Sustainability Awards

Vi hylder for tredje år i træk de største danske rollemodeller indenfor bæredygtighed. I år uddeler vi de fire priser Climate Strategy Award, Sustainability Innovation Award, Green Transition Award og Særprisen for Long Term Value Creation.

Ansøgningen er lukket

Tak for de mange spændende ansøgninger vi har modtaget, og som nu gennemgås.  

Tilmeld dig nyheder fra EY

Bæredygtighed står ikke blot lysende klart på agendaen hos stadig flere danske virksomheder. Indsatsen for at skabe en reel forskel gennem virksomhedens virke og arbejde strategisk med området har aldrig været tydeligere. Og den potentielle værdiskabelse for klima, miljø og samfund er enorm.

Med Sustainability Awards arbejder Dansk Erhverv og EY sammen for at hylde de virksomheder, der arbejder strategisk og innovativt med bæredygtighed. Samtidig ønsker vi at samle danske erhvervsledere, der har indflydelse på fremtidens bæredygtighed og bidrager til at nå FN’s verdensmål og de globale klimamål.

Formålet med Sustainability Awards er at sætte fokus på virksomheder, som arbejder forretningsstrategisk med bæredygtighed. Dette kan både være i relation til at tage en innovativ tilgang til at løse nogle af de bæredygtighedsudfordringer, som vi ser i samfundet i dag, og i forhold til at have bæredygtighed integreret som en del af virksomhedens kerneforretning.
Brian Mikkelsen
Direktør i Dansk Erhverv

Sustainability Awards omfatter fire priser, som er målrettet danske virksomheders arbejde for at skabe værdi i samfundet og etablere god og forbilledlig praksis på området. Vi glæder os til, for tredje år i træk, at hylde dansk erhvervslivs største rollemodeller inden for bæredygtighed torsdag den 14. september 2023 i Børssalen, København.

I vores arbejde for at finde den rigtige vinder gennemfører vi uddybende interview med de stærkeste ansøgere. Det er på baggrund af disse interviews samt virksomhedernes arbejde inden for bæredygtighed og ansvarlighed, at den uafhængige jury træffer beslutning om, hvem der kåres som vindere af priserne Climate Impact Award, Green Transition Award og Sustainability Innovation Award. Særprisen for Long Term Value Creation uddeles af Dansk Erhverv og EY, og der kan ikke søges om denne pris.

Klima og bæredygtighed står højt på virksomheders agenda og er afgørende for virksomheders langsigtede værdiskabelse. Med Sustainability Awards ønsker vi at fremhæve virksomheder, der arbejder strategisk og innovativt med bæredygtighed. Samtidig er formålet at dele inspiration om de virkningsfulde tiltag, der gør en reel forskel for virksomheder og samfundet.
Jan C. Olsen
CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Kriterierne for Sustainability Awards

Sustainability Awards er for danske virksomheder, som opfylder kriterierne for én eller flere af priserne, som uddeles. Det er desuden et krav, at virksomheden har aflagt regnskab for min. tre år samt min. rapporteret på Samfundsansvar én gang – som integreret rapport, selvstændig bæredygtigheds- eller CSR-rapport etc.

Om priserne

 • Climate Impact Award

  Climate Impact Award gives til en virksomhed, som udmærker sig ved en stærk og strategisk forankret tilgang til miljø- og klimaindsatsen, der omfatter virksomhedens fulde værdikæde.

  Fokus er her på virksomheder, som allerede gør det godt, men vil endnu mere, og som introducerer nye initiativer, der kan inspirere bredt på klimaområdet og sætte nye standarder. Virksomheden kan dokumentere effekten af sine iværksatte klimatiltag på tværs af scope 1, 2 og 3.

  Det kan være en virksomhed, der i sit strategiske afsæt har sat ambitiøse mål og vist tydelig handling, der reducerer virksomhedens samlede drivhusgasudledninger, eller en virksomhed, som igennem sin forretningsmodel bidrager særligt til reduktion af samfundets drivhusgasemissioner. 

   

 • Green Transition Award

  Green Transition Award gives til en virksomhed, som bidrager signifikant til den grønne omstilling ved selv at omstille og omlægge sin forretning til mere bæredygtige løsninger, der viser markante resultater.

  Fokus er her på virksomheder, der har en væsentlig klima- og miljøpåvirkning gennem deres forretningsmodel, men som har valgt at investere i en bæredygtig transformation af forretningen. Med den strategiske transformation tager virksomheden et tydeligt ansvar for sit klima- og miljømæssige aftryk og bidrager betydeligt til den grønne omstilling. Det kan være gennem omfattende omlægning af produktion eller processer, overgang til øget cirkularitet, energioptimering m.m.   

  I sin transformation har virksomheden allerede gennemført konkrete handlinger for at nedbringe sin samlede påvirkning og kan dokumentere, at indsatsen flytter virksomheden i en markant mere klima- og miljøvenlig retning.
   

 • Sustainability Innovation Award

  Sustainability Innovation Award gives til en virksomhed, der arbejder med bæredygtighed som drivkraft for innovation. 

  Fokus er her på virksomheder, der med et innovativt og nytænkende tiltag har skabt tydelig og positiv forandring med en dokumenteret effekt samt sat nye standarder på et eller flere områder af den brede ESG-dagsorden.  

  Prisen gives for et konkret tiltag af innovativ karakter. 

  Det kan være et nyt produkt, en ny teknologi, et konkret projekt eller et partnerskab, der allerede har skabt mærkbare resultater, og som virksomheden har klare ambitioner for. 

  Det konkrete tiltag kan eksempelvis være målrettet arbejdet for at styrke diversitet og inklusion, fremme biodiversitet, cirkularitet eller reducere klimabelastningen.
   

 • Særpris for Long Term Value Creation

  Særpris for Long Term Value Creation gives til en virksomhed, som udmærker sig over tid eller i særlig grad inden for bæredygtighed. 

  Der kan ikke søges om denne pris.

FAQ

 • Ansøgningsproces

  • Hvordan udfyldes en ansøgning?

   Registrer din virksomhed med kontaktoplysninger i formularen og skriv en kort tekst (max 2000 tegn) om, hvad der kvalificerer din virksomhed til prisen – herunder hvordan I adskiller jer fra andre virksomheder i branchen. I bedes vedlægge link til jeres seneste bæredygtighedsrapport og kan desuden vedhæfte ét supplerende dokument, hvis I ønsker det. Ansøgningen kan udfyldes på dansk eller engelsk. 

  • Hvor lang tid tager det at udfylde ansøgningen?

   Vi har forsøgt at gøre ansøgningsformularen så kort som muligt, men samtidig beskrivende nok til, at vi kan danne os et indtryk af jeres indsats. Vi regner med, at de fleste virksomheder kan udfylde ansøgningen indenfor 30 minutter. 

  • Hvad kræver det at være med i Sustainability Awards?

   Først skal du indstille din virksomhed ved at udfylde den korte ansøgning. De stærkeste virksomheder i hver kategori inviteres derefter til et interview, som varer ca. 1 time. Interviewet er i udgangspunkt fysisk og finder sted på jeres adresse. I vil modtage spørgsmålene på forhånd. I vil også blive bedt om at stille jer til rådighed for optagelse af en kort film, der beskriver de vigtigste budskaber om jeres indsats og aktiviteter. Optagelsen tager typisk 0,5 – 1 time. Interview og video ligger til grund for juryens evaluering. Vinderen afsløres ved Sustainability Awards den 14. september i Børssalen.

  • Hvilke spørgsmål skal vi svare på i ansøgningen?

   Helt konkret er spørgsmålene:

   Climate Impact Award:

   1. Beskriv kort, hvad der kvalificerer din virksomhed til prisen – herunder hvordan din virksomhed adskiller sig fra andre virksomheder i jeres sektor i arbejdet med klima. (max 2000 karakterer)
   2. Du er velkommen til at uploade et dokument, der understøtter jeres ansøgning. (Kun ét dokument kan vedhæftes)
   3. Venligst tilføj URL for jeres rapportering på samfundsansvar (enten som integreret rapport, selvstændig bæredygtigheds- eller CSR-rapport).

   Green Transition Award:

   1. Beskriv kort, hvad der kvalificerer din virksomhed til prisen – herunder hvordan din virksomhed adskiller sig fra andre virksomheder i jeres sektor i arbejdet med klima. (max 2000 karakterer)
   2. Du er velkommen til at uploade et dokument, der understøtter jeres ansøgning. (Kun ét dokument kan vedhæftes)
   3. Venligst tilføj URL for jeres rapportering på samfundsansvar (enten som integreret rapport, selvstændig bæredygtigheds- eller CSR-rapport).

   Sustainability Innovation Award:

   1. Beskriv kort, hvad der kvalificerer din virksomhed til prisen – herunder det innovative element i din virksomheds arbejde med Sustainability relateret til det konkrete tiltag (max 2000 karakterer)
   2. Du er velkommen til at uploade et dokument, der understøtter jeres ansøgning. (Kun ét dokument kan vedhæftes)
   3. Venligst tilføj URL for jeres rapportering på samfundsansvar (enten som integreret rapport, selvstændig bæredygtigheds- eller CSR-rapport).
  • Hvorfor skal jeg give consent, inden jeg overhovedet går i gang med ansøgningen?

   Af hensyn til GDPR skal vi bede om tilsagn til at kunne behandle ansøgningen. Herudover vil vi promovere de virksomheder, der bliver nomineret i vores eksterne markedsføring. Her bruges samme consent.

  • Koster det noget at deltage?

   Nej, det koster ikke noget at deltage. 

 • Udvælgelsesproces

 • Markedsføring

 • Konferencen

Juryen

Mød den uafhænge jury for Sustainability Awards.

Læs mere

 

Bæredygtighed

I EY hjælper vi erhvervslivet med den bæredygtige omstilling og gør bæredygtighed til god forretning.

Læs mere

 

Sustainability Awards 2022

Se highlights og læs om vinderne

Sustainability Awards 2021

Se highlights og læs om vinderne