Selskabs- og erhvervsret

I Law

Erhvervslivet står i dag over for stadigt større udfordringer. Virksomheder er på jagt efter vækstmuligheder og nye muligheder - ikke alene på hjemmemarkedet, men også på andre markeder. Vores teams er alle del af et multinationalt netværk, og de kan derfor tilbyde både et globalt perspektiv og et stærkt lokalt kendskab.

Relaterede emner Law Tax

Sådan kan EY hjælpe

Vores kompetente teams yder rådgivning på højt niveau, som betyder, at vores kunder trygt kan drive deres forretning og få mest muligt ud af de forretningsmæssige muligheder. Vores specialisters faglige kompetencer er nøglen til succes i opfyldelsen af virksomhedens forretningsmæssige behov.

Vi forstår, hvad der er vigtigt for vores kunder, og ud fra kundens behov sammensætter vi et team, som tilbyder kundespecifikke, dynamiske og effektive ydelser, og hvor der altid vil være en kontaktperson til rådighed for kunden. Vores team kan skabe det juridiske fundament, hvorpå kundens virksomhed kan videreudvikle forretningen.

Vi repræsenterer virksomheder - lige fra etablering af virksomheden og selskabsretligt set up til rådgivning i forbindelse med fx forretningsudvikling og drift. Blandt vores ydelser kan nævnes:

 • Løbende rådgivning til virksomheder af enhver art vedrørende diverse selskabs- og erhvervsretlige juridiske aspekter
 • Effektiv support ved planlægning og gennemførelse af restruktureringer
 • Etablering af kapitalselskaber, kommanditselskaber, fonde og foreninger
 • Assistance ifm. den ordinære generalforsamling
 • Kapitalforhøjelser og -nedsættelser
 • Ordinær og ekstraordinær udlodning af udbytte
 • Vedtægtsændringer, afkald på revision m.v.
 • Indgåelse af ejeraftaler
 • Etablering af forretningsorden for bestyrelsen
 • Incitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere
 • Fusion, spaltning og andre former for omstrukturering
 • Grænseoverskridende fusion og spaltning
 • Registrering af filialer
 • Opløsning af selskaber, fonde og foreninger
 • Grønlandsk selskabsret 

Kontakt os