Arbejder med tablet
Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Hvordan læring styrker fokus på værdien af automatisering

EY og Københavns Kommune samarbejder om at skalere intelligent automatisering og derved skabe større værdi på tværs af organisationen.

1

Hvordan tager man næste skridt i den digitale transformation?

Der var et stigende behov for at øge fokus på værdien af automatisering på tværs af Københavns Kommunes forvaltninger.

Københavns Kommune har over 45.000 medarbejdere fordelt på syv forvaltninger, der er understøttet af fælles servicefunktioner inden for økonomi, IT og Facility Management. Koncern IT, en organisation under Økonomiforvaltningen, understøtter forvaltningerne med it-løsninger og digitalisering.

Koncern IT har ansvar for kommunens it-infrastruktur, bidrager til udvikling af digitale løsninger, rådgiver om ny teknologi og sikrer sammenhængende processer på tværs af kommunens it-udvikling. Kommunen vil gå forrest i den digitale udvikling - og det stiller krav til Koncern ITs evne til at identificere digitale innovationsmuligheder, der kan skabe reel forretningsværdi.

Hvordan sikrer vi fokus på at skabe reel værdi?

Området for Udvikling & Teknologi i Koncern IT har gennem de sidste fem år etableret en agil automatiseringsfabrik, der specialiserer sig i at udvikle og drifte automatisering af administrative processer. Udvikling & Teknologi har løbende tilføjet nye kompetencer indenfor bl.a. web og app-udvikling, data-analyse og machine learning og er lykkedes med at automatisere 143 årsværk og realisere en besparelse på 15 mio. kr. årligt.

Trods den betydelige præstation stod Udvikling & Teknologi tilbage med en række spørgsmål: "Vi har høstet de lavthængende frugter – hvordan kan vi adressere de mere komplekse udfordringer?”, ”Hvordan sikrer vi, at vores samarbejde med fagforvaltningerne har fokus på at skabe reel værdi – og driver den teknologiske transformation af kommunens service?”

Team til workshop
2

De rigtige trin til skalering af automatisering

EY faciliterede en række interaktive træninger, der gav Udvikling & Teknologi metoder til at se forretningsudvikling på nye måder.

At tage automatisering til det næste niveau krævede en holistisk tilgang til værdiskabelse og forretningstransformation. For at finde den rigtige tilgang og det rette mindset henvendte Udvikling & Teknologi sig til EY.

Med afsæt i mange års erfaring med at designe og levere transformative løsninger hjalp EY med at tilpasse et træningsprogram, der blev udført gennem fire interaktive workshops. Inspireret af EY’s oplæring af egne konsulenter brugte programmet indsigt, metoder og værktøjer til at træne deltagerne i problemanalyse, værdikæder, procesdesign og løsningsstrategi gennem intensive case-øvelser og deltagerpræsentationer.

Workshops gav køreplan til den videre rejse

Forløbet var baseret på EY’s sektorindsigt og erfaring inden for Digital Strategi, Design Thinking, Lean Startup, Intelligent Automation og Agile metoder. Gennem fire workshop blev deltagerne introduceret til konsulentværktøjskassen, og hvordan den kan anvendes til at drive transformation ved hjælp af ny teknologi. Dette indebar fokus på eksterne trends, interessentmiljø, kreativ problemløsning, værdistrømme og tværfagligt samarbejde.

Programmet sluttede med at skitsere en køreplan for den videre rejse, der øger værdiskabelse og forretningstransformation for Udvikling & Teknologi og Københavns Kommune.

Team arbejder sammen i project
3

En mere agil og værdibaseret tilgang til innovation

EY og Københavns Kommune skabte et læringskoncept for modning og skalering af en automatiseringspraksis med fokus på at tackle komplekse processer med højt gevinstpotentiale.

Forløbet med EY hjalp Udvikling & Teknologi med at styrke deres agile udviklingsprocesser ved at koble leverancemodellen til brugerrejser, forretningsprocesser og værdikæder. Forløbet øgede fokus på at sikre forretningsejerskab og strategisk retning på udviklingsforløbene, ligesom det var med til at opbygge et nyt mindset om en mere forretningscenteret og værdibaseret tilgang til teknologisk innovation.

”Vi har fået en masse god inspiration, en række konkrete værktøjer og deltagernes feedback og præsentationer afspejler, at de både har været rigtig glade for forløbet og har lært en masse fra gang til gang,” siger kontorchef Christian Thuesen.

Udvikling & Teknologi er ligeledes blevet udrustet med en række nye trends og markedsindsigter indenfor offentlige digitalisering og teknologisk innovation, og hvordan man omsætter dem i praksis. Forløbet har givet inspiration til en række nye anvendelsesmuligheder og innovative praksisser, som medarbejderne kan brugere i deres dialog og samarbejde med kommunens fagforvaltninger.

Innovationsmotoren er styrket

EY og Københavns Kommune har sammen skabt et koncept for modning og skalering af en automatiseringspraksis med fokus på at tackle komplekse processer med højt gevinstpotentiale – til gavn for kommunens borgere, virksomheder og medarbejdere. Forløbet har styrket kommunens innovationsmotor og øget fokus på mulighederne for at transformere opgaveløsningen og gentænke måden kommunen leverer service til borger og virksomheder.

”Vi driver en solid udviklingsafdeling med både dygtige og selvstændige medarbejdere. Vores ønske med dette forløb var at styrke vores evne til effektivt at aflæse kontekst, behov og værdi. EY har været gode til at tilføje nye metoder til værktøjskassen, som kan bruges i den kommunale virkelighed, og de har sat vores arbejde i en fornyet strategisk kontekst,” siger kontorchef Jacob Honoré.

Kontakt os