3 minutters læsetid 18 dec. 2023
Kvinde sidder på gulvet og kigger på legoklodser

Nye skattesatser for 2024

Forfattere
Søren Erenbjerg

Director, Tax, EY Denmark

Erfaren rådgiver i forskerskatteordning og personalegoder. Passioneret fodboldfan og skiløber. Stolt far til tre døtre.

Emma Vistisen

Skattekonsulent, People Advisory Services, EY Danmark

Løsningsorienteret skatterådgiver med fokus på kundens behov. Tre gange dansk mester i floorball.

3 minutters læsetid 18 dec. 2023
Relaterede emner Tax

De nye skattesatser for 2024 er blevet offentliggjort. Vi har samlet en oversigt over nogle af de mest relevante satser.

De fleste af satserne er blot reguleret med en procentsats på 3,5 % svarende til årslønsudviklingen for arbejderes og funktionærers bruttolønninger. Nogle få satser er ændret i lovgivningen, herunder personfradrag for personer under 18 år samt reglerne for indskud på aktiesparekonto. Det samme gælder reglerne for ejendomsværdiskat, hvor skattesatserne og beløbsgrænserne er ændret.

Satser 2023 2024
Forskerskatteordningen
Minimumsløn (pr. måned) for beskatning efter KSL § 48 E 72.500 kr. 75.100 kr.
Kørsel
Befordringsfradrag kørsel ml. 25-120 km 2,19 kr. pr. km 2,23 kr. pr. km
Befordringsfradrag kørsel over 120 km 1,10 kr. pr. km 1,12 kr. pr. km
Skattefri kørselsgodtgørelse - op til 20.000 km pr. år 3,73 kr. pr. km 3,79 kr. pr. km
Skattefri kørselsgodtgørelse - over 20.000 km pr. år 2,19 kr. pr. km 2,23 kr. pr. km
Rejse
Rejsegodtgørelsessats – kost 555 kr. 574 kr.
Rejsegodtgørelsessats – 25 % 138,75 kr. 143,50 kr.
Rejsegodtgørelsessats – logi 238 kr. 246 kr.
Loft over rejsefradrag 30.500 kr. 31.600 kr.
Øvrige fradrag
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) 45.600 kr. 45.100 kr.
Servicefradrag (maksimalt) 6.600 kr. 6.900 kr.
Jobfradrag (maksimalt) 2.700 kr. 2.800 kr.
Personfradrag
(fra 2023 er der ikke længere et reduceret personfradrag for personer under 18 år)
48.000 kr. 49.700 kr.
Øvrige lønmodtagerudgifter (bundgrænse) 6.700 kr. 7.000 kr.
Topskat
Topskat bundgrænse (før AM-bidrag) 618.370 kr. 640.109 kr.
Topskat bundgrænse (efter AM-bidrag) 568.900 kr. 588.900 kr.
Restskat
Indregningsgrænse for restskat (ekskl. renter) 22.300 kr. 23.100 kr.
Personalegoder
Skattefri bagatelgrænse for personalegoder i alt pr. år 1.300 kr. 1.300 kr.
Skattefritagelse for julegaver 900 kr. 900 kr.
Bagatelgrænse for personalegoder stillet til rådighed overvejende af hensyn til arbejdet 6.700 kr. 7.000 kr.
Skattepligtigt beløb for fri telefon 3.100 kr. 3.200 kr.
Pension
Maksimalt fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension 60.900 kr. 63.100 kr.
Udlejning    
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger ved selvangivelse 12.200 kr. 12.700 kr.
Bundfradrag ved udlejning af fritidsboliger indberettet fra tredjepart  44.500 kr. 46.100 kr.
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger ved selvangivelse 12.200 kr. 12.700 kr.
Bundfradrag ved udlejning af helårsboliger indberettet fra tredjepart 31.200 kr. 32.300 kr.
Aktier    
Aktieindkomst (progressionsgrænsen) 58.900 kr. 61.000 kr.
Værdigrænse for indskud på aktiesparekontoen 106.600 kr. 135.900 kr.
Ejendomsværdiskat
Ejendomsværdiskat (progressionsgrænsen) 3.040.000 kr. 9.200.000 kr.
Ejendomsværdiskattesats over/under progressionsgrænsen 0,92% / 3,0% 0,51% / 1,4%
Gaveafgift
Bundfradrag ved gaveafgift – nærmeste familie 71.500 kr.  74.100 kr.
Bundfradrag ved gaveafgift – svigerbørn 25.000 kr. 25.900 kr.

Sammendrag

Artiklen giver et overblik over nogle ændrede skattesatser for 2024, der kan have relevans for især privatpersoner. Der ses bl.a. en ændring, der ca. er tilsvarende udviklingen i årslønnen på ca. 3,5 %. Beskæftigelsesfradraget er faldet 400 kr. i 2024, hvorimod personfradrag er steget 1.700 kr. Derudover er bundgrænsen for topskat før AM-bidrag steget 21.739 kr.

Om denne artikel

Forfattere
Søren Erenbjerg

Director, Tax, EY Denmark

Erfaren rådgiver i forskerskatteordning og personalegoder. Passioneret fodboldfan og skiløber. Stolt far til tre døtre.

Emma Vistisen

Skattekonsulent, People Advisory Services, EY Danmark

Løsningsorienteret skatterådgiver med fokus på kundens behov. Tre gange dansk mester i floorball.

Related topics Tax