Pige med frøplante

Corporate volunteering med EY Ripples

Ud over at drive virksomhed på en ansvarlig måde forpligter vi os til at anvende vores viden, kompetencer og erfaring til at nå mennesker, virksomheder og organisationer, vi typisk ikke når i vores daglige virke.

I EY arbejder vi ud fra vores globale formål Building a better working world, der er et fundament og en drivkraft i alt, hvad vi gør – for vores kunder, medarbejdere og omverdenen. Vi er en stor, global organisation med kontorer i over 150 lande, vi har 300.000 højtuddannede og dygtige medarbejdere med adgang til en stor mængde viden og ekspertise, og vi har en bred berøringsflade til virksomheder, organisationer og myndigheder.

Vi bringer vores kompetencer i spil for at gøre en forskel

Building a better working world kommer bl.a. til udtryk gennem EY Ripples, vores globale corporate volunteering program, som mobiliserer EY’s medarbejdere over hele verden, udnytter vores unikke kompetencer og viden for at nå den langsigtede vision om at påvirke 1 million liv i 2030.
 

1352009081
Sustainability report for EY Denmark

Showing sustainable responsibility

Download (pdf)

Gennem EY Ripples bringer vi vores erfaringer og kompetencer i spil, hvor de kan gøre den største forskel – vi anvender vores evner i en ny kontekst og udnytter bredden i vores viden på en anderledes måde end i vores daglige roller.

EY Ripples fokuserer på tre områder: Supporting the next generation workforce, Working with impact entrepreneurs, og Accelerating environmental sustainability.

Vi tror på, at vi på denne måde kan være med til at løse nogle af verdens største udfordringer – som er rammesat af FNs bæredygtighedsmål. 

I samarbejdet med udvalgte organisationer og NGOer bringer vi vores kompetencer i spil for at gøre en forskel inden for disse tre områder: 

 • Supporting the next generation workforce

  Vores foranderlige verden indeholder udfordringer, som adgang til uddannelse ikke kan løse alene. Når mange børn i dag vil ende i jobs, der endnu ikke findes – og når mange jobs i dag kan forsvinde på sigt på grund af automatisering – er vi nødt til at tænke anderledes. Derfor har vi fokus på at hjælpe unge mennesker og udsatte grupper med at udvikle det rette mindset og vigtige færdigheder. Fordi vi mener, at det er disse kvaliteter, der bedst kan forberede dem på at finde og opretholde meningsfuldt arbejde, uanset hvad fremtiden bringer.
   

 • Working with impact entrepreneurs

  Mange nyopstartede virksomheder har et klart og ofte innovativt sigte mod at skabe løsninger på nogle af verdens store udfordringer og er med til at drive udviklingen mod FNs bæredygtighedsmål. I EY ønsker vi at bidrag til at styrke disse ”impact entrepreneurs'” konkurrencekraft, produktivitet og evne til at skabe bæredygtig vækst – særligt i den kritiske opstartsfase gennem mentoring, coaching og vejledning. Det er en del af EY’s engagement i at styrke entrepreneurskab i samfundet.
   

 • Accelerating environmental sustainability

  Uanset hvor i verden de forekommer, rammer klimaforandringer de fattigste i samfundet hårdest og sætter væksten i fare. Derfor omfatter vores forpligtelse til at hjælpe med at fremme bæredygtig og inkluderende vækst også at gøre mere for at minimere miljøpåvirkningen. Både ved at reducere udledning af Co2 og samtidig være en drivkraft bag ny adfærd, teknologi og forretningsmodeller, som kan beskytte miljøet og skabe økonomiske muligheder.