Corporate Responsibility

Vores globale formål Building a better working world er fundamentet og drivkraften i vores arbejde med bæredygtighed i EY. Få indsigt i vores ambitioner, mål og politikker.

Årsrapport 2022/2023

Download

Vi forpligter os og sætter ambitioner på langt sigt – vi vil bl.a. nå net-zero, øge diversitet og inklusion i organisationen og gøre en forskel ved at bringe vores kompetencer i spil på nye måder.

Vores arbejde med bæredygtighed er organiseret i fire søjler:

High-level ambition Become the most trusted professional services firm
FY25
Target and focus area (FY19 baseline)

Code of Conduct and independence training: 100%

Code of Conduct and independence confirmation: 100%

Supplier Code of Conduct coverage: 100%
Action

Require annual training and confirmation from all EY people

Continue to strengthen our focus on Danish supply chain in cooperation with EY Global Supply Chain Services
Results FY23

Code of Conduct training/confirmation: 99%/100%

Independence training/confirmation: 100%/100%

Completed first Human Rights due diligence 

Continue to monitor supplier ESG compliance

Som revisorer og rådgivere bidrager vi til at skabe tillid og stabilitet på kapitalmarkederne, til at styrke konkurrencekraft og skabe arbejdspladser, til at hjælpe virksomheder med at håndtere udfordringer som globalisering, digitalisering, tranformation og bæredygtighed. Vi tjener samfundets interesser ved at levere revisioner af høj kvalitet baseret på uafhængighed, integritet, objektivitet og professionel skepsis.

Vores arbejde er underlagt et højt niveau af kvalitets- og risikostyring for at forebygge og undgå potentielle konflikter og problemstillinger i kundeforhold relateret til EY’s uafhængighed, integritet og ansvar som revisor og rådgiver. EY’s globale Code of Conduct indeholder klare retningslinjer for vores forretningsmæssige handlinger og adfærd, og EY’s værdier er vigtige holdepunkter for vores målsætninger om at gøre det rigtige.

Vi stræber efter at overholde de højeste etiske standarder, herunder i forhold til at beskytte menneskerettigheder, miljøet og forhindre bestikkelse og korruption.

Vores anti-korruptionsindsats er forankret på tværs af EY, og både partnere og medarbejdere er forpligtet til at gennemføre regelmæssig træning. Vi hjælper kunder med at styrke compliance, og samarbejder med eksterne netværk og grupper i kampen mod korruption.

Globalt har EY tiltrådt FN’s Global Compact (UNGC), og vi forpligter os til at intergrere de ti principper og FN’s mål for bæredygtig udvikling (SDG) i EY’s strategi, kultur og organisation.

Vores forventninger og ambitioner på miljøområdet og til menneskerettigheder og sociale forhold omfatter også vores leverandører, som skal bekræfte, at de overholder standarderne i henhold til vores Supplier Code of Conduct.

I den årlige transparensrapport gennemgår vi vores interne kontrolsystemer, værdier, hvordan vi udfører vores revisioner, kvalitetsrutiner og sikrer uafhængighed. Download (EN)

 

16.5 “Nedbring korruption og bestikkelse betydeligt”

EY har forpligtet sig til at bekæmpe alle former for korruption og har implementeret en global politik mod bestikkelse og korruption. Vi integrerer anti-korruptionsforanstaltninger i hele EY, og alle medarbejdere er forpligtede til at gennemføre regelmæssig træning i dette emne. En klar forpligtelse til at bekæmpe korruption er også indbygget i de services, vi tilbyder kunder. Den indsigt og kvalitet, vi leverer hos EY, hjælper med at skabe tillid til kapitalmarkederne, og vi hjælper virksomheder med at administrere deres programmer til bekæmpelse af bestikkelse og korruption. For at øge bevidstheden om kampen mod korruption samarbejder vi også med eksterne netværk og grupper.

UN Sustainable Development Goals - Substantially reduce corruption and bribery
High-level ambition Protecting the planet to support the needs of current and future generations
FY25
Target and focus area (FY19 baseline)

Reach Net Zero in FY25 (SBTi)

Absolute GHG emissions: -40% vs. FY19

Keep annual air travel emissions at 50% of FY19 level toward FY25 Recyclability of waste: 80%
Action

Support implementation of EY Global's seven-point action plan to reach Net Zero in FY25 and continue implementation of ISO14001 EMS

Implement initiatives to reduce internal travel Improve waste sorting in offices
Results FY23 GHG emissions all scopes: -47% vs. FY19 Air travel emissions: -49% vs FY19 Share of recyclable waste: 64%

Det er EY’s mål at reducere vores absolutte emissioner markant og desuden fjerne eller udligne mere Co2, end vi udleder hvert år, og nå net-zero i 2025.

Vi vil reducere vores absolutte emissioner med 40 % på tværs af scopes 1, 2 og 3 i forhold til en FY19-baseline, i tråd med Science Based Targets-initiativet (SBTi).

For at nå vores reduktionsmål har EY globalt defineret syv actions, herunder reduktion af forretningsrejser; reduktion af elforbruget på vores kontorer og køb af 100 % vedvarende energi til det resterende behov; benytte naturbaserede løsninger og Co2-reducerende teknologier til at fjerne fra atmosfæren eller udligne mere co2, end vi udleder; sikre EY-teams værktøjer til at beregne, og derefter arbejde på at reducere, mængden af Co2, der udledes ved udførelsen af kundearbejde; kræve at vores største leverandører sætter Science Based Targets; investere i EY-løsninger, der hjælper vores kunder med at dekarbonisere deres virksomheder og levere nye løsninger på bæredygtighedsområdet.

 

7.3. "Fordobl energieffektiviteten”

Hos EY sigter vi efter at være mere energieffektive ved at reducere vores absolutte Co2-emissioner på tværs af scope 1, 2 og 3 med 40 % ved at reducere forretningsrejser, primært med fly, og bl.a. også reducere elforbrug og affald på vores kontorer.

UN Sustainable Development Goals - Decent work and economic growth

12.6. “Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt”

Hos EY arbejder vi for at accelerere vores kunders og leverandørers bæredygtighedsindsats. Derudover integrerer vi bæredygtighedsinformation i vores rapporteringscyklus, og vi arbejder konsekvent på at sikre en mere bæredygtig adfærd og praksis i vores organisation som en del af vores globale syv-punkts handlingsplan for at nå net zero i FY25. 

UN Sustainable Development Goals
High-level ambition Empower EY people to build their own exceptional EY experience
FY25
Target and focus area (FY19 baseline)
Gender balance: 40% women at leadership level Employee well-being and satisfaction measured by min. 90% perceive to have an “Exceptional EY experience” 
Action

Improve and increase efforts for better gender balance

Listening to our people to support employee well-being, engagement, retention and satisfaction
Results FY23

Gender balance, all employees: 41%/59% (w/m)
 (FY19: 42%/58%)

Leadership level: 33%/67% (w/m)
(FY19: 32%/68%)

82% of EY people agree that their experience at EY is exceptional

Hos EY er vores medarbejdere helt centrale, når det kommer til at realisere vores formål Building a better working world. Det er vores exceptionelle medarbejdere, der ser muligheder og løser udfordringer, som vores kunder står over for. Og grundlaget for, at EY’s medarbejdere kan yde deres bedste, er muligheden for at forme deres helt egen EY experience.

Vi stræber efter at give vores medarbejdere enestående oplevelser ved at:

 • Skabe teams med stor diversitet, hvor alle føler et tilhørsforhold
 • Fremme et inkluderende miljø med vores medarbejderes sundhed og velvære i centrum
 • Udvikle vores medarbejderes viden og kompetencer for fremtiden

I EY er vi dybt engagerede i at skabe et arbejdsmiljø, hvor forskelligheder ikke kun accepteres, men virkelig værdsættes. Med en mangfoldig arbejdsstyrke er vi bedre rustet til at udnytte værdien i forskellige meninger, perspektiver og kulturelle referencer, og når vi udnytter hinandens forskelligheder, skaber vi  bredere diskussioner, mere robuste beslutninger, bedre resultater og stærkere teams.

Vi prioriterer at skabe ligestilling og balance på alle niveauer i organisationen, og vi arbejder hele tiden for at sikre, at vores talentmasse bliver endnu mere mangfoldig og bedre afbalanceret.

 

5.5 "Kvinder skal sikres fuld deltagelse i ledelse og beslutningsprocesser”

Vi arbejder for at sikre ligestilling på alle niveauer i organisationen og fokuserer især på at styrke kønsbalancen på lederniveau i EY. Flere aktiviteter er allerede på plads, herunder globale og lokale mentorprogrammer, unconscious bias-træning og styrket indsats om forældreorlov, og vi implementerer flere tiltag. Vi arbejder for, at vores talentmasse bliver endnu mere mangfoldig og bedre afbalanceret.

UN Sustainable Development Goals - Decent work and economic growth

10.2 “Styrk social, økonomisk og politisk inklusion”

EY arbejder for at sikre mangfoldighed, lighed og rummelighed for alle vores medarbejdere. Vi bestræber os på at tilbyde alle medarbejdere lige muligheder i forhold til rekruttering og udvælgelse, udvikling og forfremmelse. Vores mål er, at alle medarbejdere skal føle sig værdsat, respekteret og retfærdigt behandlet med passende kompensation og gode fordele. Vores tiltag omfatter bl.a. træning i inclusiveness og unconscious bias, netværksprogrammer og meget mere. Vi sigter mod, at vores medarbejdere føler sig inkluderede og frie til at være sig selv. Vores respekt for menneskerettighederne strækker sig også ud over vores direkte operationer til vores forsyningskæder. Vi forsøger aktivt at overvåge vores leverandørers arbejde med menneskerettigheder.

UN Sustainable Development Goals
High-level ambition Building a better working world in the communities where we live and work
FY25
Target and focus area (FY19 baseline)

Deliver exceptional audit services

Contributing to EY Global’s target of 1 billion lives impacted through EY Ripples*
Action

Invest US$10b in audit quality, innovation, tech and people as a 3-year commitment by EY Global

Introduce initiatives to support local communities

Results FY23

EY Global invested US$3.6b*

Positively impacted 210k lives through 356 participants
*Initiatives driven by EY Global

Vores formål Building a better working world kommer bl.a. til udtryk gennem EY Ripples, vores globale corporate volunteering program, som mobiliserer EY’s medarbejdere over hele verden, udnytter vores unikke kompetencer og viden for at nå den langsigtede vision om positivt at påvirke 1 milliarder liv i 2030.

Gennem EY Ripples bringer vi vores erfaringer og kompetencer i spil, hvor de kan gøre den største forskel – vi anvender vores evner i en ny kontekst og udnytter bredden i vores viden på en anderledes måde end i vores daglige roller. I takt med at flere og flere medarbejdere anerkender og værdsætter den sociale værdi af de færdigheder, de bruger hver dag, så bliver dét at skabe langsigtet værdi for samfundet dybere indlejret i vores kultur. Vi tror på, at vi på denne måde kan være med til at løse nogle af verdens største udfordringer – som rammesat af FNs bæredygtighedsmål.

Sammen med kunder og andre organisationer bruger EY-medarbejdere deres kompetencer til at bringe positiv forandring på tværs af tre fokusområder:

 

4.4. "Øg antallet af mennesker, der kan forsørge sig selv”

Vi arbejder for at øge antallet af unge med relevante kompetencer til beskæftigelse og iværksætteri, især gennem vores EY Ripples-program. Her engagerer EY-medarbejdere sig frivilligt og bruger deres tid og kompetencer til bl.a. at vejlede studerende og udsatte unge, være mentorer, lave lektiehjælp og tilbyde feedback og coaching til studerende med passion for iværksætteri.

UN Sustainable Development Goals - Decent work and economic growth

8.2 ”Opnå højere økonomisk produktivitet gennem teknologi og innovation”

EY arbejder langsigtet for at styrke kvaliteten, øge effektiviteten og skabe nye muligheder for transformation for sektorer og virksomheder gennem vores klare fokus på investeringer i innovation, teknologi og AI-baserede løsninger. Vi sigter mod at investere 10 milliarder USD globalt fra 2021 til 2024 i revisionskvalitet, strategi, teknologi og mennesker. 

UN Sustainable Development Goals
498239253
 • Code of Conduct

  EY’s globale Code of Conduct indeholder klare retningslinjer for vores forretningsmæssige handlinger og adfærd, og EY’s værdier er vigtige holdepunkter for vores målsætninger om at gøre det rigtige.

  Vores Code of Conduct er organiseret i fem kategorier, der indeholder vejledende principper for alle i EY.

 • Supplier Code of Conduct

  Vores forventninger og ambitioner på miljøområdet og til menneskerettigheder og sociale forhold omfatter også vores leverandører, som skal bekræfte, at de overholder standarderne i henhold til vores Supplier Code of Conduct.

  Derudover monitorerer vi vores leverandører gennem EY Supplier Portal, hvor leverandører udfylder et selvevalueringsskema om deres sociale og miljømæssige politikker, praksis og certificeringer.

  EY’s Supplier Code of Conduct (pdf)

 • UN Global Compact

  Globalt har EY tiltrådt FN’s Global Compact, der består af 10 principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. I EY Danmark støtter vi fuldt ud initiativet og principperne. 

 • Miljøpolitik

  Hos EY bakker vi op om og arbejder for den globale overgang til en mere klimaresistent økonomi og arbejder for at minimere klima- og miljøpåvirkningen fra ​​vores virksomhed i overensstemmelse med EY's globale Carbon Ambition.

  Download vores politik (pdf - EN)

 • EY Global Human Rights Statement

  EY Global Executive har underskrevet denne erklæring, der demonstrerer EY’s forpligtelse til at opretholde og fremme menneskerettighederne.

  Læs mere (EN)

 • EY Global Diversity, Equity and Inclusiveness Statement

  EY’s Global Executive har underskrevet denne erklæring for at tydeliggøre vores ambition om at lede inkluderende og styrke vores fokus på at forbedre mangfoldighed, lighed og rummelighed.

  Læs mere (EN)

 • Discover the seven actions in EY's carbon ambition

  EY’s formål, Building a better working world, forpligter os til at gå længere, hurtigere. EY vil derfor nå net zero i 2025. Lær mere om vores globale målsætning.

  Læs mere (EN)

 • Human Rights Due Diligence

  For at sikre ansvarlighed i vores forretning styrker EY Danmark, i samarbejde med EY Finland, EY Norge og EY Sverige, et nordisk ledelsessystem for menneskerettigheder baseret på OECD’s due dilligence guidance for responsible business. Vi vurderer menneskerettighedsrisici i vores drift, herunder for leverandører. En opsummering af resultatet kan findes i vores årsrapport for FY23. Resultaterne af disse vurderinger vil guide os til, hvilke menneskerettigheder og hvilke leverandører vi bør undersøge nærmere som led i en fuld due diligence.