photographic portrait of Jan
Digitalisering, dataanalyse og robotics skaber forandring, men formålet med en revision er som altid; at skabe tillid og sikkerhed baseret på professionel skepsis, uafhængighed og god dømmekraft.

Jan C. Olsen

CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversitet.

Fokusområder Assurance

Jan C. Olsen er CEO, Partner og leder af Assurance i Danmark. Han er også en del af EY’s nordiske ledelse.

Han har over 20 års erfaring med revision og rådgivning af mellemstore og store internationale virksomheder. Han har særlig indsigt i IFRS, årsregnskabsloven og finansiel rapportering. Herudover har han erfaring med at optimere processer og interne kontroller samt med finansiel og skattemæssig due diligence i forbindelse med M&A. Han rådgiver også omkring børsprospekter og andre børsforhold.

Jan underviser ofte i EY på forskellige faglige træningsprogrammer.

Jan er statsaut. revisor og cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School (CBS) og tiltrådte i 2020 som CEO for EY Danmark – en rolle han deler med Jan Huusmann.

Building a better working world – sådan gør Jan en forskel

"Som revisorer sætter vi et aftryk på erhvervslivet og arbejdslivet, og vi bidrager til at skabe tillid og stabilitet på kapitalmarkederne. Det er min ambition, som leder af revisionsforretningen i EY i Danmark, at vi til stadighed leverer services af høj kvalitet og lever op til de høje krav, som omverdenen berettiget kan have til os."

Kontakt Jan