Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Det er virksomhedens tarv, der kommer først

Via en family constitution har EY’s rådgiverteam hjulpet familien bag Aller Aqua med at sikre ro om ejerskabet mange år ud i fremtiden.

Laksefarm i Norge
(Chapter breaker)
1

The better the question

Hvordan sikrer man ro om ejerskabet i en familievirksomhed?

Juraen løser ikke alle problemstillinger

Denne historie starter i 2017, da familievirksomheden Aller Aqua A/S bliver dansk vinder i EY’s globale EY Entrepreneur Of The Year-program. Virksomheden, der producerer fiskefoder til fiskeopdræt, vækster markant og åbner samme år fabrik nr. 5 og 6 i henholdsvis Kina og Zambia.

Generationsskiftet er på plads

Aller Aqua er ledet af Hans Erik Bylling, der er 3. generation i familievirksomheden. Anders Bylling, den ene af Hans Eriks og hustruen Grethes tre børn, er direktør for Aller Aqua Qingdao, og står i spidsen for virksomhedens aktiviteter i Kina, og dermed er fjerde generation på plads.

Juridisk set er generationsskiftet håndteret. De tre børn ejer en stor andel af virksomheden, men Hans Erik har fortsat det bestemmende flertal. Gennem testamente, særeje mv. er der taget skridt til at beskytte virksomheden.

Juraen løser ikke alle problemstillinger

Ledelsen i Aller Aqua deltager i den globale EY Entrepreneur Of The Year-finale i Monaco, hvor landsvindere fra alle dele af verden, er samlet til juryinterviews, møder og netværksmiddage op til den globale kåring. Midt i det hektiske program, får de lejlighed til at mødes med Lauri Oinaala, der er global leder af EY’s globale Next Generation-program. Lauri adresserer bl.a. situationen med Anders som Hans Eriks efterfølger, og de to øvrige børn, Henrik og Jette, der er medejere og arvinger, men ikke aktive i virksomheden.

Noget, der især fanger Hans Eriks opmærksomhed under dette møde, er Lauri’s fortælling om family constitution. Lauri forklarer, at et succesfuldt generationsskifte ikke blot drejer sig om at sikre virksomheden juridisk, men også handler om at skabe et fælles formål, fælles værdier og særligt et fælles ansvar i familien i relation til virksomheden.

EY’s velafprøvede framework med erfaring fra andre lande er med til at overbevise Hans Erik om, at en familiy constitution vil kunne skabe et stærkt fundament for Aller Aqua fremover. 

Eng med solnedgang mellem træer
(Chapter breaker)
2

The better the answer

De store knaster skal på bordet

EY’s danske Family office-team tager hele familien gennem et længere forløb

Med EY’s danske Family office-team som ekstern facilitator gennemgår hele familien et længere forløb med bl.a. heldagsworkshop, spørgeskemaer og individuelle interviews.

Formålet er at få afdækket de emner, som kan risikere at blive en fremtidig bombe – ikke kun under virksomheden, men også under relationerne internt i familien. Et af de emner, som Family office-teamet identificerer og får italesat, er fortrinsretten til at købe, hvis et af børnene på et tidspunkt skulle ønske at sælge deres ejerandel.

Forløbet munder ud i en family constitution, der ikke er et juridisk dokument, men snarere ejerskabets grundlov. Der etableres også et regelmæssigt familieråd, hvor spørgsmål og eventuelle uenigheder afklares.

Foto af Hans Erik Bylling, Aller Aqua
(Chapter breaker)
3

The better the world works

Ro i maven og fokus på udvikling

Ejerskabet taler med én stemme, og vi kan fokusere på at udvikle og udbygge virksomheden

Når Hans Erik ser tilbage på processen, så er han ikke i tvivl om, at det var en vigtig beslutning at takke ja til forløbet – for virksomheden, for medarbejderne og ikke mindst for hans tre børn:

”Henrik og Jette, der jo ikke er aktive i virksomhedens drift, var meget spændte på forløbet. Undervejs er interessen, stoltheden og respekten for virksomheden vokset helt enormt hos alle i familien. Tidligere var det måske mest fars virksomhed, men i dag opleves det helt sikkert som en fælles virksomhed. Det betyder også, at vi taler med én stemme, og at vi kan fokusere på at udvikle og udbygge, hvilket medarbejderne kan mærke”, reflekterer Hans Erik.

Der er skabt ro på ejerskabet i mange år fremover, og det giver stor tryghed og beskytter virksomheden.
Hans Erik Bylling
Aller Aqua A/S

Family constitution er et af de værktøjer, som EY’s Family office tilbyder familieejede virksomheder, der ønsker at skabe ro om ejerskabet, når virksomheden overdrages og videreføres fra generation til generation.

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.