CFO Services – Interim assistance

CFO Services i EY leverer interim assistance, der kan skabe ro og sikre driften i en kritisk periode. Gennem kvalificeret sparring bidrager vores konsulenter til den fortsatte kontinuitet og udvikling i jeres økonomiafdeling, så længe det ønskes.

Relaterede emner Assurance
Overhead view of businesswoman leading meeting

Har du brug for interim assistance i økonomifunktionen?


Kontakt os for at høre mere:

Birgitte Svendsen
Head of CFO Services
tlf. +45 4040 6565

Sådan kan EY hjælpe med interim assistance

Der kan være mange årsager til, at der er brug for interim assistance i økonomifunktionen. I oplever vækst og har behov for ekstra ressourcer, men ønsker ikke at investere i en fast medarbejder. I arbejder med optimering af processerne eller er i gang med at omstrukturere afdelingen. Længerevarende sygdom, barsel eller udskiftninger i medarbejderstaben er andre situationer, hvor hurtig, midlertidig aflastning eller erstatning kan være nødvendig.

Når virksomhedens økonomiafdeling er presset, eller I oplever, at opgaver bliver forsømt på grund af manglende hænder, er det fristende at forhaste jagten på forstærkning. Med interim assistance gennem EY får I både akut hjælp til den daglige drift og den fornødne tid til at finde den helt rette kandidat og dermed sikre det optimale set-up.

Kontakt: Birgitte Svendsen, Head of CFO Services, tlf. +45 4040 6565

Interim assistance til alle typer opgaver i økonomifunktionen

Med afsæt i vores stærke og internationale konsulentdatabase har vi højt kvalificerede og engagerede konsulenter med mange års erfaring at trække på – hver med sin unikke baggrund og erfaring. Tilsammen dækker vi alle brancher og virksomhedstyper og sikrer, at vi kan løse jeres opgaver bedst muligt.

 • Vores konsulenter og profiler

  Vi tilbyder interim assistance til alle opgaver i økonomifunktionen. Gennem kvalificeret sparring bidrager vores konsulenter til den fortsatte kontinuitet og udvikling i jeres økonomifunktion.

  De konsulenter vi tilbyder jer, er nøje udvalgt og vant til hurtigt at sætte sig ind i nye opgaver og problemstillinger. Konsulenterne repræsenterer en bred vifte af kompetencer og rækker fra den strategiske CFO til den mere ”hands on” controller. Vores konsulenter har praktisk erfaring fra fastansættelse i økonomifunktioner, inden de senere har valgt at arbejde som konsulenter hos EY.

  Profiler

  Konkrete eksempler på vores stærke konsulentprofiler:

  Interim CFO: Med en interim CFO får I eksperter i at lede og optimere finansafdelinger. De tilfører dybdegående viden inden for finansiel styring, kapitalforvaltning og risikostyring. Vores interim CFO'er sikrer, at jeres finansielle processer er robuste og effektive, samtidig med at de tilbyder strategisk rådgivning under vigtige overgangsperioder.

  Interim Business Partner: Vores interim Business Partnere integrerer finansiel ekspertise med strategisk forretningsindsigt. De arbejder tæt sammen med ledelsen for at afdække vækstmuligheder og udarbejde analyser til at understøtte beslutningsprocesser. Dette bidrager til en stærkere forretningsmodel og via sparring supporterer de virksomhedens overordnede strategiske mål.

  Interim Finance Manager: En interim Finance Manager specialiserer sig i at styre og rapportere finansielle resultater præcist og effektivt. De sikrer, at finansielle rapporter er pålidelige og støtter virksomheden med ekspertise i ledelse, budgettering og økonomisk rapportering.

  Interim Business Controller: Interim Business Controllere er eksperter i at forbedre økonomisk performance og effektivitet. De leverer dybdegående analyser af økonomiske data og bidrager til at optimere omkostningskontrol og præstationsstyring, hvilket er afgørende for enhver virksomheds økonomiske sundhed.

  Interim Financial Controller: EY's CFO Services' interim Financial Controllere sikrer finansiel nøjagtighed og overholdelse af lovgivning. De håndterer finansiel rapportering og overvåger økonomiske systemer, hvilket er essentielt for at opretholde økonomisk integritet og overholdelse af regnskabsstandarder.

  Interim Business Analyst: Vores interim Business Analysts er specialister i at omsætte komplekse og store datamængder til strategisk indsigt. De hjælper med at optimere forretningsprocesser og understøtter datainformerede beslutninger, hvilket er nødvendigt for at fremme forretningsudvikling og effektivitet.

  Interim koncerncontroller: Med EY's CFO Services' interim koncerncontrollere får I eksperter i økonomistyring på koncernniveau. De tilbyder avanceret finansiel analyse og sikrer præcis og effektiv konsolidering, hvilket er nødvendigt for virksomhedens samlede økonomiske overblik.

  Interim koncernregnskabschef: En interim koncernregnskabschef er specialist inden for regnskabsstandarder og finansiel rapportering. De leder regnskabsteams og sikrer overholdelse af alle relevante regler og standarder, hvilket understøtter virksomhedens finansielle troværdighed. 

 • Vores ydelser

  Vores erfarne og kvalificerede konsulenter kan hjælpe jer med mange forskellige opgaver som fx:

  Optimering af processer og kontrolmiljø: EY's CFO Services fokuserer på at forbedre arbejdsprocesser og styrke kontrolsystemerne i jeres organisation. Dette omfatter implementering af avancerede teknikker som fx automatisering og digitalisering for at øge produktiviteten og minimere risici. Vores tilgang sikrer, at arbejdsgange bliver mere effektive, mens vi overholder compliance-krav, hvilket resulterer i både omkostningsbesparelser og højere kvalitet i arbejdsprocesserne.

  Specialistviden indenfor IFRS: Vores interime IFRS-konsulenter leverer ekspertise i komplekse finansielle rapporteringsstandarder. Vi tilbyder interim assistance i kortere eller længere perioder, der sikrer korrekt anvendelse af IFRS-standarder. Dette er for at overholde gældende regler samt sikre troværdighed og gennemsigtigheden i finansiel kommunikation.

  ESG-rapportering, identificering af parametre og datafremfindelse: Vores ESG-konsulenter tilbyder en holistisk tilgang til bæredygtighedsrapportering. Få en specialist med på holdet, der hjælper med at identificere relevante ESG-parametre og sikrer effektiv dataindsamling. Dette kan indebære analyser af miljøpåvirkning, social ansvarlighed og governance-strukturer. Gennem vores tjeneste kan virksomheder forbedre deres bæredygtighedsprofil og imødekomme stigende krav fra interessenter og kunder.

  Ledelsesrapportering: Vores interime eksperter kan bistå med ledelsesrapporter, som understøtter ledelsens beslutningsprocesser. Vi anvender avancerede analytiske værktøjer til at præsentere nøgledata og tendenser på en klar og konkret måde. Dette kan inkludere alt fra finansielle oversigter til operationelle KPI'er, hvilket hjælper ledelsen med at træffe velinformerede, strategiske beslutninger.

  Budgetter og forecast: EY's CFO Services kan assistere med detaljeret budgettering og forecast. Vores tilgang inkluderer en analyse af historiske data, strategi og markedstendenser for at skabe præcise finansielle prognoser. Dette hjælper virksomheder med at forberede sig på fremtidige finansielle scenarier, optimere ressourceallokering og sikre et pålideligt styringsværktøj.

  Konsolidering: Vores konsulenter har bred erfaring med konsolidering og kan hjælpe med at konsolidere finansielle data fra datterselskaber til en samlet koncernrapportering. En samlet koncernrapportering giver ledelsen en præcis rapportering og et vigtigt beslutningsgrundlag.

  Økonomistyring: EY's CFO Services fokuserer på at optimere virksomhedens finansielle ressourcer. Vi tilbyder strategier for omkostningsstyring, investeringsanalyse og kapitalforvaltning. Dette sikrer, at virksomheder kan maksimere deres finansielle ydeevne, samtidig med at de opretholder en sund finansiel struktur og likviditet.

  Transformation: Gennem transformation fokuserer vi på at lede virksomheder gennem betydelige ændringer, såsom digitalisering af forretningsprocesser, implementering af nye teknologier og tilpasning til markedsændringer. Vores konsulenter sikrer, at virksomheden ikke kun tilpasser sig nutidens krav, men også er rustet til fremtidens udfordringer.

  Omstrukturering: Vores omstruktureringsydelser er designet til at forbedre virksomhedens struktur og drift. Dette kan inkludere ændringer i organisationsdesign, effektivisering af driftsprocesser og strategiske ændringer såsom fusioner, opkøb eller frasalg. Vores mål er at øge effektiviteten og lønsomheden, samtidig med at vi bidrager og tilpasser virksomheden til de skiftende markedsforhold.

Processen for interim assistance

Når I henvender jer til EY, sikrer vores erfaring, at vi forstår de udfordringer, jeres virksomhed står overfor. Vi går altid ind i en opgave med viden om, at vi på et senere tidspunkt skal trække os ud af den igen, når vores rolle er opfyldt.

Sådan er processen, når du kontakter EY:

Tre kolleger står ved bord og planlægger

Opstartsdialog

I tæt samarbejde finder vi ud af hvilken profil, der er den rette til at løse opgaven.

Kvindelig CEO skriver på post'its på glasvæg

Valg af interim match

Vores interim konsulenter træder hurtigt til, og sammen aftaler vi opgavens omfang og varighed.

Panorama udsigt af rejsende der ser ud over landskab i solnedgang

Skalérbar løsning

EY’s løsninger er fuldt skalérbare og fleksible. Ændrer opgaven karakter tilpasser vi, så de nye forudsætninger afspejles.

Hightech-overdækning af park

Overdragelse af viden

Ved afslutning af opgaven overdrager vi viden til jeres medarbejdere, så I selv kan fortsætte med at varetage opgaverne. 

Mor fotograferer datter nedenfor Vernal Fall

CFO Services - hvorfor EY?

 • Engagerede og højt kvalificerede konsulenter
 • Strømlinet proces fra henvendelse til opstart
 • Erfarne konsulenter, som hurtigt tager fra og bidrager
 • Globalt udsyn og erfaring fra såvel konsulenter som EY
 • Stor erfaring med interim services

For dig der gerne vil være en del af EY's stærke hold af konsulenter

Arbejder du som selvstændig konsulent, og ønsker du at blive tilknyttet EY som konsulent? Alle vores konsulenter bliver nøje udvalgt på baggrund af relevant uddannelse og erfaring indenfor deres respektive kompetencefelter. Få mere information.