14 sep. 2023
En fyldt sal ved Sustainability Awards 2023

En aften med bæredygtighedens mange facetter

Af Jakob Wandel

Nordic Head of PR

Spinder den røde tråd, der binder de strategiske PR-aktiviteter sammen i forlængelse af EY's forretningsmæssige mål. Far til to piger.

14 sep. 2023
Relaterede emner Bæredygtighed

Grundfos, Maersk, Velux og Salling Group blev årets vindere af Sustainability Awards 2023, der også bød på bl.a. grøn inspiration og diversitetsdebat.

Børssalen i København var fyldt til sidste stolerække, da Dansk Erhverv og EY for tredje gang afholdt Sustainability Awards.

Det blev en aften i alle tænkelige grønne nuancer og med perspektiver og vinkler fra den brede ESG-agenda. Bæredygtighed er nemlig mere end bare klima og CO2, der dog stadig er et vigtigt emne og topprioritet hos danske virksomheder og eksperter.

Eventet blev skudt i gang med perspektiver fra Sustainability Awards’ uafhængige jury ved jurymedlemmerne Lars Rasmussen, bestyrelsesformand for Coloplast og Lundbeck, og Linda Nielsen, professor i Global Governance på Københavns Universitet.

”Det er tankevækkende, at der blandt de nominerede er flere virksomheder i svære områder. Feltet er blevet bredere, og jeg er glad for at se, at der er kommet flere ansøgninger med fokus på S’et i ESG,” sagde Linda Nielsen blandt andet og fremhævede også juryens spændende diskussioner undervejs i juryarbejdet.

CSRD blev også berørt af Linda Nielsen og Lars Rasmussen, der kaldte det ’et rart monster, der kan tæmmes’ forstået på den måde, at hvis virksomhederne tager et skridt ad gangen, skal de nok komme i mål med de nye krav og direktiver.  

Danmark er et lille land med store løsninger
Tomas Anker Christensen
Danmarks Klimaambassadør

Transformation er nødvendig

”Danmark er et lille land med store løsninger,” sagde Danmarks Klimaambassadør, Tomas Anker Christensen, blandt andet i sit oplæg, hvor han også pointerede, hvordan vi skal huske at inspirere resten af verden for at brede vores knowhow og løsninger ud over Danmarks grænser.  

Jakob Haldor Topsøe holdt oplæg om ’Innovativ grøn omstilling’. Her kom han ind på, hvordan en transformation er nødvendig for at imødegå de enorme klimaudfordringer, hvilket blandt andet har medført, at Topsoe satser på elektrolyseteknologi. En del af dette er grøn brint, der kan bruges i mange industrier, der står for en stor del af verdens udledninger.

”Det er i power-to-X, vores fremtid ligger. Vi har teknologien, så vi har ansvaret,” sagde han.

Han kom også ind på, hvordan samarbejde – og at beslutningstagere tør tage modige beslutninger – er nødvendigt for at komme i mål med den grønne omstilling. 

Digitalisering og den grønne omstilling går hånd i hånd
Nana Bule
Formand for Digitaliseringsrådet og NEKST Sol & vind på land

”Vi skal i gang nu”

Tech og grønne investeringer var emnet, da Nana Bule, formand for Digitaliseringsrådet og NEKST Sol & vind på land, trådte på scenen.

Nana Bule fortalte, at hun blev ærgerlig over at tænke på fremtiden, som at det er dér, der sker forandring. For fremtiden er her nu, og teknologierne findes allerede.

”Digitalisering og den grønne omstilling går hånd i hånd,” sagde hun undervejs i sit oplæg og pointerede, at vi er afhængige af infrastrukturen, og at vi skal se at komme i gang nu.

270 trillion dollars mangler der i investering i de digitale løsninger for at komme i mål, og her er der brug for policy og regulering, så der bliver skabt incitamenter og klare rammer til disse investeringer, lød det også fra Nana Bule:

”Vi skal sørge for, at der et økonomisk incitament for at bevæge sig i en grønnere retning – ellers får vi ikke skaleret løsningerne,” sagde hun.

Vi skal dybere med diversiteten

Aftenen bød også på en paneldebat: Diversitet og inklusion – hvad virker? Her deltog Bente Overgaard, direktør i Bestyrelsesforeningen, Christina Lundsgaard Ottsen, Ph.d., psykolog og forfatter til Biasbevidst Ledelse, Inger Askehave, prorektor ved Copenhagen Business School og Jan C. Olsen, CEO for EY i Danmark.

”Vi har et kæmpe ansvar på uddannelsesområdet. Her er en udfordring, og det er noget af det, vi arbejder med i forhold til at gøre nogle uddannelser attraktive for begge køn,” sagde Inger Askehave og fortalte videre, at de på CBS kigger på bl.a. underviserne som rollemodeller.

Hvad gør man i organisationerne for at fremme inklusion? Det kom Christina Lundgaard Ottesen ind på.

”Det er ikke nok at kigge på samfundsansvaret. Vi skal dybere, den enkelte leder skal kunne mærke værdien i diversitet,” sagde hun og fortsatte:

”Det er nemmere at rykke et team, hvis de føler sig set. Det er fint med gode strategier, men det bliver spist af kulturen til morgenmad. Vi skal derhen, hvor det bliver let at gøre det rigtige for den enkelte.”

Men hvordan motiverer vi så til mere diversitet?

”Det handler om ledelse, men det handler også om os selv. Pladserne opad bliver født med din baggrund eller faglige ballast og kompetencer,” sagde Bente Overgaard.

Og hvor er vi så om 10 år ift. inklusion?

”Om 10 år taler vi ikke om det mere. For der er det en selvfølgelighed,” sagde Jan C. Olsen.

Vinderne af Sustainability Awards 2023

Mellem de inspirerende oplæg og glødende debatter blev der udråbt fire vindere af årets priser, Climate Impact Award, Green Transition Award, Innovation Award og Særprisen for Long Term Value Creation.

I Climate Impact Award, der er målrettet virksomheder, som i deres strategiske afsæt har særligt ambitiøse mål og handlinger i arbejdet med klimaforandringer, var Grundfos, Salling Group og Nykredit finalister. Vinderen blev Grundfos på baggrund af bl.a. deres solide resultater og en komplet plan for net zero. Juryen fremhævede også Grundfos’ partnerskaber om at finde løsninger på fx mere klimavenlig produktion. 

I kategorien Green Transition Award, hvor virksomhederne tager ansvar for deres væsentlig klima- og miljøpåvirkning, var finalisterne Maersk, Arla og Royal Greenland. Her blev vinderen Maersk på grund af deres mål om net zero i 2040, at de går forrest og er rollemodeller i en branche, der står for en del af de globale udledninger. Som en særlig finurlig detalje modtog de prisen samme dag, som verdens første metanoldrevne fartøj sluttede sig til Maersks flåde.

Innovation Award handler om virksomheder, der formår at løse strategiske udfordringer på sustainability-området med en innovativ og nytænkende tilgang, som er med til at transformere, skabe forandring eller sætte nye standarder på et eller flere felter på den brede ESG-dagsorden. Her var finalisterne VELUX, Nemlig.com og DLF Seeds, og vinderen blev VELUX på baggrund af projektet Living Places, hvor juryen lagde vægt på VELUX’ mod til at skubbe til en dagsorden og til en opfattelse af, hvordan et hjem ser ud.

Mens vinderne af Climate Impact Award, Innovation Award og Green Transition Award bliver fundet af en uafhængig jury, bliver Særprisen for Long Term Value Creation uddelt af Dansk Erhverv og EY.

Salling Group blev udpeget som vinder af særprisen på baggrund af bl.a. ambitionen om at være klimaneutral i 2050 samt deres rækkevidde som dagligvarekoncern. 

Sammendrag

EY og Dansk Erhverv var endnu engang værter for Sustainability Awards i Børssalen i København, hvor fire vindere blev kåret. Vinderen af Climate Impact Award blev Grundfos. Vinderen af Innovation Award blev VELUX. Maersk vandt Green Transition Award. Og Salling modtog Særprisen for Long Term Value Creation.

Om denne artikel

Af Jakob Wandel

Nordic Head of PR

Spinder den røde tråd, der binder de strategiske PR-aktiviteter sammen i forlængelse af EY's forretningsmæssige mål. Far til to piger.

Related topics Bæredygtighed