Hænder indrammer skov

Årsrapport 2022/2023

CEO letter FY23

I EY Danmarks årsrapport for regnskabsåret 2022/23 (FY23) præsenterer vi højdepunkter og resultater om den værdi, vi skaber – for vores medarbejdere, vores kunder og samfundet omkring os.

Vi afsluttede året med en omsætning på 2.938 millioner kroner sammenlignet med 2.699 millioner kroner i 2021/22, hvilket svarer til en vækst på 9 %.

På tværs af vores service lines har vi skabt værdi for vores kunder ved at hjælpe dem til ansvarlig vækst. Vi gør brug af teknologi og digital transformation for at fremskynde nye og bedre måder at arbejde. Samtidig er bæredygtighed en fælles forpligtelse. I FY23 har EY investeret massivt i løsninger og medarbejdere for at hjælpe virksomheder med at udvikle og implementere mere bæredygtige metoder.

Verden har det seneste år været præget af geopolitisk ustabilitet, stigende inflation og krig i Europa. Det var også et år, hvor effekterne af klimaforandringerne blev tydeligere.

Vi fortsætter arbejdet mod vores globale ambition om at nå ’net-zero’ i FY25. I FY23 reducerede EY Danmark udledningerne med 47 % sammenlignet med basisåret FY19.

Vores flere end 2000 medarbejderes trivsel, udvikling og tilfredshed er vigtig for os. De er nøglen til vores succes, og vi vægter deres mening om, hvordan vi som arbejdsplads klarer os. I år mener 82 %, at deres oplevelser med EY er exceptionelle. Vi er stolte af dette resultat, men vi vil gøre det endnu bedre.

Det er afgørende for EY, at vi er inkluderende og mangfoldige. Vi er endnu ikke, hvor vi gerne vil være, men vi arbejder løbende på at forbedre vores tiltrækning og ikke mindst fastholdelse af talent.

FY23 var det første hele år uden restriktioner pga. pandemien. Vores hybride arbejdsmodel er etableret, og vi tilbyder herigennem en høj grad af fleksibilitet, hvilket vores undersøgelser viser bliver værdsat.

Vi er også stolte over, at antallet af medarbejdere, der deltog i vores corporate volunteering-program EY Ripples, er tredoblet, så vi kan gøre en endnu større forskel.

Vi ser frem til at fortsætte med at bygge på de gode resultater, vi har opnået de seneste år i EY Danmark.

Vi vil sige en stor tak til alle EY's medarbejdere og partnere for deres enorme indsats og bidrag i FY23 og til alle vores kunder for at have tillid til EY som deres revisor eller rådgiver.

Redigeret af Jan C. Olsen

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY Danmark og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversiteten.

Redigeret af Jan M. Huusmann

Leder af Tax & Law, Partner, EY Danmark

Passion for forretningsudvikling, skat og digital transformation. Far til to.

Samlet vækst i EY Danmark på

9 %

i regnskabsåret 2022/23

EY Danmark har

2084

medarbejdere i FY23

Vores medarbejderundersøgelse viser, at

82 %

er enige i, at de har en "Exceptional EY Experience"

EY Danmark har reduceret Co2-udledningen med

47 %

i forhold til FY19

EY Danmark har opnået EcoVadis Sølv-evaluering i 2023

EcoVadis er et uafhængigt vurderingssystem, der på global basis evaluerer, vurderer og rangerer virksomheders bæredygtighedsarbejde. Evalueringen af EY’s bæredygtighedsindsats viser, at vi ligger i top 13 % af EcoVadis’ analyserede virksomheder.

Læs mere

Miljøledelsessystem ISO 14001-certificeret

EY Danmark har etableret et miljøledelsessystem, der er med til at sikre, at vi leverer på bæredygtighedsdagsordenen. Vores miljøledelsessystem er certificeret i henhold til ISO 14001:2005-standarden.

Læs mere

Sustainability Awards

I 2023 afholdt EY og Dansk Erhverv for tredje gang Sustainability Awards for at sætte fokus på bæredygtighed i danske virksomheder og fremhæve dem, der arbejder strategisk og innovativt med bæredygtighed til inspiration for andre.

Læs mere

Reduktion i emissioner

På linje med EY globalt er det EY Danmarks ambition at reducere vores absolutte emissioner med 40 % på tværs af scope 1, 2 og udvalgte scope 3-kategorier fra FY19 til FY25 – i overensstemmelse med Parisaftalens 1,5oc mål og godkendt af Science Based Target initiative. I FY23 reducerede vi udledningen med 47 %, et emissionsniveau, der holder os på sporet af vores SBT. 

Læs mere om vores arbejde for klima og miljø i årsrapporten (pdf)

1352009081

Corporate volunteering med EY Ripples

Antallet af medarbejdere, der engagerer sig i EY’s corporate volunteering program EY Ripples er mere end tredoblet siden FY22. Her får medarbejdere i EY muligheden for at give deres tid og kompetencer i en frivillig kontekst til NGO’er, udsatte grupper, studerende eller impact startups. 

EY hjælper bæredygtige startups godt i gang

EY rådgiver startups i Danish Tech Challenge

Særbehandling kan være diskriminerende – rollemodeller er vejen frem

Vis materialer