EY's 7 Drivers of Growth

I Vækst

EY's 7 Drivers of Growth er en ramme, der hjælper virksomheder med at skabe overensstemmelse mellem deres kapacitet og deres vækststrategier.

Relaterede emner Family enterprise Vækst

Hvad EY kan gøre for dig

Vi har lært af og samarbejdet med verdens hurtigst voksende iværksættere og selskaber på mellemmarkedet gennem EY Entrepreneur Of The Year ™-prisprogrammet i over 30 år. Så vi ved, at fokusering på et bredt sæt kapaciteter kan fremskynde og levere bæredygtig vækst.

Vi har anvendt den viden til at udarbejde EY's 7 Drivers of Growth , så vi kan hjælpe alle virksomheder med ambitioner om høj vækst til at opnå det brede fokus og implementere deres vækststrategi på langt sigt med godt resultat.

Vi bruger EY's 7 Drivers of Growth til at hjælpe ledere i vækstvirksomheder med at tænke anderledes med hensyn til vækstmulighederne. Ved at kigge på disse drivere kan virksomhedsledere bedre vurdere, hvor de er i dag, og planlægge den rigtige vej frem for at fremskynde væksten.

Markedsledere

Kunde

Førende virksomheder fokuserer på kunderne lige fra begyndelsen. De forstår, at ved at sætte kundernes behov og ønsker først, kan de opnå en konkurrencefordel.

De ved alt om deres kunder— hvem de er, hvad de vil have, og hvornår de vil have det— og de ved, at opbygning af kundeloyalitet hænger nøje sammen med langsigtet, bæredygtig vækst.

Selv efter at de er blevet markedsledere, overvejer disse virksomheder konstant, hvordan de fortsat kan engagere og begejstre kunder på alle deres markeder.

Medarbejdere, adfærd og kultur

Ingen virksomhed er bedre end de mennesker, der arbejder for den. For at vinde krigen om talenterne opbygger førende virksomheder et miljø, der værdsætter mangfoldighed og tiltrækker og fastholder de rigtige medarbejdere, der kan være med til at sikre vækst i deres forretning — ikke kun kompetente medarbejdere, men medarbejdere, der deler virksomhedens vision og passer til dens kultur.

Førende virksomheder leverer stærkt lederskab og skaber et inkluderende miljø, hvor forskellene værdsættes, og folk kan innovere for at drive virksomheden fremad. Desuden investerer de i deres medarbejdere, plejer deres talent og hjælper dem med at udvikle færdigheder, der matcher virksomhedens krav i de forskellige vækstfaser.

Digitalt, teknologi og analyser

For virksomhedsledere er information magt. Det kan hjælpe dem med at tage bedre, hurtigere og smartere beslutninger, der forbedrer forretningsresultater og styrer risiko.

Digitale teknologier – inklusive sociale medier, skyen, dataanalyser og mobile enheder – har stor indflydelse på virksomheder i alle brancher, fra detailhandlere og banker til bilproducenter og energiselskaber.

De ændrer grundlæggende de måder, forbrugerne interagerer med virksomhederne på samtidig med, at de åbner nye forretningsmodeller. Den digitale virksomhed giver mulighed for, at CIO'er kan spille en større og mere magtfuld rolle i virksomheden.

Hvis virksomheder udnytter styrken i informationsteknologien, kan de skabe en strategisk og konkurrencemæssig fordel. Selvom mange topledere og IT-ledere anerkender denne potentielle værdi, har mange stadig vanskeligt ved at udnytte informationsteknologien til at skabe forretningsændringer.

Drift

Din driftsmodel er bindeleddet mellem din strategiske hensigt og din virksomheds evne til at opfylde denne hensigt. Med en klar tilgang, der skaber overensstemmelse mellem din drift og din strategi, vil du nemmere kunne opnå succes.

Markedsledere overvejer alle aspekter af driften på makro- og mikroniveau. Med fokus på detaljerne forstår de, at ethvert aspekt af deres forretning skal kunne klare kontrol og konstant forbedres for at holde sig foran de andre.

Ledende virksomheder overlader intet til tilfældighederne. I stedet tager de kontrol ved at analysere deres drift og sikre, at alle dele til enhver tid er så effektive som muligt og ved at foretage ændringer, når det er nødvendigt.

Globale virksomheder udnytter forsyningskæder effektivt for at optimere omkostningerne og muliggøre vækst. Deres ledere er fokuseret på at opnå større smidighed og lydhørhed for at kunne levere uovertrufne resultater.

Finansiering

Alle virksomheder har brug for kapital for at vokse. Hvordan en virksomhed forvalter sine penge — og sine nye investorer — er bestemmende for dens kurs for fremtiden.

Førende virksomheder finder den bedste økonomiske løsning — eller kombination af løsninger — for deres forretning og får maksimale fordele ved deres forvaltning af tilgængelige midler.

For at opnå dette skal CFO'er og økonomifunktionen handle mere strategisk og mere kommercielt og forbedre resultaterne ved at levere indsigt til beslutningstagere. Denne rolle er typisk beskrevet som business partnering, hvor CFO'en fungerer som katalysator eller integrator af værdier.

Førende virksomheder bruger deres CFO som økonomisk rådgiver, og det skaber forbedret økonomisk performance.

Transaktioner og alliancer

Ledende virksomheder udvikler sig sjældent ved organisk vækst alene. For at nå toppen søger de vellykkede partnerskaber og strategiske opkøb, der kan forbedre deres vækst, konkurrenceevne og rentabilitet.

Selvom førende virksomheder er hurtige til at forstå værdien af transaktioner og alliancer på nutidens dynamiske markeder, anerkender de også, at det ikke handler om held, når det gælder om at få den rette handel i hus. De gør en samlet indsats for konstant at være opmærksomme, opbygge en profil på deres markeder og sikre, at de er godt positioneret til at gribe en mulighed, så snart den opstår.

Selvom dette er enkelt i konceptet, kan turen derhen være vanskelig. Der er mange former for pres, der påvirker en virksomheds evne til at nå sine mål. Hvis du har en plan — der er tilpasset din strategi — for at adressere kendte problemstillinger proaktivt og reagere på fremtidigt pres, øger du din evne til at opnå succes.

Risiko

Denne drivkraft har et bredt ansvarsområde, der dækker alle de grundlæggende forretningsudfordringer, som en voksende virksomhed står over for, på tværs af rekruttering af de bedste medarbejdere, politikker, procedurer og overholdelse samt styring af interessenter.

For at få succes i dagens dynamiske klima skal topledere have en strategisk tilgang til risikostyring. Uanset en virksomheds vækststadium fremstår evnen til at identificere og styre risiko som en vigtig forudsætning for succes.

Virksomheder, der ønsker at blive markedsledere, bør ikke frygte risiko. De bør håndtere den intelligent, så de kan høste fordelene og fremskynde væksten.

EY Velocity

EY Velocity er en global digital platform, der hjælper stiftere, administrerende direktører og lederteams i etablerede virksomheder, start-ups og scale-ups med at træffe informerede beslutninger og nå bedre resultater hurtigere.

Få mere at vide (EN)

Registrer din interesse

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.