photographic portrait of Søren
Kernen i entrepreneurskab er mennesker der med en profitabel forretningsmodel, skaber vækst og arbejdspladser – mennesker som også inspirerer andre til at få nye ideer, som er til gavn for samfundet.

Søren Smedegaard Hvid

Statsautoriseret revisor og Partner i EY. Direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark.

Revisor, Partner og direktør for EY Entrepreneur Of The Year, Danmark. Højt energiniveau, nytænkende, relationsskabende og familiefar. Top dedikeret, vellidt og professionel i alt han foretager sig.

Søren Smedegaard Hvid har mere end 20 års erfaring som revisor og rådgiver for store- og mellemstore virksomheder. Han er betroet rådgiver for flere danske og internationale virksomheder, hvor han rådgiver i strategi, forretnings– og investeringsanalyse, økonomisk planlægning og optimering, finansiel rapportering og intern kontrol, risikostyring, skattemæssige forhold, selskabsledelse og formuestyring.

Sørens helt store kærlighed er entrepreneurskab og passionerede vækstskabere, som gør en positiv forskel for samfundet og for andre. Søren er direktør for EY Entrepreneur Of The Year, hvor han hvert år med stor respekt hylder erhvervslivets vækstskabere. Han er ofte anvendt som oplægsholder og ekspert i medierne, særligt inden for vækst og entrepreneurskab.

Søren er uddannet statsaut. revisor og cand.merc.aud. Han har desuden en master i Business Administration.

Building a better working world – sådan gør Søren en forskel

"Jeg brænder for at forløse det fulde potentiale ved virksomheder og inspirere dem til at spire og gro. Det er dem, der i sidste ende kan skabe vækst og arbejdspladser og dermed fundamentet for vores samfund. Det er er værd at fejre succeser. Deres engagement og virkelyst og dermed inspirere andre til at gå samme vej."

Kontakt Søren