Corporate finance

I Strategy and Transactions

Vi hjælper virksomheder, kapitalfonde og det offentlige med centrale finansielle problemstillinger. Fra porteføljegennemgang og kapitalallokeringsprocesser til økonomisk planlægningsanalyse og beslutningsstøtte har vi medarbejdere, analyser og værktøjer, der kan hjælpe dig med en bedre kapitalallokering.

Relaterede emner Strategy and Transactions

Hvad EY kan gøre for dig

Vores team hjælper dig med at styre dine risiko- og afkastforhold, så du kan tage bedre beslutninger om finansiering og kapitaleffektivitet.

Vores brede indsigt kan hjælpe dig med at få svar på følgende spørgsmål:

 • Hvordan ved jeg, at jeg har den rigtige aktivsammensætning?
 • Hvordan ved jeg, at jeg finansierer de rigtige projekter?
 • Hvordan forudsiger jeg min fremtidige økonomiske udvikling?
 • Hvordan kan min investerings- og skattestrategi hjælpe med at beskytte min virksomhed fremover?
 • Hvordan finansierer jeg bedst mine anlægsinvesteringsbeslutninger?
 • Hvordan kan jeg øge investorernes tillid?

Vi tilbyder den støtte, du skal bruge for at nå dine mål på tværs af følgende områder:

 • Corporate finance strategy

  Vi kan hjælpe dig med at adressere vigtige forretningsspørgsmål gennem grundig regnskabsmæssig og økonomisk analyse og dataanalyse.

  • Gennemgå, forbedre eller opbygge kapitalallokeringsprocesser
  • Levere uafhængige analyser med henblik på at optimere porteføljen
  • Anvende dataanalyse og modellering for at løse økonomiske problemer, lette beslutningstagning og opnå bedre forretningsresultater
  • Analysere hvordan alternative komplekse transaktionsstrukturer påvirker værdi og risiko
  • Analysere hvordan alternative kapitalstrukturer påvirker værdi og risiko
  • Analysere de egenskaber ved dine forretningsenheder eller aktiver, der bidrager til at forøge eller udvande dem
  • Bygge bro mellem dine strategiske og operationelle mål ved brug af forretningsmodellering
 • Kapitalallokering

  Vi hjælper vores kunder med at udvikle en kapitalallokeringsstrategi, der er gennemtænkt og tilpasset deres overordnede forretningsmæssige mål.

 • Økonomisk rådgivning

  Vi kan hjælpe dig med at forbedre din økonomiske strategi, udarbejde mere nøjagtige prognoser og administrere dine kommercielle og kapitalrelaterede beslutninger.

  • Økonomisk konsekvensvurdering og cost/benefit-analyse
  • Makroøkonomisk analyse og vurdering af scenarier
  •  Økonometri og prisstrategi
  • Efterspørgselsprognose og estimering af priselasticitet
  • Prædiktiv modellering for kundeadfærd
  • Marginanalyse og enhedsøkonomi
 • Værdiansættelse, modellering og økonomi

  Vores eksperter inden for værdiansættelse udfører værdiansættelse af høj kvalitet af virksomheder og individuelle aktiver, der opfylder kravene fra virksomheden og lovgivningen. Den identificere og dokumentere den rette værdi af aktiver og forpligtelser er blevet mere komplekst og kritisk for de fleste virksomheder. Vores erfarne rådgivere har kompetencer inden for revision, beskatning og finansiel due diligence og tilbyder integrerede løsninger, som hjælper kunderne med at træffe kvalitetsbeslutninger i værdirelaterede spørgsmål. Vi hjælper kunderne med deres strategiske, finansielle og skattemæssige dagsorden gennem en kombination af selskabsfinansiering og værdiansættelsesanalyser.

  Vores eksperter inden for forretningsmodellering tilbyder robuste kvantitative analyser og indsigt, hvortil de benytter avanceret datavidenskab, matematik og statistiske færdigheder. De kan levere robuste, evidensbaserede analyser, som kan tjene som grundlag for vores kunders strategiske og driftsmæssige beslutningstagning i forbindelse med alle kapitalrelaterede elementer. Vi refererer ofte direkte til et af de øverste medlemmer af virksomhedens ledelse og øger vores kunders forståelse af omkostninger, fordele, usikkerheder og risici. Det sikrer bedre og mere strategiske beslutninger og vurderinger i relation til kapitalallokering. Vi anvender værktøjer og teknikker til at levere forudsigelig og normativ analyse, herunder brug af økonomiske modelleringsløsninger. 

  At skabe en effektiv forretningsmodel – hvad enten det er for at evaluere en transaktion eller en ny markedsmulighed, eller det har andre strategiske formål – er en kompleks og vanskelig opgave. Ydermere sætter kunderne i mange tilfælde deres lid til deres forretningsmodel og har i større eller mindre grad behov for en forvisning om, at en sådan forretningsmodel er fri for logiske fejl. Vores eksperter inden for forretningsmodellering hjælper kunderne med at gennemgå og supportere modellen samt de nødvendige modelbygningsaktiviteter, som vores kunder har brug for til at kunne træffe væsentlige beslutninger og forbedre de strategiske resultater.

  Læs mere (EN)

 • Infrastrukturrådgivning – privat og offentligt

  Ved store infrastrukturprojekter og -programmer rådgiver vi både den offentlige og den private sektor om spørgsmål, der er relateret til:

  • Finansielle forhold
  • Indkøb
  • Strategiske forhold
  • Offentlige-private partnerskaber (OPP)

  Vores brede vifte af rådgivningsservices inkluderer support fra de tidligste stadier af analyse, fra projektevaluering til indkøb, finansiel afslutning, konstruktion og drift. Vi kan hjælpe vores kunder med at udarbejde og sammenligne økonomiske planer og leveringsmetoder for projekter, der involverer offentlig eller privat finansiering, projektindtægter og/eller tilskud – og støtte vores kunder ved implementeringen af disse planer.

  Læs mere (EN)

 • Investeringsstrategi

  Vi samarbejder med dig for at nå dine strategiske mål ved at udarbejde en investeringsstrategi på tværs af:

  • Fusioner og virksomhedsopkøb – Vi kan hjælpe dig med at vurdere en virksomheds strategiske match ved at evaluere potentielle synergier, hjælpe med forhandlinger og økonomiske modeller og ved at måle transaktionskonsekvenser.
  • Lånekapitalmarkeder – Vores team giver dig skræddersyet rådgivning om kapitalmarkeder, der kan hjælpe dig med at implementere innovative kapitalløsninger til at understøtte virksomhedsopkøb, vækst, rekapitalisering, omstrukturering og refinansiering.*
  • Egenkapitalmarkeder – Vores team hjælper både private og offentlige virksomheder med at forberede sig på og komme ind på kapitalmarkederne med fokus på egenkapital og egenkapitalbaserede kapitalforhøjelser. Vi giver bestyrelser og ledelsesteams et uafhængigt perspektiv på alle elementer i forberedelse af transaktioner, transaktionsprocessen og -udførelsen samt eftermarkedsovervejelser. *

  * Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) er en registreret broker-dealer og medlem af FINRA (www.finra.org), der yder sektorspecifik rådgivning om M&A, lånekapitalmarkeder, egenkapitalmarkeder og kapitalomstruktureringstransaktioner. Det er et datterselskab af Ernst & Young LLP, der betjener klienter i USA.

Client success stories

Læs mere (EN)

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.