Fonde og selvejende institutioner

Gennem de senere år er der kommet mere og mere fokus på fonde og selvejende institutioner, hvilket blandt andet har medført, at der er gennemført en række lovgivningsmæssige tiltag på fondsområdet. Det er derfor vigtigt, at bestyrelsen er bevidst om sit ansvar og opgaver og har et indgående kendskab til reglerne på området.

Relaterede emner Law Tax Assurance

Sådan kan EY hjælpe

Law’s specialister i fondsret rådgiver i alle aspekter af fondsretten, og vi lægger vægt på at sammensætte løsninger, som er værdiskabende og praktisk anvendelige for vores kunder.

Vi har indgående kendskab til de lovgivningsmæssige krav og tilsynsmyndighedernes praksis, tendenser samt best practice, og vi samarbejder med erfarne specialister fra andre afdelinger i EY, herunder særligt vores kollegaer i Assurance og Tax. Vores fondsteam fungerer som løbende sparringspartner for fonde og selvejende institutioner vedrørende generelle fondsretlige spørgsmål, og fondsteamet har omfattende erfaring med de udfordringer, som fonde og selvejende institutioner står overfor, både i relation til den daglige drift og i relation til tilsynsmyndighederne.

Blandt vores ydelser kan nævnes:

 • Valg af fondsform og stiftelse af fonde
 • Sparring om samt gennemførelse af vedtægtsændringer samt øvrige ændringer i fondens forhold
 • Rådgivning vedrørende drift- og ledelsesmæssige forhold
 • Rådgivning til bestyrelsen, herunder overholdelse af lovgivningen og vedtægter
 • Uddelinger herunder uddelingspraksis- og politik
 • Anbringelse af fondens midler, herunder i forhold til reglerne om formueanbringelse for ikke-erhvervsdrivende fonde
 • Ledelsesforhold herunder ledelsesansvar
 • Opløsning af fonde og selvejende institutioner
 • Sammenlægning og/eller fusion af fonde og selvejende institutioner
 • Dialog og forhandling med tilsynsmyndighederne (Civilstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, socialtilsynet m.v.)
 • Compliance-tjek

Foruden ovenstående rådgiver vores fondsteam også i tilrettelæggelsen og struktureringen af generationsskifte, hvor fondsmodellen blandt andet kan anvendes som enten minoritets- eller majoritetsejer af virksomheden.

Kontakt os