Transaction Tax

I Strategy and Transactions

Alle transaktioner har skattemæssige konsekvenser, uanset om det drejer sig om køb, salg, refinansiering, omstrukturering eller børsintroduktion. Vores omfattende erfaring på tværs af grænser, stærke internationale netværk og brede kommercielle fokus kan hjælpe dig med at identificere de kritiske, strategiske skattehensyn og forklare dem i sammenhæng med din transaktion og fremtidige planer for virksomheden.

Hvad EY kan gøre for dig

Vi hjælper dig med at navigere effektivt gennem de mange skattespørgsmål, der opstår i løbet af transaktionen, så de indgår i dine overvejelser om værdiansættelse. Vores globale netværk af rådgivere kan hjælpe dig med:

 • Buy-side strategi og transaktioner

  • Tax due diligence
  • En optimal struktur tilpasset de kommercielle formål med transaktionen og investeringstesen
  • Opstilling af skattemodeller for skatteforpligtelser og aktiver efter transaktionen i forretningsmodeller
  • Efter transaktionen: fra vurdering af beredskab på dag 1 og håndtering af umiddelbare overvejelser til rådgivning om en række forskellige skattespørgsmål, der opstår efter transaktionen - herunder lovmæssige forhold, skattestrategi og compliance samt hvor effektiv driftsmodellen er
 • Sell-side strategi og transaktioner (rådgivning om frasalg)

  • Vurdere koncernens "exit-beredskab" og yde rådgivning om strukturering forud for transaktionen for at lette en exit
  • Hjælpe dig med at finde frem til og håndtere skattemæssige forhold tidligt i processen for at sætte dig i stand til at forberede dig og løse problemer på en måde, der mindsker risikoen for negativ påvirkning af værdien
  • Vurdere alternative transaktionsstrukturer med dig p¨å forhånd samt disses sandsynlige kompatibilitet med mulige købere
  • Hjælpe med at formulere både skatterisici og skatteaktiver over for mulige købere med fokus på indflydelsen på salgsprovenu efter skat
 • Transaktioner med omstrukturering

  Vi rådgiver om transaktioner med omstrukturering, der afbalancerer de vigtigste skattehensyn med dine generelle forretningsmæssige mål.

  • Identificering af områder, hvor skatten kan tilføre værdi, herunder hjælp til at maksimere brugen af skatteattributter og hensyntagen til tilgængelighed af skattefritagelser
  • Vurderingen af skattemæssige indvirkninger på potentielle forretningsbeslutninger, herunder frasalg, omstruktureringer af koncerner, omstrukturering af tredjeparters og koncernintern gæld, eller refinansiering af eksisterende forpligtelser 
  • Hjælper dig med at forstå hvordan skat er forbundet med omstilling af juridiske og driftsmæssige strukturer

 • Transaktioner på kapitalmarkeder

  Vi samarbejder med dine skatte-, økonomi-, finans- og juridiske afdelinger samt bestyrelsen for at forstå din globale kapital- og skattestruktur for at hjælpe med:

  • At implementere en effektiv kapitalstruktur.
  • At analysere og strukturere de skattemæssige aspekter ved nyfinansiering og refinansiering, som kan påvirke de samlede kapitalomkostninger.
  • Udvikle strukturering for at nedskrive gæld
  • Afgøre fradragsretten for renter under forudsætning af lokale regler om begrænsning heraf
  • Guide din forståelse for internationale skatteforhold (såsom valuta og valutakontrol og kildeskat for hjemtagelser)

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.