Sustainability Awards

Dansk Erhverv og EY sætter igen i år fokus på bæredygtighed i danske virksomheder med Sustainability Awards, 13. september 2022.

Bliv opdateret om Sustainability Awards

Hold mig opdateret

Bæredygtighed står ikke blot lysende klart på agendaen hos stadig flere danske virksomheder. Indsatsen for at skabe en reel forskel gennem virksomhedens virke og arbejde strategisk med området har aldrig været tydeligere. Og den potentielle værdiskabelse for klima, miljø og samfund er enorm.

Med Sustainability Awards arbejder Dansk Erhverv og EY sammen for at hylde de virksomheder, der arbejder strategisk og innovativt med bæredygtighed. Samtidig ønsker vi at samle danske erhvervsledere, der har indflydelse på fremtidens bæredygtighed og bidrager til at nå FN’s verdensmål og de globale klimamål.

Formålet med Sustainability Awards er at sætte fokus på virksomheder, som arbejder forretningsstrategisk med bæredygtighed. Dette kan både være i relation til at tage en innovativ tilgang til at løse nogle af de bæredygtighedsudfordringer, som vi ser i samfundet i dag, og i forhold til at have bæredygtighed integreret som en del af virksomhedens kerneforretning.
Brian Mikkelsen
Direktør i Dansk Erhverv

Sustainability Awards omfatter tre priser, som er målrettet danske virksomheders arbejde for at skabe værdi i samfundet og etablere god og forbilledlig praksis på området. Priserne bliver uddelt tirsdag den 13. september 2022 i Børssalen, København.

I vores arbejde for at finde den rigtige vinder gennemfører vi uddybende interview med de stærkeste ansøgere. Det er på baggrund af disse interviews samt virksomhedernes arbejde inden for bæredygtighed og ansvarlighed, at den uafhængige jury træffer beslutning om, hvem der kåres som vindere af priserne Climate Strategy Award og Sustainability Innovation Award. Særprisen for Long Term Value Creation uddeles af Dansk Erhverv og EY, og der kan ikke søges om denne pris.

Klima og bæredygtighed står højt på virksomheders agenda og er afgørende for virksomheders langsigtede værdiskabelse. Med Sustainability Awards ønsker vi at fremhæve virksomheder, der arbejder strategisk og innovativt med bæredygtighed. Samtidig er formålet at dele inspiration om de virkningsfulde tiltag, der gør en reel forskel for virksomheder og samfundet.
Jan C. Olsen
CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Kriterierne for Sustainability Awards

Sustainability Awards er for danske virksomheder, som opfylder kriterierne for én eller flere af priserne, som uddeles. Det er desuden et krav, at virksomheden har aflagt regnskab for min. tre år samt min. rapporteret på Samfundsansvar én gang – som integreret rapport, selvstændig bæredygtigheds- eller CSR-rapport etc.

Om priserne

 • Climate Strategy Award

  Climate Strategy Award gives til en virksomhed, som udmærker sig i arbejdet med klimaforandringer.

  Her er fokus på virksomheder, som udmærker sig i arbejdet med klimaforandringer.

  Klimaprisen går til en virksomhed, som i sit strategiske afsæt har særligt ambitiøse mål og handlinger for reduktion af virksomhedens drivhusgasudledninger, eller som bidrager særligt til reduktion af samfundets drivhusgasemissioner igennem virksomhedens forretningsmodel. Virksomheden arbejder seriøst med området og kan vise solide data, der understøtter ambitionerne og viser klar impact.

 • Sustainability Innovation Award

  Sustainability Innovation Award gives til en virksomhed, som arbejder særligt innovativt med bæredygtighed.

  Her er fokus på virksomheder, der arbejder med bæredygtighed som katalysator for innovation.

  Innovationsprisen gives til en virksomhed, der formår at løse strategiske udfordringer på sustainability-området med en innovativ og nytænkende tilgang, som er med til at transformere, skabe forandring eller sætte nye standarder på et eller flere felter på den brede ESG-dagsorden.
  Det kan være i forhold til at udvikle nye produkter, løsninger og services, der har en mindre miljø- og klimabelastning, arbejde i partnerskaber med leverandører for at fremme bæredygtighed i værdikæden eller at arbejde med diversitet og inklusion gennem nye, innovative tilgange m.m.


 • Særpris for Long Term Value Creation

  Særpris for Long Term Value Creation gives til en virksomhed, som udmærker sig over tid eller i særlig grad inden for bæredygtighed. 

  Der kan ikke søges om denne pris.

Juryen

Mød den uafhænge jury for Sustainability Awards.

Læs mere

 

Se highlights fra Sustainability Awards 2021

Bæredygtighed

I EY hjælper vi erhvervslivet med den bæredygtige omstilling og gør bæredygtighed til god forretning.

Læs mere

 

Sustainability Innovation Award 2021

De tre finalister til Sustainability Innovation Award har arbejdet særligt innovativt med bæredygtighed, i form af udvikling af nye bæredygtige produkter og services.

Se vinder- og finalistvideoer

Climate Strategy Award 2021

De tre finalister til Climate Strategy Award har alle til fælles, at de er ambitiøse i forhold til deres mål på klimaområdet og handlinger for aktivt at reducere deres klimapåvirkning. 

Se vinder- og finalistvideoer