør det nemmere og hurtigere at få indsigt i IFRS-standarderne og de specifikke krav til regnskabsaflæggelsen.

 

Læs mere (EN)

Kontakt os

Vil du vide mere? Kontakt os.