Sådan kan EY hjælpe

Vi vil gerne sikre, at vores kunder altid får den bedste rådgivning om årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven fastsætter bestemmelser for, hvordan virksomheder skal aflægge årsrapport.

Hos EY hjælper vi en lang række små, mellemstore og store danske virksomheder med udfordringer i forhold til årsregnskabslovens bestemmelser. Vi sikrer bl.a. overholdelse af regler på en række tekniske områder, herunder branchespecifikke regler, og har solid praktisk erfaring med at vurdere og kvalitetssikre regnskabsmanualer, koncernrapportering m.v.

Indsigt i årsregnskabsloven

At anvende årsregnskabsloven på faktiske transaktioner og begivenheder kan i en række situationer være en udfordring, når loven principielt kun er en rammelov. Indsigt i årsregnskabsloven fortæller om gældende lov, den seneste udvikling i praksis og om EY's erfaringer. Publikationen er endvidere suppleret med vores holdninger til mange af de områder, hvor anvendelse af lovens rammebestemmelser kræver yderligere vejledning eller fortolkning. Vi har taget mange af de forespørgsler, som vi har modtaget gennem årene, og anvendt dem til praktisk vejledning for at hjælpe dig med at anvende årsregnskabsloven i din virksomhed.

 • Tjekliste til årsrapporten 2023

  EY's tjekliste 2023 til kontrol af årsrapporten er klar til brug den 4. december 2023 for årsrapporter aflagt efter årsregnskabsloven.

  Tjeklisten til årsregnskabsloven er udarbejdet som en disclosure tjekliste, med fokus på at sikre, at alle nødvendige præsentations- og oplysningskrav i henhold til årsregnskabslovens regler overholdes.

  Tjeklisten er opdateret med de gældende lovændringer for regnskabsåret 2023. Tjeklisten er også udarbejdet på engelsk, så den fx også kan udfyldes af medarbejdere i et Shared Service Center i udlandet.

  Tjeklisten er webbaseret, dvs. at tjeklisten ikke kræver installation på din computer

  Brugeroprettelse

  Brugere, der ikke tidligere har benyttet "EY Tjeklisten", skal registrere sig som brugere i systemet. Dette gøres ved at trykke på "Ny bruger" under knappen "Log in".

  Brug af tjeklisten

  Tjeklisten udfyldes elektronisk. Ved brug af tjeklisten udfyldes først valg af sprog, virksomhedsoplysninger, dernæst tilpasses tjeklisten til de særlige forhold, der kan være relevante for virksomheden i regnskabsåret, ved udfyldelse af en række få, indledende filtreringsspørgsmål. Endelig udfyldes de egentlige tjeklistespørgsmål, der er opdelt efter årsrapportens bestanddele i den rækkefølge, som disse typisk fremgår af årsrapporten.

  For at undgå en fejlagtig tilpasning af tjeklisten, bør filtreringsspørgsmålene udfyldes omhyggeligt og af en person med indsigt i virksomheden og dennes forhold. Tilpasningen kan efterfølgende ændres.
  Filtreringsspørgsmålene er ikke tilrettelagt, så der sker fuldstændig filtrering til virksomhedens konkrete forhold, da det potentielt kan fjerne spørgsmål, som der er svaret "Ikke relevant" til. 

  Filtrering, udelukkende til særlige forhold for virksomheden i regnskabsåret, sikrer, at brugeren ikke uhensigtsmæssigt får filtreret relevante tjeklistespørgsmål fra, og giver samtidig brugeren oplysninger om præsentations- og oplysningskrav, der kan være relevante for den enkelte virksomhed, og som brugeren ikke i første omgang har identificeret.

  Et tjeklistespørgsmål besvaret med "Ja" indikerer, at bruger af tjeklisten har kontrolleret, at præsentations- og oplysningskravet er overholdt i den pågældende årsrapport.

  Besvares et spørgsmål med "Nej", indikerer dette, at der kan være fejl eller forglemmelser i årsrapporten, og konsekvensen heraf for årsrapporten skal nøje overvejes.

  Spørgsmål kan besvares med ”Ikke relevant”, hvis spørgsmålet ikke anses for relevant for den pågældende årsrapport, eksempelvis hvis spørgsmålet vedrører en bestemt regnskabspost, som virksomheden ikke har eller lignende.

  Er der spørgsmål tilhørende poster i årsrapporten, hvor kravet ikke anses for væsentligt og spørgsmålet fx besvares med ”Ikke-relevant”, bør brugeren af tjeklisten kommentere betragtningerne for denne besvarelse i kommentarfeltet tilknyttet spørgsmålet. Dette kan tillige være relevant ved ”Ja” svar, hvor det får reviewer af tjeklisten ikke er entydigt, hvordan kravet er overholdt. Med andre ord er det vigtigt at anvende tjeklisten korrekt og knytte relevante kommentarer til enkelte spørgsmål, der sikrer, at tjeklisten kan foreligge som tilstrækkelig dokumentation.

  Udfyldelse af tjeklisten sker elektronisk, og tjeklisteapplikationen viser bl.a., hvor langt man er nået med udfyldelsen af tjeklisten, og der er også mulighed for at videresende tjeklisten til review, dvs. tjeklisten kan udfyldes af en medarbejder, der efterfølgende videresender den til review hos en anden medarbejder eller til revisor, der gennemgår og godkender.

  Resultatet kan printes som dokumentation for udfyldelse af tjekliste og kontrol af virksomhedens årsrapport.

  Når en tjekliste er oprettet, kan der udskrives en samlet rapport over tjeklisten, indeholdende svarene på filtreringsspørgsmål og tjeklistespørgsmål samt eventuelle kommentarer.

  Tjeklisten ajourføres årligt og er gratis.

  Support: Hvis du oplever tekniske udfordringer i forbindelse med adgang til eller udfyldelse af tjeklisten, kan du kontakte vores support

  Benyt tjeklisteapplikationen

  Brugermanual dansk (pdf)

  Brugermanual engelsk (pdf)

   

 • Årsrapportmodeller

EY – din rådgiver om årsregnskabsloven

Hos EY sætter vi en ære i at være på forkant og deltager ofte i arbejdet omkring tilblivelsen af nye love, kommentering af udkast til lovforslag samt implementering af ændringer i årsregnskabsloven. Vi følger derfor den nationale udvikling på regnskabsområdet meget tæt, bl.a. ved at deltage i en række faglige fora, herunder FSR – Danske Revisorers Regnskabsudvalg, Dansk Regnskabsforum og Erhvervsstyrelsens Regnskabsråd.

Vores specialister har stor faglig indsigt via deltagelse i danske og nordiske arbejdsgrupper og praktisk erfaring via rådgivning af vores kunder. Det sikrer, at de opgaver og udfordringer, som en regnskabsaflægger står over for, løses effektivt og med et højt forretningsmæssigt og fagligt niveau.

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os